Bauleistung - 267916-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Bauarbeiten

2022/S 098-267916

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tehnicheski universitet — Sofiya
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: bul. „Kliment Ohridski“ No. 8, ucheben blok 1, etazh 3, kabinet No. 1317 — Delovodstvo
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Donka Simeonova — yuriskonsult,r-l otdel Obshtestveni porachki
E-Mail: zop@tu-sofia.bg
Telefon: +359 29653906
Fax: +359 28683215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/180

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
71315000 Haustechnik
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Учебен блок 7, хале 12 на Технически университет – София, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

В 12-то хале на 7-ми блок на ТУ-София трябва да се проектира Център за Върхови Постижения УНИТе – технологичен-лабораторен комплекс. За изготвяне на своето проектно предложение, Изпълнителят трябва да направи предпроектно проучване на обекта и да изготви Технически проект, на база направеното ППП, заснемане, предоставените изходни данни, техническа спецификация и документация, извършените преди това дейности, както и допълнителното направено проучване. Техническия проект да се разработи по следните части:Технологична, Архитектурна, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия, Видеонаблюдение и контрол на достъп, План за безопасност и здраве, Пожарна безопастност, ПУСО и всяка друга необходима част, съгласно ЗУТ. Изпълнението на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с одобрената проектна д-я и изискванията на българската нормативна уредба и включва Ремонт на фасадите и покрива, Вътрешно преустройство, Доставка и монтаж на ПИ с-ма, ОВК, Електро, ВиК.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 28/04/2022
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 188-456557

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: З-92
Bezeichnung des Auftrags:

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/09/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК
Nationale Identifikationsnummer: 177051617
Postanschrift: гр. Габрово, местност Колева Ливада №1
Ort: Габрово
NUTS-Code: BG322 Габрово / Gabrovo
Postleitzahl: 5300
Land: Bulgarien
E-Mail: proektstroy@gmail.com
Telefon: +359 66811818
Fax: +359 66811818
Internet-Adresse: www.proektstroy.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 2 539 655.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

продължение от Раздел II.1.1. ...научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Продължава от VII.2.2....-Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.;

-Акт образец 15 - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, е подписан на 16.12.2021 г.

- С доп. споразумение № 1 чл.2,ал.1 от договора, крайният срок на договора е променен до 28.02.2022г. -С доп.споразумение № 2 чл. 2,ал.1 от договора крайният срок на договора е променен до 28.04.2022 г.- Документите, касаещи издаването на Разрешение за ползване, са входиранив комп. институции на 16.02.2022г.

-На 08.04.2022г. в ДНСК са входирани документи за издаване на заповед за назначаване на комисия.

-както и необходимостта от обезпечаване на достатъчен срок за спазване на нормативноопределените срокове и процедури за издаване на Разрешение за ползване

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Venezuela
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП .

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45300000 Bauinstallationsarbeiten
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Учебен блок 7, хале 12 на Технически университет – София, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

В 12-то хале на 7-ми блок на ТУ-София трябва да се проектира Център за Върхови Постижения УНИТе – технологичен-лабораторен комплекс. За изготвяне на своето проектно предложение, Изпълнителят трябва да направи предпроектно проучване на обекта и да изготви Технически проект, на база направеното ППП, заснемане, предоставените изходни данни, техническа спецификация и документация, извършените преди това дейности, както и допълнителното направено проучване. Техническия проект да се разработи по следните части:Технологична, Архитектурна, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия, Видеонаблюдение и контрол на достъп, План за безопасност и здраве, Пожарна безопастност, ПУСО и всяка друга необходима част, съгласно ЗУТ. Изпълнението на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с одобрената проектна д-я и изискванията на българската нормативна уредба и включва Ремонт на фасадите и покрива, Вътрешно преустройство, Доставка и монтаж на ПИ с-ма, ОВК, Електро, ВиК.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 28/06/2022
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 539 655.00 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК
Nationale Identifikationsnummer: 177051617
Postanschrift: гр. Габрово, местност Колева Ливада №1
Ort: Габрово
NUTS-Code: BG322 Габрово / Gabrovo
Postleitzahl: 5300
Land: Bulgarien
E-Mail: proektstroy@gmail.com
Telefon: +359 66811818
Fax: +359 66811818
Internet-Adresse: www.proektstroy.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:

- Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 28.06.2022 г.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

-С жалба от 30.05.2019 г. Решението за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“ е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията – образувано производство по преписка № КЗК-530/20.06.2019 г.

- След влязло в сила Решение на КЗК № 887/01.08.2019 г., на 12.09.2019 г. е сключен договор за възлагане на обществената поръчка.

-Съгласно чл. 2, ал. 1 от сключения договор, съответстващ на проекта на договор от документацията за участие, Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 30.12.2021 г. ..прод. в раздел VI 3)

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 539 655.00 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 539 655.00 BGN