Lieferungen - 267974-2022

20/05/2022    S98

România-Oradea: Aparate de radioterapie

2022/S 098-267974

Anunț de intenție

Prezentul anunţ este doar un anunț de intenție

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Număr naţional de înregistrare: 4208498
Adresă: Strada Republicii, Nr. 37
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410159
Țară: România
Persoană de contact: BOGDAN NICOLAE IURCOV
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telefon: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitaluljudetean-oradea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.spitaluljudetean-oradea.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la:
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical

Număr de referinţă: 1
II.1.2)Cod CPV principal
33151200 Aparate de radioterapie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Anunţ de intentie pentru furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical. Pentru mai multe informatii tehnico-financiare vezi- Anunt de consultare a pietei [MC1019999] - Consultarea pieţei pentru furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Anunţ de intentie pentru furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical. Pentru mai multe informatii tehnico-financiare vezi- Anunt de consultare a pietei [MC1019999] - Consultarea pieţei pentru furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical

II.2.14)Informații suplimentare

Pentru mai multe informatii tehnico-financiare vezi- Anunt de consultare a pietei [MC1019999] - Consultarea pieţei pentru furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical

II.3)Data estimată pentru publicarea anunţului de participare:
01/09/2022

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Anunţ de intentie pentru furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical. Pentru mai multe informatii tehnico-financiare vezi- Anunt de consultare a pietei [MC1019999] - Consultarea pieţei pentru furnizare, instalare, punere în funcţiune şi instruire personal- Accelerator liniar medical

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022