Lieferungen - 268144-2022

20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Elektrizität

2022/S 098-268144

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Małopolska Urząd Wojewódzki w Krakowie
Postanschrift: ul. Basztowa 22
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 31-156
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marta Jasińska
E-Mail: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Telefon: +48 123921343
Fax: +48 133921956
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.malopolska.uw.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.malopolska.uw.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu

Referenznummer der Bekanntmachung: WL-IV.272.13.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy B – 1950 000 kWh

C – 1950 000 kWh

G – 1 000 kWh

R – 3 000 kWh.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 2 do swz – projektowanych postanowieniach umowy. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi zał. nr 1 do swz – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część I na dostawę energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy B – 1950 000 kWh

C – 1475 000 kWh

G – 1 000 kWh

R – 3 000 kWh

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w PLN (brutto): 1 801 567,95 zł.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z prawem opcji 30% w PLN (brutto): 2 342 038,34 zł.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 ustawy Zamawiający może skorzystać z opcji (30%). Warunki realizacji prawa opcji zostały określone w zał. nr 2 do swz - projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część II na dostawę energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Hauptort der Ausführung:

Tarnów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy C -260 000 kWh

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w PLN (brutto): 135 358,65 zł.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z prawem opcji 30% w PLN (brutto): 175 966,25 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 ustawy Zamawiający może skorzystać z opcji (30%). Warunki realizacji prawa opcji zostały określone w zał. nr 2 do swz - projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część III na dostawę energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Hauptort der Ausführung:

Nowy Sącz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

dostawa energii elektrycznej do budynków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w następujących ilościach:

Rodzaj taryfy C -215 000 kWh

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w PLN (brutto): 112 673,40 zł.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia z prawem opcji 30% w PLN (brutto): 146 475,41 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 ustawy Zamawiający może skorzystać z opcji (30%). Warunki realizacji prawa opcji zostały określone w zał. nr 2 do swz - projektowanych postanowieniach umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

nie dotyczy

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

nie dotyczy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do swz.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od zawarcia umowy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia, w zależności od tego która z okoliczności nastąpi jako pierwsza. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, w formie pisemnej z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku udzielenia zamówienia centralnego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie dostawy energii elektrycznej na potrzeby jednostek administracji rządowej.

2. Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone zostały się w art. 255 i nast. ustawy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości:

- dla części I zamówienia: 20 000,00 zł

- dla części II zamówienia: 10 000,00 zł

- dla części III zamówienia: 10 000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem „WL-IV.272.13.2022 wadium – dostawa energii elektrycznej do budynków MUW”,

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310) – w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego wystawienia, tj. przez gwaranta – wystawcę tego dokumentu. Beneficjentem wadium jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: „WL-IV.272.13.2022 wadium – dostawa energii elektrycznej do budynków MUW”, tj. w sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: jak w pkt VI.4.1 ogłoszenia
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022