Bauleistung - 267792-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Bauarbeiten

2022/S 098-267792

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 023-056376)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Rakowiecka 2D
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-517
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kościelniak-Gawinek
E-Mail: ikoscielniak@archiwa.gov.pl
Telefon: +48 225654652
Fax: +48 225654614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ndap.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://ndap.bip.gov.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Archiwum Państwowe w Koszalinie
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: M. Skłodowskiej – Curie 2
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 75-803
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kościelniak-Gawinek
E-Mail: ikoscielniak@archiwa.gov.pl
Telefon: +48 225654652
Fax: +48 225654614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ndap.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://ndap.bip.gov.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Archiwum Państwowe w Łodzi
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Wolności 1
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 91-415
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kościelniak-Gawinek
E-Mail: ikoscielniak@archiwa.gov.pl
Telefon: +48 225654652
Fax: +48 225654614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ndap.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://ndap.bip.gov.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Jerozolimska 29
Ort: Piotrków Trybunalski
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 97-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kościelniak-Gawinek
E-Mail: ikoscielniak@archiwa.gov.pl
Telefon: +48 225654652
Fax: +48 225654614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ndap.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://ndap.bip.gov.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Archiwum Państwowe w Poznaniu
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: 23 Lutego 41/43
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 61-744
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kościelniak-Gawinek
E-Mail: ikoscielniak@archiwa.gov.pl
Telefon: +48 225654652
Fax: +48 225654614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ndap.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://ndap.bip.gov.pl/
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Archiwum Państwowe w Szczecinie
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: św. Wojciecha 13
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 70-410
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Kościelniak-Gawinek
E-Mail: ikoscielniak@archiwa.gov.pl
Telefon: +48 225654652
Fax: +48 225654614
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://ndap.bip.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://ndap.bip.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa i utrzymanie Archiwów Państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-WO.261.19.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa lub rozbudowanie obiektów budowlanych formule partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej również: „Projekt” lub „Przedsięwzięcie”) w rozumieniu ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.711, dalej również: „Ustawa o PPP”. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w OPiW oraz załączniku nr 12 do OPiW. Wykonawca (dalej również: "Partner Prywatny") zrealizuje zestaw usług obejmujący zaprojektowanie, wybudowanie/przebudowę/rozbudowę, finansowanie oraz utrzymanie infrastruktury (formuła DBFM), która będzie przeznaczona do eksploatacji przez Archiwa Państwowe w okresie trwania Umowy PPP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 023-056376

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający stosuje środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „ustawą sankcyjną”.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

3. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania wykonawców działających na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności

bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym

mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w

imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia

4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadkach wskazanych w art. 5 k rozporządzenia 833/2014.

5. Zamawiajacy odrzuci ofertę Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014.