Bauleistung - 267202-2022

20/05/2022    S98

Dänemark-Ballerup: Aufbringen von Fahrbahnschichten

2022/S 098-267202

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ballerup Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 58271713
Postanschrift: Hold-An Vej 7
Ort: Ballerup
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Postleitzahl: 2750
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Fadi Chheiber
E-Mail: fchh@balk.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://permalink.mercell.com/179085443.aspx
Adresse des Beschafferprofils: http://www.ballerup.dk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://permalink.mercell.com/179085443.aspx
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://permalink.mercell.com/179085443.aspx
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af rammeaftale om indkøb af asfaltarbejder i Ballerup Kommune

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud omfatter primært udførelse af asfalt slidlagsarbejder på kørebaner og cykelstier, herunder højderegulering af riste og dæksler samt eventuel udskiftning af beskadigede nedløbsbrønde med tilhørende stikledninger.

Ballerup Kommune planlægger løbende at rekvirere opgaver inden for området svarende til ca. 10-15 mio. kr. ekskl. moms årligt.

Udbuddet er benævnt "Rammeaftale om indkøb af asfaltarbejder i Ballerup Kommune".

Rammeaftalens varighed er 2 år med start d. 1. september 2022 til d. 31.august 2024. Ballerup Kommune har option på at forlænge rammeaftalen i yderligere 2 år.

Tryk her https://permalink.mercell.com/179085443.aspx

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44113620 Asphalt
45233228 Oberflächenbeschichtungsarbeiten
45233251 Erneuerung von Straßendecken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK012 Københavns omegn
Hauptort der Ausführung:

Ballerup Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Entrepriserne er beliggende i Ballerup Kommune, og de omfatter i hovedtræk udførelse af:

- Asfaltarbejder 

- Kørebaneafmærkning på nyt slidlag

- Afvandingsarbejder (forundersøgelser, nødvendig højderegulering af nedløbsriste og dæksler samt udskiftning af beskadigede nedløbsriste, dæksler og beskadigede nedløbsbrønde)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2022
Ende: 31/08/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Rammeaftalen kan forlænges 2 x 1 år, så den maksimale længde kan være 4 år.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige/egnede ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i ESPD, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgende firmaer.

Der vil her blive lagt særligt vægt på, hvilke ansøgere, der har afgivet de referencer, der bedst demonstrerer erfaring med slidlagsarbejder herunder

afvandingsarbejder. For vurdering af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på: Erfaring med at arbejde med trafikafvikling- og sikkerhed under udførelse af slidlagsarbejder.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Der er option på forlængelse af rammeaftalen i 2 x 1 år, så den maksimale længde kan være 4 år.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Samlet årsomsætning:

Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mindstekrav:

Ansøger skal have en generel omsætning på minimum 60 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type

Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Mindstekrav:

Ansøger skal have minimum 2 relevante referencer inden for udførelse af slidlagsarbejder. En relevant reference er arbejder hvori der er indeholdt

slidlagsudskiftning herunder afvandingsarbejder.

Beskrivelsen af referencer skal ske i ESPD. Den enkelte reference bør maksimalt fylde 2 A4 sider inkl. eventuelt billedmateriale. Kun de første 2 A4 sider indgår i bedømmelsen af referencen. Såfremt referencer ikke fuldt ud kan rummes i ESPD, kan der suppleres med bilag. Det skal dog være tydeligt for ordregiver, hvilke referencer og bilag der hører sammen.

Referencen bør indeholde oplysninger om følgende:

- beskrivelse af referencen og oplysning om hvilken delaftale den vedrører (feltet Beskrivelse).

- tidspunkt for aftalens opstart og udløb, ved igangværende aftaler det forventede tidspunkt for udløb (felterne startdato og slutdato). Endvidere bør referencen indeholde følgende oplysninger:

- kontraktens værdi i danske kroner ekskl. moms og modtager af referencen (feltet modtagere).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontraktvilkår om arbejdsklausul, erklæring om samfundsansvar og miljøklausuler.

Entreprenørens kernemedarbejdere tillknyttet nærværende rammeaftale skal have minimum 5 års erfaring inden for rammeaftalens opgaveområde.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 24/06/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ordregiver anvender den frivillige udelukkelsesgrund i § 137 stk. 1 nr. 3.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet-Adresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022