Bauleistung - 267867-2022

20/05/2022    S98

România-Scăești: Lucrări de construcţii de drumuri

2022/S 098-267867

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2022/S 075-197475)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA SCAESTI
Număr naţional de înregistrare: 4554165
Adresă: Strada: PRINCIPALA, nr. 295
Localitate: Scaesti
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 207515
Țară: România
Persoană de contact: NICOLETA BRALOSTITEANU
E-mail: nicoletabralostiteanu@yahoo.com
Telefon: +40 251447007
Fax: +40 251447007
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectare și executie pentru obiectivul de investitie - „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Scăești, jud. Dolj”

Număr de referinţă: 45541652022001
II.1.2)Cod CPV principal
45233120 Lucrări de construcţii de drumuri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiect tehnic și execuție pentru obiectivul de investitie Modernizare infrastructura rutiera in comuna Scaesti, jud. Dolj, conform DALI postat

Valoare servicii de proiectare (inclusiv asistență) – 670.000 lei

Valoare lucrari – 37.339.108,24 lei

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari o singură dată cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor Zile : 20 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 075-197475

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 18/05/2022
A se citi:
Data: 02/06/2022
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 18/05/2022
A se citi:
Data: 02/06/2022
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 18/11/2022
A se citi:
Data: 05/12/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: