Bauleistung - 267372-2022

Submission deadline has been amended by:  352111-2022
20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2022/S 098-267372

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 23007266242
Postanschrift: Istvánmezei Út 1-3
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1146
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): D. Tóth Éva
E-Mail: D.Toth.Eva@bmsksport.hu
Telefon: +36 703890595
Fax: +36 13988971
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ekr.gov.hu/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Klebelsberg Központ
Nationale Identifikationsnummer: 15799658241
Postanschrift: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1054
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Molnár Gábor
E-Mail: gabor.molnar@kk.gov.hu
Telefon: +36 703823195
Fax: +36 17952899
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kk.gov.hu/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ekr.gov.hu/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000179722022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000179722022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Heves megyei oktatási intézmények I. újraindított

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000179722022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés a „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú projekt keretében - Boldog, Gyöngyöshalász

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Boldogi Berecz Antal Általános Iskola (felső tag.)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU312 Heves
Hauptort der Ausführung:

3016 Boldog, Árpád út 23. Hrsz.: 1091

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Berecz Antal Általános Iskola 3016 Boldog, Árpád út 23. Hrsz.: 1091 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), Az épület szerkezetei szigeteltek, a nyílászárók jó állapotúak, a hőszigetelés, nyílászárócsere nem indokolt. Csak kazánházban készülnek új tűzgátló nyílászárók. Jelenleg az épületben 1 db HŐTERM 116 ESB gázkazán, és 1 db TERMOTÉKA 100 ES gázkazán üzemel. A hőleadók rossz állapotban lévő radiátorok, melyeken nincs termosztatikus szelep. A jelenlegi elosztó hálózat tagoltsága tájolás szempontjából nem megfelelő, részleges átalakításra szorul. A meglévő kazánok helyett két darab 200-W 2x80kW-os kondenzációs fali gázkazánt helyezünk el kaszkádban a meglévő-megmaradó kazánházban.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

- Gépészeti korszerűsítés

- Termosztatikus szelepek elhelyezése: 81 db

- Energiamenedzsment kialakítása, hőmennyiségmérő elhelyezése

- 200-W kaszkádrendszer 2x80 kW

- Hőcserélők-radiátorok cseréje: 68 db

Az épület bruttó alapterülete: 1384,6 m2.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, Ajánlattevő felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00025

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; a 2.1-2.3. minőségi értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Ajánlatkérő II.2.7) pontban rögzített határidő alatt 240 naptári napot ért.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Boldogi Berecz Antal Általános Iskola (alsó tag.)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU312 Heves
Hauptort der Ausführung:

3016 Boldog, Kossuth Lajos út 5. Hrsz.: 494

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Berecz Antal Általános Iskola /Alsó tagozat/ 3016. Boldog, Kossuth utca 5. Hrsz.: 494 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), Az épület szerkezetei szigeteltek, a nyílászárók jó állapotúak, a hőszigetelés, nyílászárócsere nem indokolt. Új kazánházi kapcsolás kialakítása. Elosztó rendszer átalakítása nem szükséges. Kondenzációs kazánok beépítése. Radiátorok felszerelése termosztatikus szeleppel.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

- Gépészeti korszerűsítés

- termosztatikus szelepek elhelyezése 38 db

- Energiamenedzsment kialakítása, hőmennyiségmérő elhelyezése

- 100 W 2x35kW-os kazán

Az épület bruttó alapterülete: 616,9 m2.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, Ajánlattevő felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00025

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; a 2.1-2.3. minőségi értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Ajánlatkérő II.2.7) pontban rögzített határidő alatt 240 naptári napot ért.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45321000 Wärmedämmarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45350000 Maschinentechnische Installationen
45453100 Sanierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU312 Heves
Hauptort der Ausführung:

3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi István út 1. Hrsz.: 1046

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Heves megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

A projekt a Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Iskola, 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi István út 1. Hrsz.: 1046 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), Az épület szerkezetét tekintve hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthető, hőszigeteletlen, így energiahatékonysága nem jó. A projekt keretein belül a padlásfödém szigetelése és a nyílászárók cseréje megtörténik, csökkentve az épület hőveszteségét. Az épületben a jelenleg üzemelő hőtermelők és hőleadók cseréjét, és az elosztóhálózat részleges átalakítását tervezzük.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:

- Gépészeti korszerűsítés

- Termosztatikus szelepek elhelyezése: 104 db

- Energiamenedzsment kialakítása, hőmennyiségmérő elhelyezése

- 200-W kaszkádrendszer 2x80 kW

- Radiátorok cseréje: 104 db

- Építészeti felújítás:

- Nyílászáró csere: 298,5m2

- Padlásfödém kőzetgyapot szigetelés: 994 m2

Az épület bruttó alapterülete: 1920,3 m2.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.

A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.

A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza, Ajánlattevő felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 240
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KEHOP-5.2.2-16-2016-00025

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; a 2.1-2.3. minőségi értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. Ajánlatkérő II.2.7) pontban rögzített határidő alatt 240 naptári napot ért.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Valamennyi rész tekintetében:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai irányadók.

Kizáró okok igazolása:

Ajánlattevőnek, továbbá közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevők képviseletére jogosult vezető közös ajánlattevőnek valamennyi közös ajánlattevő tekintetében, valamint ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezet/személy tekintetében az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés rendelkezéseire.

Ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezéseire.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtania.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtania.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Valamennyi rész tekintetében:

SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek.

Igazolási mód:

Valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.

SZ/1.

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.

P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P.1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen

- az 1. rész tekintetében 19 000 000 Ft-ot;

- a 2. rész tekintetében 5 500 000 Ft-ot;

- a 3. rész tekintetében 53 000 000 Ft-ot.

A P.1) alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész tekintetében:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.

M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 5 évben 60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónap) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdés szerint kell igazolni.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége);

- építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelményre figyelemmel);

- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye;

- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése is irányadó.

M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;

b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat

c) a szakember jogosultsága elérési útvonalának megjelölése és/vagy kamarai nyilvántartási száma megjelölése.

Ajánlatkérő a jogosultság meglétét elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni.

Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:

a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/ amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;

b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);

c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.

A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdés és 69. § (11), (11a) bekezdés, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös Ajánlattevők esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 évben (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített

1. rész tekintetében:

M.1.1) bruttó 970 m2 épület energetikai felújítása és/vagy építése tárgyú referenciát.

a 2. rész tekintetében:

M.1.2) bruttó 430 m2 épület energetikai felújítása és/vagy építése tárgyú referenciát.

a 3. rész tekintetében:

M.1.3) bruttó 1340 m2 épület energetikai felújítása és/vagy építése tárgyú referenciát.

Épületenergetikai felújítás és/vagy építés alatt Ajánlatkérő olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület (1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen, de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül- és beltéri levegő- és/vagy víz- és/vagy hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése, tető hő- és/vagy vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.

Ajánlattevő a referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.

M.2) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:

M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember több pozícióra is jelölhető, több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember bemutatható több, akár valamennyi részben. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség alátámasztása ajánlattevő feladata.

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Valamennyi rész tekintetében:

Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5%-a naponta, max. 20%.

Meghiúsulási kötbér: A nettó vállalkozói díj 30%-a

Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.

Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, a nettó vállalkozói díj 5%-a.

Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján, a nettó vállalkozói díj 5%-a.

Az igényelhető előleg mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a - de legfeljebb kétszázötvenmillió forint - Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján.

Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.

A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 sz. projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.

1-3. rész tekintetében: 4 db rész-, 1 db végszámla. Kifizetésekre utólag, teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Megrendelő 4 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj 15-35-55-80-100%-ának megfelelő mértékben.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.

Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.

A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X. 30.), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

https://ekr.gov.hu. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza.

3) Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. §, 12. § (1) bekezdésében és a Kbt. 41/A. §, továbbá 65. § (12) bekezdésében foglaltakra.

4) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéshez képest szigorúbban állapítja meg.

5) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők cégszerűen aláírt megállapodását a dokumentációban meghatározottak szerint, továbbá Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

6) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek a cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának ajánlatban történő csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (pl. személyi igazolvány, aláírás-minta, közjegyző által hitelesített nyilatkozat). Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

7) Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44. §-a.

8) Felelősségbiztosítás: Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a munkaterület átadás-átvételének időpontjától - amely a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 15. napon kerül átadásra - annak teljesítéséig az 1. rész tekintetében legalább 25 000 000 Ft/év, valamint 12 500 000 Ft/kár összegű, a 2. rész tekintetében legalább 7 000 000 Ft/év, valamint 3 500 000 Ft/kár összegű, a 3. rész tekintetében legalább 60 000 000 Ft/év, valamint 30 000 000 Ft/kár összegű építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkezni. Ajánlattevő köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötést követően legkésőbb a munkaterület átadás-átvételének időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát Ajánlatkérő részére benyújtani a munkaterület átadás-átvételekor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

9) Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész tekintetében nettó 390 000 Ft, a 2. rész tekintetében nettó 110 000 Ft, a 3. rész tekintetében nettó 1 000 000 Ft. Ez teljesíthető - Ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

10) Ajánlattevő szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, illetve a Kbt. 71. § (9) bekezdése a) pontjára. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie.

11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart.

Helyszíni bejárás időpontja:

az 1. rész tekintetében: 2022. május 26. 10:00 óra

a 2. rész tekintetében: 2022. május 26. 11:30 óra

a 3. rész tekintetében: 2022. május 26. 13:30 óra

Találkozási pont:

az 1. rész tekintetében: 3016 Boldog, Árpád út 23. Hrsz.: 1091

a 2. rész tekintetében: 3016 Boldog, Kossuth Lajos út 5. Hrsz.: 494

a 3. rész tekintetében: 3212 Gyöngyöshalász, Széchenyi István út 1. Hrsz.: 1046

A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket ajánlattevőknek a Kbt. kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályai szerint szükséges feltenni.

12) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés és a Ptk. 6:116. § (1) bekezdés alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.3) pont folytatása:

13) Jelen eljárás feltételes közbeszerzési eljárás továbbá a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján. Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja abban az esetben, ha az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozat 1. pont a) vagy b) alapján a műszaki tartalom és a támogatás arányos csökkentésének szükségességéről dönt.

14) Tárgyi eljárást az BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a Klebelsberg Központ nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződést a Klebelsberg Központ mint megrendelő köti meg.

15) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

16) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.

17) Ajánlatkérő köteles az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítani, ha ajánlattevő az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet alapján a tilalom hatálya alá tartozik.

18) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Elek Anikó (00550) és dr. Pete Judit (00353).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022