Bauleistung - 267243-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Plovdiv: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2022/S 098-267243

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA PLOVDIV
Nationale Identifikationsnummer: 000471504
Postanschrift: pl. STEFAN STAMBOLOV No. 1
Ort: gr. Plovdiv
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postleitzahl: 4000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Irina Milkova
E-Mail: i_milkova@plovdiv.bg
Telefon: +359 32656447
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.plovdiv.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2353
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/208640
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/208640
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Текущи ремонти по общинските сгради на детски градини, ясли и училища на територията на град Пловдив

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на  текущи ремонти по общинските сгради на детски градини, ясли и училища на територията на град Пловдив.

Предвиждат се ремонтни дейности на покривите на сградите; вътрешни и външни ремонти /мазилки, настилки, облицовки, изолации, дограми и др./;  ремонт на електро- инсталации; ремонт на ВиК инсталации.

Цели се подобряване на условията на пребиваване в училища, ясли и  детски градини в гр. Пловдив, удължаване на експлоатационната годност на сградите, както и създаване на комфортна, жизнена среда.

Възлагането на конкретен обект за изпълнение ще става с възлагателно писмо, съгласно договора за изпълнение на поръчката.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 250 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45330000 Installateurarbeiten
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Hauptort der Ausführung:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ремонтните работи включват:

Ремонт на покриви

Демонт.ламар.обшивки по покрив.бордове

Израб., достав. и монтаж ламарин.обшивки по покрив.бордове от пластиф.ламарина, вкл. дърв.летви

Премах.и сваляне компромет.покривна из-ция, вкл. почиств. до основа

Част.ремонт покр.битумна хидроиз-я

Достав. и полаг. пароизолац.мембрана

Достав. и полаг. екструд.пенопол.ХPS R 120 mm, коеф.топлопр. 0,032 W/mK ч/з леп, 1 слой РЕ фолио, по покрив/вътр.стр. бордове

Достав. и полаг.армир.цимент.замаз.мин4 cm

Изкърпв. цимент.замаз.

Направа холкер

Достав. и полаг.битум.хидроиз-я- 2 слоя, вт. с посипка, вкл. грунд. по скат.покрив

Дост. и полаг. PVC мембрана (покривна ХИ)

Демонт. стар., дост. и монт. нови покрив.воронки, вкл. направ.връз. с водоотвеж.тръба

Достав. и монт. покрив.отдушници

Демонт. стари, достав. и монт. нови барбакани, вкл.направа връз. с водоотвеж.тръба

Разкрив. покрив с запазв. керемид., вкл. почиств. от кал и листа

Достав. и полаг. подкерем.изолация

Демонт. стар., достав. и направа нов.летв.скара

Демонт.на дъс.обшивка

Достав. и направа нова дъс.обшивка

Монт.керемиди

Достав. и монт.капаци, вкл.подмазв. с варо-циментов разтвор

Демонт.стара, достав. и монтаж нова дърв.покр.конструкция, вкл. импрегн.

Укрепв.улуци

Укрепв.водосточ.тръби

Демонт.стари, дост. и монт.нови улуци от поцинк.лам-на

Дстари, дост. и монт.нови водосточни тръби от поцинк.лам-на

Монт.и демонт. тръб.фас.скеле с предп.мрежа на вис-на до 10 м

Почиств, натоварв, извозв и депонир на стр.отпадъци

Вътрешни и външни ремонти

Изстъргв.постна боя от стени и тавани

Изкърпв.вътр.варови мазилки по тухл.стени

Изкърп.гипс.шпакловка по стени и тавани

Боядисв.стени и тавани с бял латекс 2кратно при ремонти, вкл. грунд

Боядис.стени с цветен латекс 2кратно при ремонти, вкл. грунд

Подм.окачен таван от гипсокартон, вкл. шпакловка

Подм.отделни пана на раст.окач.таван

Подм./рем.конструкция на раст.окач.таван

Защит.покрив.мебели, проз-ци, врати, подове и др., при боядисв.

Демонт.облицовка от фаянсови плочки/теракот

Дост. и монт.фаянс.облицовка с плочки с р-р 20х30 см на фуга

Дост. и монт.ръбохранители и завършв.лайсни, съобр.с цвета на фаянса

Дост. и монт.декорат.фаянсов фриз

Подм.единич.фаянсови плочки на стени и около мивки

Дем. настилка теракотни плочи

Дем. съществ. настилка паркет

Дем. съществ. настилка балатум

Дем. същ. настилка мокет

Дост. и монт. наст. линолеум или под., при ремонти

Дост. и монт. наст. теракотни плочки р-р 30/30 см

Дост. и монт. наст. теракотни плочки р-р 20/20 см

Дост. и монт. наст. с плочи от гранитогрес р-р 30/30 см

Дост. и напр.гланц.цимент.замазка 2 см при ремонти

Дост. и напр.пердаш.армир.замазка – 4 см при ремонти

Дост. и монт.ламинир.паркет, дървес.фладер, по с-ма на произв., без click, вкл. пароиз-я и омекот.подложка, с деб. 8 мм, клас 31/ас3

Изкърпв.мазилка по канали, врати,прозорци с шир.до 20 сm

Направ.куфар от гипсокартон

Дост. и полаг.хидроизолац.мазилка по стени

Замонолит.отвори в тухл.зид 40/40 см

Подмаз.врати и проз-ци с шир.до 15 см, вкл. шпакл. и подготов.за боядисв.

