Lieferungen - 268030-2022

Submission deadline has been amended by:  311662-2022
20/05/2022    S98

Suomi-Vantaa: Lääketieteelliset laitteet

2022/S 098-268030

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: Uutistie 5
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@hankintajuristit.fi
Puhelin: +358 94711
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: EKSOTE (Erva yhteistyö)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0725937–3
Postitoimipaikka: Lappeenranta
NUTS-koodi: FI1C5 Etelä-Karjala
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eksote.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eksote.fi/Sivut/default.aspx
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kymsote
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0725901-5
Postitoimipaikka: Kotka
NUTS-koodi: FI1C4 Kymenlaakso
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.kymsote.fi/fi/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=392628&tpk=f04c8253-63b3-4699-a746-406bd9951576
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=392628&tpk=f04c8253-63b3-4699-a746-406bd9951576
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

HUS 532-2021 MRI-yhteensopivat potilasvalvontamonitorit

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33100000 Lääketieteelliset laitteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat MRI-yhteensopivat potilasvalvontamonitorit niihin liittyvine tarvikkeineen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 480 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat MRI-yhteensopivat potilasvalvontamonitorit niihin liittyvine tarvikkeineen.

Hankinnan piiriin kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (jatkossa lyhennettynä Eksote) ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jatkossa lyhennettynä Kymsote).

Hankinnan kohdetta ja hankittaville laitteille ja tarvikkeille asetettuja vaatimuksia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta lukien. Hankintaan sisältyy optiona 1+1 optiovuotta. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Laitesidonnaisten tarvikkeiden sopimuskauden kesto on neljä (4) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta lukien, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

Hankintaan sisältyy tilaajan optiona myös huoltosopimus. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Tarjoajan tulee tarjota huoltosopimusta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskauden kesto on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta lukien. Hankintaan sisältyy optiona 1+1 optiovuotta. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Laitesidonnaisten tarvikkeiden sopimuskauden kesto on neljä (4) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta lukien, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy tilaajan optiona myös huoltosopimus. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Tarjoajan tulee tarjota huoltosopimusta.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/06/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/06/2022
Paikallinen aika: 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Oikaisu- ja valitusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022