Bauleistung - 267221-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Linköping: Anläggningsarbete

2022/S 098-267221

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LINKÖPINGS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0449
Postadress: Kerstingatan 2
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 81
Land: Sverige
E-post: anna.dyde@linkoping.se
Telefon: +46 13-206578
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.linkoping.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/linkoping_samhb/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73904
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/linkoping_samhb/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=73904
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DO 7 nr 2

Referensnummer: UH-2022-72
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden omfattar drift och underhåll av kommunens gator, vägar, pendeltågstation, gång- och cykelvägar, parker med mera inom driftområde 7, västra delen av Linköpings kommun (Ulrika, Nykil, Skeda udde, Sjögestad, Vikingstad, Rappestad, Västerlösa och Maspelösa).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden omfattar drift och underhåll av kommunens gator, vägar, pendeltågstation, gång- och cykelvägar, parker med mera inom driftområde 7, västra delen av Linköpings kommun (Ulrika, Nykil, Skeda udde, Sjögestad, Vikingstad, Rappestad, Västerlösa och Maspelösa).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2022
Slut: 30/09/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2026-09-30

Förlängningsoption till: 2027-09-30

Förlängningsoption till: 2028-09-30

Förlängningsoption till: 2029-09-30

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Postadress: Box 406
Ort: Linköping
Postnummer: 581 04
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Telefon: +46 13-251100
Fax: +46 13-251140
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022