Очукв. стара, грунд. и полаг. нова фас.цвет.силик.мазилка

Дост.и мон.с-ма за топл-я от експанд. пенополистирол ЕPS F 120 mm с коеф.топлопр.0,0285W/mK, вкл. грунд, лепило, стъклофиб.арм.мрежа, креп.елементи, ъгл.профили и шпакловка по фасади

Обръщ.стр.на отвори ч/з лепене на експ.пеноп.ЕPS 20 mm, с коеф.топл.λn ≤ 0,038 W/mK, вкл. протектор за дограма

Дем.на ст.дограма, дост. и монт.на петкамерна PVC дограма, стъклопакет с коеф.топлопр.U=1.40 W/m2К, вкл. подх.обков

Демонтаж.работи (огради)

Кофраж.работи (огради)

Полаг.бетон клас В25 (огради)

Загот. и монт.армировка (огради)

Достав.и монт.ажур.метал.ограда с H до 1,5 м

Ремонти по ел. инсталация

Доставка и монтаж на осветителни тела и др.дейности, съгласно прилож.документация и техническа спецификация

ВиК ремонти

Демонт., дост. и монт. умивалник,смес.бат-я,

подм.тоалет.клекало с моноблок, вкл. св.къмВиКмрежа

Подм.водопр.тръби ф25,ф32

Измест.външ.канализация и др.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 250 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Критерий за възлагане на постъпилите оферти за обществената поръчка е икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена“ по смисъла на чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. Оценява се предложената от участника единична цена за всеки един вид СМР, отнесена към минималната предложена цена, умножена по относителната тежест за съответния вид работа - максимално възможна оценка 100 т.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, четвърта категория и да притежават удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която участникът е установен.

При подаване на офертата, изпълнението на това изискване се декларира в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 1 от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Документ за доказване - удостоверение от ЦПРС (или еквивалент) ще се представя при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП. Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

В случай, че определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва съгласно чл.59, ал.6 от ЗОП.

При участие на подизпълнител, същият трябва да отговаря на поставеното изискване за годност, съобразно дела и вида на поръчката, които ще изпълнява.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Попълва се съответната информация в част IV, раздел „Б“, от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя доказателство за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“, при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП.

В случай, че е осигурен пряк и безплатен достъп до публичен регистър, в който е публикувана тази информация, Възложителят няма да изисква представянето на документите.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 100 000 лв. (за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Списък на строителството, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, който се попълва в част IV, раздел "В", в ЕЕДОП.

Удостоверенията за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП.

2. Списък на ръководния персонал, предвиден за изпълнение на предмета на поръчката, включително лице, което отговаря за контрола на качеството и координатор по безопасност и здраве; Попълва се подробна информация в част IV, раздел "В" от ЕЕДОП, като се посочва професионалната компетентност на лицата.

3. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП;

4. Попълва се информация в част IV, раздел "Г" от ЕЕДОП. Ще се представи заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците трябва да притежават опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

Под "сходен предмет " следва да се разбира: изграждане и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на покриви, електроинсталации и ВиК инсталации на обществени сгради.

Не е необходимо изискваните дейности за доказване на сходен предмет на обществената поръчка да са изпълнени на един и същи обект.

2. За реализиране предмета на обществената поръчка, участниците в процедурата следва да имат на разположение екип от технически правоспособни лица, осъществяващи техническото ръководство при изпълнение на СМР (мин. едно лице- технически ръководител), отговарящ на изискванията съгласно чл.163а от ЗУТ и професионален опит- не по-малък от 5 години като технически ръководител, както и лица, контролиращи качеството и безопасността при извършване на СМР (мин. едно лице контрол на качеството и едно лице КБЗ), притежаващи необходимите валидни документи за това.

3. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват на действие: строителство/ремонт.

4. Наличие на внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват на действие: строителство/ремонт.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1, т.3-5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, както и на основание чл.107 от ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ и/или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 ЗОП.

Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от ДР ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да се има предвид, че основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП, при подаване на офертата, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, а документите се представят при условията на чл.67, ал.5 и чл.112 от ЗОП.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка е осигурен в профила на купувача в ЦАИС ЕОП. На същия интернет адрес ще бъдат публикувани електронни документи. С публикуването им се приема, че заинтересованите лица и/или участници са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

2. Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в платформата. Ценовите предложения автоматично ще се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптиране от председателя на комисията.

3. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящото обявление Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Финансовите средства ще бъдат осигурени от бюджета на община Пловдив, като се разпределят в две бюджетни години- 2022 г. и 2023 год. Съгласно чл.114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, в случай на неосигурено финансиране.

4. Плащанията ще се извършват съгласно проекто-договора.

Авансово плащане- не се предвижда.

5. Договорът ще бъде сключен на прогнозната му стойност, която се явява и максимална стойност за изпълнение - 1500 000 лв. с вкл.ДДС, тъй като същият е на единични цени, които следва да се оферират от участниците.

6. Гаранция за добро изпълнение - представя се от избрания изпълнител преди подписването на договора и е в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора без включен ДДС.

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията за задържането и освобождаването на гаранцията са подробно разписани в проекта на договора за настоящата поръчка.

7. Нямат право да участват в процедурата лицата съгласно чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и съгласно чл.69 от ЗПКОНПИ - информацията се попълва в Част III, раздел Г от ЕЕДОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022