Bauleistung - 267436-2022

Submission deadline has been amended by:  357687-2022
20/05/2022    S98

Slovenija-Celje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

2022/S 098-267436

Obvestilo o naročilu

Gradnje

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Nacionalna identifikacijska številka: 5814251000
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Služba za nabavo
E-naslov: metka.celestina@dars.si
Telefon: +386 13009959
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.dars.si
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444925/RD_za_objavo_00029-2022.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13962
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: gospodarska družba
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: avtocestna infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto - Vipava - Ajdovščina - pokriti vkop Vipavski križ; 2 sklopa

Referenčna številka dokumenta: 000029/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev in obnova vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto - Vipava - Ajdovščina - pokriti vkop Vipavski križ; 2 sklopa:

Sklop 1: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina-pokriti vkop Vipavski križ

Sklop 2: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov ter preplastitev in obnova vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina-pokriti vkop Vipavski križ

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 1: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov in ukrepov na objektih ter preplastitev vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina-pokriti vkop Vipavski križ

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

v skladu s pogodbenimi določili

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov ter preplastitev in obnova vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
45200000 Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Sklop 2: Izvedba dodatnih protivetrnih ukrepov ter preplastitev in obnova vozišča na delih odsekov HC H4 Razdrto-Vipava-Ajdovščina

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V skladu z določili pogodbe

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/06/2022
Lokalni čas: 10:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2022

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija na Portalu javnih naročil razen Poglavja 9, ki je dostopen ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000029/2022.

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatsko v sistemu e-JN dne 21.6.2021 ob 11:00. Odpiranje prijav ni javno. Prijave se odprejo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN samo naročniku.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.06.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/05/2022