Lieferungen - 268510-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Härnösand: Diverse byggmaterial

2022/S 098-268510

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HÄRNÖSANDS KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: Härnösands kommun
Postadress: Nybrogatan 13
Ort: Härnösand
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 87180
Land: Sverige
Kontaktperson: Linnea Byström
E-post: linnea.bystrom@harnosand.se
Telefon: +46 611348452
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.harnosand.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70317
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70317
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bygg- och Järnhandelsvaror

Referensnummer: UH-2022-014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44190000 Diverse byggmaterial
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Härnösands kommun inbjuder till att lämna anbud avseende normalt förekommande järnhandelsvaror och byggvaror för reparationer, enklare utbyggnader, förbrukningsmaterial och enklare byggnationer för kommunens verksamheter. Kommunen har för avsikt att upphandla avtal för handel av byggmaterial och kontrakt kan tecknas med fler leverantörer för att säkerställa leveransmöjligheter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44190000 Diverse byggmaterial
34928210 Trästolpar
44000000 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning)
44230000 Byggnadssnickerier
44500000 Verktyg, lås, nycklar, gångjärn, fästen, kedjor och fjädrar
44530000 Fästen för industriellt bruk
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser normalt förekommande järnhandelsvaror och byggvaror för reparationer, mindre om- och tillbyggnader, enklare byggnationer och förbrukningsmaterial samt till undervisningsmaterial för skolor och omsorgsverksamhet under en fyra (4) års period

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 5
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/06/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 14/09/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/06/2022
Lokal tid: 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadress: Box 314
Ort: Härnösand
Postnummer: 871 27
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/05/2022