Bauleistung - 267815-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Bauarbeiten für Rohrleitungen

2022/S 098-267815

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 091-249313)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Veolia Energia Warszawa S.A.
Postanschrift: ul. Stefana Batorego 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-591
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Zahorowski
E-Mail: piotr.zahorowski@veolia.com
Telefon: +48 508001950
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.veolia.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robót budowlanych na potrzeby przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej od C29/L11 do Puławska 230 (Niedźwiedzia/Wita Stwosza) - SC II 60.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022/0052/P/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231100 Bauarbeiten für Rohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): odcinek od C29/L11 do Puławska 230 (Niedźwiedzia / Wita Stwosza) - etap II - SC II 60; w ramach zadania: Przebudowa 14,06 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy - wykonanie robót budowlanych dla odcinków sieci o nr rejestracyjnych: SC II 1; SC II 2; SC II 14; SC II 16; SC II 17; SC II 21; SC II 31; SC II 32; SC II 39; SC II 44; SC II 45; SC II 50; SC II 59; SC II 60; SC II 61; SC II 63; SC II 64; SC II 65; SC II 66; SC II 67; SC II 68; SC II 71; SC II 72; SC II 73; SC II 74; SC II 76; SC II 77; SC II 78; SC II 79; SC II 81; SC II 82; SC II 84; SC II 85; SC II 86; SC II 87; SC II 89; SC II 48; SC II 4; SC II 94; SC II 95; w ramach projektu: „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - etap II” POIS.01.05.00-00-0040/16; w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:

1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna,

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- stanowiące część III SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 091-249313

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II
Los-Nr.: 2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - Koniec:
Anstatt:
Tag: 21/11/2022
muss es heißen:
Tag: 21/12/2022
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.7) Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 21/08/2022
muss es heißen:
Tag: 03/09/2022
Abschnitt Nummer: IV
Stelle des zu berichtigenden Textes: 2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:45
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 10:45
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: