Lieferungen - 268412-2022

Submission deadline has been amended by:  442355-2022
20/05/2022    S98

Rumänien-Sebiș: Medizinische Geräte

2022/S 098-268412

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul de Boli Cronice Sebis
Nationale Identifikationsnummer: 3861919
Postanschrift: Strada: Piata Tineretului, nr. 2
Ort: Sebis
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 315700
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Carmen Tolea
E-Mail: spitalsebis@artelecom.net
Telefon: +40 257311059
Fax: +40 257311059
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://spitalsebis.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144197
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitionare echipamente medicale (3 loturi)

Referenznummer der Bekanntmachung: 3861919_2022_PAAPD1358455
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitionare de echipamente medicale în cadrul proiectului ,,Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074. Obiectul achiziției vizează inclusiv activități de instalare, punere în funcțiune, instruirea personalului în scopul operării cu echipamentele medicale achiziționate și service în perioada de garanție a acestora.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 399 408.81 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 3
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 3
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitionare echipamente medicale lot 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Spitalul de Boli Cronice Sebis, Orasul Sebis, judetul Arad

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 024 100.01 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cf. caiet de sarcini

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitionare echipamente medicale lot 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Spitalul de Boli Cronice Sebis, Orasul Sebis, judetul Arad

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 822 808.80 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cf. caiet de sarcini

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achizitionare echipamente medicale lot 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
51410000 Installation von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Spitalul de Boli Cronice Sebis, Orasul Sebis, judetul Arad

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conform caiet de sarcini

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 552 500.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Sustinerea Spitalului Orasenesc Sebis in vederea consolidarii capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” finantat prin P.O.I.M/966/10/1– Cod SMIS 140074

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cf. caiet de sarcini

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.) Cerinta:

Ofertanții participanți la procedură vor declara că nu se încadrează în situațiile prevăzute la art. 59, art. 164, 165 si 167 din Legea nr.

98/2016 privind achizițiile publice.

1.) Mod de indeplinire:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE neincadrarea lor in

motivele de excludere de la procedura urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va

solicita ofertantului clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor sa prezinte:

- certificatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de

supraveghere al acestuia sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din

certificatul constatator emis de ORC/actul constitutiv sau dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul

economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile

publice;

- certificatul de cazier fiscal al operatorului economic, aflat in termen de valabilitate;

- documente eliberate de autoritatile legale competente, valabile la momentul prezentarii acestora, care sa ateste faptul ca

ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora, respectiv ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si

taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale (sau acte echivalente pentru operatorii straini), cat si cazierul

judiciar al societatii ofertante si al reprezentantilor legali ai acesteia.

Nota1: Se solicita acestea atat ofertantului asociat, cat si tertului sustinator sau subcontractantului.

Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 59,

164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul/tertii

sustinator/sustinatori, respectiv subcontractantul/subcontractantii.

2.) Cerinta:

Ofertanții participanți la procedură vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind

achizitiile publice.

In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu

functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

1 Sodinca Raluca Economist -biroul achizitii publice/Presedinte Comisie de ev.

2 Tica Corina-Delia Referent /Membru Comisie de ev.

3 Tica Daian Consilier juridic la biroul Juridic/Membru Comisie de ev.

4 Dis Liliana Director financiar Contabil

5 Grozav Gabriel Contabil I A la biroul financiar contabil /Membru supleant Comisie de ev.

6 Sirb Cristian Manager al Spitalului de Boli Cronice Sebis

7 Barbura Alexandru - Andrei Consultant achizitii publice/expert extern cooptat

2.) Mod de dovedire:

Se va prezenta ODATA CU DUAE - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, inclusiv

subcontractorul si/sau tertul sustinator – Formular nr. 7

1.) Cerinta:

Ofertantii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa

depuna documente din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii

precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

1.) Mod de indeplinire:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de

calificare, urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă sa solicite ofertantului clasat pe

primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire să prezinte certificatul constatator emis de Oficiul

Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizată corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii sau în formă

electronica prin intermediul serviciului InfoCert.

Nota 1: In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi

necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.

Nota 2: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la

inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se

conform art. 5, alin. 1 din actul normativ antementionat „[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea

desfasurarii activitatilor declarate”.

Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea

la acest punct a codului CAEN autorizat.

2.) Cerinta:

Ofertanții străini participanți la procedură trebuie să fie legal înregistrați și trebuie să desfășoare activitatea economica

corespunzătoare/relevant în raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la țara în care își desfășoară activitatea).

2.) Mod de indeplinire:

La momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de

calificare, urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă sa solicite ofertantului clasat pe

primul loc in ierarhia intermediara dupa aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor să prezinte dovada inregistrarii conform cerintei

de calificare mai sus precizata.

3.) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor trebui sa faca dovada detinerii Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii pe

numele ofertantului pentru activitatea de comercializare, distributie dispozitive medicale cf. art. 4, alin. 1, pct. 7 din H.G. nr. 144/2010

si cf. art. 888 din Legea nr. 95/2006.

3.) Mod de dovedire:

la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de

calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite prezentarea de catre

ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor prezentarea avizului in cauza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1,2,3Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantii participanti la procedura vor prezenta documente emise de beneficiari, din care sa rezulte valori, perioade de livrare, beneficiari si care sa releve faptul ca in ultimii 3 ani au mai furnizat produse similare in valoare minim egala cu valoarea aferenta lotului pentru care se depune oferta la nivelul unuia sau a mai multor contracte.’’.Mentiuni: 1. Ultimii 3 ani vor fi calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP publicat. 2. Cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei este cursul mediu anual in lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și categoriile de produse pentru care a fost responsabil în cadrul contractelor.

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareOfertantii au obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Loturile: 1,2,3Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertanții vor prezenta orice document prin care vor face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, respectiv un certificate emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerinței: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001 sau echivalent.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Documentele doveditoare sunt solicitate pentru verificarea de catre autoritatea contractanta a faptului ca ofertantii au experienta necesara in vederea executarii in conditii optime a viitorului contract, raportarea valorica a cerintei facandu-se la valoarea estimativa a procedurii.In stabilirea cerintei de calificare autoritatea contractanta a avut in vedere valoarea estimata a procedurii, considerand necesar a impune cerinta de calificare la un nivel valoric maximal permis de lege.In ceea ce priveste modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare precizam ca initial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinireacerintei de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta sa solicite operatorului economic clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor documentele justificative din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari, contracte de furnizare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Documentele ce vor fi prezentate pot fi, fara a se limita la:a). copii ale unor parti relevante ale contractelor;b). recomandari;c). procese-verbale de predare-primire a produselor care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca, au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

În ceea ce privește modalitatea de îndeplinire a cerinței de calificare precizăm că inițial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanți vor trebui să declare/confirme prin DUAE îndeplinirea cerinței de calificare urmând ca raportat la prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă să solicite prezentarea de către ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor a documentelor necesare (orice document prin care vor face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, respectiv un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probează în mod concludent îndeplinirea cerintei: spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurală, etc. similare cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 9001) care probează cele declarate prin completarea DUAE.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare si expertii externi cooptati (daca este cazul)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar

vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016.

Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

- Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari

din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea

Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare,autoritatea contractanta urmand sa nu

dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP

(www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

- Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin

utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”).

- Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin

intermediul SEAP.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022