Bauleistung - 267748-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Helsingborg: Byggnadsanläggning

2022/S 098-267748

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Postadress: Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 252 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Joachim Lemminge
E-post: joachim.lemminge@tyrens.se
Telefon: +46 104519974
Internetadress(er):
Allmän adress: www.helsingborg.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Reservkraft till Vårdboenden i Helsingborg

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Fastighetsförvaltningen i Helsingborg Stad har ett uppdrag att bygga reservkraft till stadens vårdboenden. I denna första etapp ingår sex prioriterade vårdboenden.

Fastigheterna skall förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.

Hyresgästen bedriver verksamhet på fastigheten och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden.

Projekten omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31682500 Reservelektricitetsaggregat
31682510 Reservkraftssystem
31682530 Reservkraftstillförsel
45210000 Byggnadsanläggning
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fastighetsförvaltningen i Helsingborg Stad har ett uppdrag att bygga reservkraft till stadens vårdboenden. I denna första etapp ingår sex prioriterade vårdboenden.

Fastigheterna skall förses med reservkraft som placeras i fristående byggnader på respektive fastighet.

Hyresgästen bedriver verksamhet på fastigheten och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden.

Projekten omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 057-148197
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/05/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Eitech AB
Nationellt registreringsnummer: 556730-9637
Postadress: Box 313
Ort: Örnsköldsvik
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 891 27
Land: Sverige
E-post: leif.gidlov@eitech.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 20 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 20 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022