Lieferungen - 268551-2022

20/05/2022    S98

Lietuva-Vilnius: Vaizdo aparatūra

2022/S 098-268551

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188605295
Adresas: Gedimino pr. 53
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: 01109
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Jūratė Putiatinienė
El. paštas: jurate.putiatiniene@lrs.lt
Telefonas: +370 52396121
Faksas: +370 52396971
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lrs.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7035
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=638386
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=638386&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Vaizdo-garso transliacijos sistemos atnaujinimo įranga

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
32323300 Vaizdo aparatūra
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šiuo pirkimu siekiama įsigyti bei įdiegti gamintojo jau paruoštą arba potencialaus tiekėjo iš įvairių gamintojų komponentų pilnai sukomplektuotą Vaizdo – garso transliacijos sistemą (tarpusavyje suderintą vaizdo, garso formavimo, įrašymo, perdavimo, komutavimo, atvaizdavimo įrangą), televizijos transliacijų išleidimo sistemą, kuri bus sudėtinė vieningos perkančiosios organizacijos eksploatuojamos vaizdo-garso transliacijos sistemos dalis.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
32323300 Vaizdo aparatūra
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Gedimino pr. 53, Vilnius

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Sistemos įrengimo metu turės būti išmontuota sena įranga ir pristatyta, įdiegta, sukonfigūruota, sumontuota ir suderinta trijų salių vaizdo transliacijos, vaizdo signalų įrašymo, perdavimo, komutavimo bei atvaizdavimo įranga, atnaujinta ir sumontuota nauja sistema. Tiekėjas įrangos pristatymą (įskaitant tolimesnį susijusių paslaugų teikimą) pradeda tik gavęs perkančiosios organizacijos užsakymą. Pirkimo sutarties galiojimo terminas - 12 mėnesių.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjų pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo dokumentuose. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, pasiūlymą pateikęs dalyvis, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), kiekvienas subtiekėjas ir ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą ir pasirašytą Europos Bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Tiekėjas įsipareigoja pristatyti pirkimo sutarties (įskaitant techninę specifikaciją) reikalavimus atitinkančią kokybišką įrangą su visais dokumentais ir priklausiniais, reikalingais jos eksploatacijai, bei ją sumontuoti, suderinti su perkančiosios organizacijos eksploatuojama sistema ir suteikti susijusias paslaugas ne vėliau kaip per 130 kalendorinių dienų užsakymo pateikimo dienos. Delspinigiai - po 0,02 procento nuo neįvykdyto įsipareigojimo vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Sutarties nevykdymo ar netinkamo įvykdymo bauda - 5 procentai nuo neatliktų įsipareigojimų vertės.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 30/06/2022
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 30/06/2022
Vietos laikas: 10:45
Vieta:

Seimo kanceliarijos skaitykla, kabineto Nr. 130 (Gedimino pr. 53, Vilnius).

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų atplėšimo procedūroje tiekėjai ir jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: 01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@vat.teismas.lt
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: https://vat.teismas.lt
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Priežiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/05/2022