Lieferungen - 268582-2022

20/05/2022    S98

Polen-Bydgoszcz: Möbel

2022/S 098-268582

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Nationale Identifikationsnummer: PL5542647568
Postanschrift: ul. Jana Karola Chodkiewicza 30
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-446
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Luiza Łączka-Wojtecka
E-Mail: luiza.wojtecka@ukw.edu.pl
Telefon: +48 523419135
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ukw.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.platformazakupowa.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż mebli do Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy

Referenznummer der Bekanntmachung: UKW/DZP-281-D-21/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39100000 Möbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na potrzeby Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na II części:

2.1. Część 1: dostawa i montaż mebli

2.2. Część 2: dostawa i montaż mebli dziecięcych

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa i montaż mebli

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33192000 Möbel für ärztliche Zwecke
39130000 Büromöbel
39134000 Computermöbel
39141400 Einbauküchen
39143110 Betten und Bettzeug sowie Spezialheimtextilien
39153000 Möbel für Konferenzräume
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli, zabudowy i elementów stałych do pomieszczeń Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy.

1. Zabudowy, elementy stałe i meble muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do użytku lub montażu.

2. Muszą spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, cechować się trudnopalnością oraz posiadać konkretne deklaracje zgodności wymienione w szczegółowych opisach.

3. Muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej w tym dopuszczone w pomieszczeniach, w których będą przebywać ludzie oraz dzieci (w przypadku części 2).

4. Muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.

5. Użyte do produkcji zabudowy, mebli, komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument w języku polskim.

6. Elementy tapicerskie muszą być wykonane z wysokogatunkowych materiałów łatwozmywalnych, odpornych na odbarwienie i ścieranie (wytrzymałość na ścieranie powinna wynosić min. 75 000 cykli w skali Martindale’a zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2) z atestem trudnopalności EN 1021-1 oraz EN 1021-2, odporność na światło 5(BS EN ISO 105-B02 oraz atestem higieniczności wydanym przez PZH.

7. Elementy metalowe malowane proszkowo na uprzednio dokładnie oczyszczoną powierzchnię. Powłoka lakiernicza odporna na uderzenia.

8. Wszystkie krawędzie meblowe (drewniane/ metalowe) zaoblone lub szlifowane. Elementy drewniane gładkie, szlifowane i lakierowane.

9. Meble nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie mogą być prototypami.

10. Zgodnie z wytycznymi biura architektonicznego, ze względów stylistycznych i użytkowych Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej kolorystyki mebli /zabudowy zgodnie z załączonym projektem. Odcienie kolorów do ustalenia przed podpisaniem umowy.

11. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji wynikających z zaniechań, zaniedbań lub błędów pomiarowych Wykonawców. Zamawiający nie dysponuje żadnymi przyrządami pomiarowymi.

12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za prawidłowy montaż urządzeń, zgodny z wymaganiami prawnymi w tym zakresie w szczególności BHP.

13. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie oraz na własny koszt zabrać i zutylizować wszystkie opakowania, w których zostało dostarczone zamówienie, a także zagospodarować wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia.

14. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem.

15. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania miejsca montażu oraz pozostawienia pomieszczeń (podłóg, ścian itp.) w stanie nie gorszym niż przed dniem montażu.

16. Wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktów muszą być dostarczone w języku polskim.

17. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi min. 24 miesiące od daty odbioru zamówienia tj. od daty podpisania protokołu odbioru.

18. Projekt stanowi tylko i wyłącznie materiał poglądowy.

19. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towar

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty wedle wyboru wykonawcy, któremu może być łatwiej zaprezentować w ten sposób istotne dla niego informacje o swojej ofercie.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

dostawa i montaż mebli

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39161000 Kindergartenmöbel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli, zabudowy i elementów stałych do pomieszczeń Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Staffa 1 w Bydgoszczy.

1. Zabudowy, elementy stałe i meble muszą odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. Muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do użytku lub montażu.

2. Muszą spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, cechować się trudnopalnością oraz posiadać konkretne deklaracje zgodności wymienione w szczegółowych opisach.

3. Muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej w tym dopuszczone w pomieszczeniach, w których będą przebywać ludzie oraz dzieci (w przypadku części 2).

4. Muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.

5. Użyte do produkcji zabudowy, mebli, komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument w języku polskim.

6. Elementy tapicerskie muszą być wykonane z wysokogatunkowych materiałów łatwozmywalnych, odpornych na odbarwienie i ścieranie (wytrzymałość na ścieranie powinna wynosić min. 75 000 cykli w skali Martindale’a zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2) z atestem trudnopalności EN 1021-1 oraz EN 1021-2, odporność na światło 5(BS EN ISO 105-B02 oraz atestem higieniczności wydanym przez PZH.

7. Elementy metalowe malowane proszkowo na uprzednio dokładnie oczyszczoną powierzchnię. Powłoka lakiernicza odporna na uderzenia.

8. Wszystkie krawędzie meblowe (drewniane/ metalowe) zaoblone lub szlifowane. Elementy drewniane gładkie, szlifowane i lakierowane.

9. Meble nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz nie mogą być prototypami.

10. Zgodnie z wytycznymi biura architektonicznego, ze względów stylistycznych i użytkowych Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej kolorystyki mebli /zabudowy zgodnie z załączonym projektem. Odcienie kolorów do ustalenia przed podpisaniem umowy.

11. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji wynikających z zaniechań, zaniedbań lub błędów pomiarowych Wykonawców. Zamawiający nie dysponuje żadnymi przyrządami pomiarowymi.

12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i montażu mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za prawidłowy montaż urządzeń, zgodny z wymaganiami prawnymi w tym zakresie w szczególności BHP.

13. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie oraz na własny koszt zabrać i zutylizować wszystkie opakowania, w których zostało dostarczone zamówienie, a także zagospodarować wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia.

14. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem.

15. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania miejsca montażu oraz pozostawienia pomieszczeń (podłóg, ścian itp.) w stanie nie gorszym niż przed dniem montażu.

16. Wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktów muszą być dostarczone w języku polskim.

17. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi min. 24 miesiące od daty odbioru zamówienia tj. od daty podpisania protokołu odbioru.

18. Projekt stanowi tylko i wyłącznie materiał poglądowy.

19. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towar

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do składanej oferty wedle wyboru wykonawcy, któremu może być łatwiej zaprezentować w ten sposób istotne dla niego informacje o swojej ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Uwaga.

Zamawiający informuje, iż niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez wykonawcę na poszczególnych etapach postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w szczególności:

1) w ust. VIII SWZ – podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu,

2) w ust. IX SWZ – podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia jakie zobowiązani są złożyć wykonawcy oraz wymagania dotyczące formy ich składania,

3) w ust. XII SWZ – środki komunikacji elektronicznej do komunikacji z wykonawcami, wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

2. W związku z pkt powyżej wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do zapoznania się z pełną treścią SWZ wraz z załącznikami.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Mając na uwadze ograniczoną liczbę znaków Zamawiający przedstawia w tym punkcie podstawy wykluczenia wykonawców. Zgodnie z ust. VIII SWZ Z postępowania wyklucza się wykonawcę:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1, 2 ustawy Pzp.

2.Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, w następujących przypadkach:

1)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 3, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

2)który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a)będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b)będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną,

3)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4)w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt. 2-4, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy.

6.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

7.Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

8.Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

9.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie, tj. jeżeli Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy mebli wraz z ich montażem o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż: 1 część zamówienia 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100)

2 część zamówienia 10.000,00 zł brutto.(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

UWAGA: − Zamawiający rozumie przez zwrot „trzy dostawy” trzy dostawy wykonane w ramach trzech odrębnych zamówień/umów.

3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).

4. Analogiczne zastrzeżenie ma zastosowanie do podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku polegania przez Wykonawcę na ich zasobach w celu wykazania spełnienia warunku. W takim przypadku odpowiednio wykonawca lub podmiot udostępniających zasoby, którego zdolności są wykazywane, będzie wykonywał te dostawy.

5. W przypadku, gdy wartość dostawy została określona w walucie innej, niż złoty polski Zamawiający przeliczy ją na zł wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

6.Ocena braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie podmiotowych środków dowodowych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

8. WYKONAWCY ZAGRANICZNI: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

8.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 7 pkt 7.1. ppkt. 1, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.1. , ppkt. 1).

8.2. Zaświadczenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 7.1., ppkt.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 7 pkt. 7.1. ppkt.4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 7 pkt. 7.1. ppkt.5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczanie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

8.3. Dokument, o którym mowa w pkt 8.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.2. powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.1.i 8.2. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 , art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczaniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje się.

8.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

8.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.7.1. ppkt 1 i ppkt 3-6, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

8.7. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

8.8. W przy

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 10 do niniejszej umowy.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przypadku gdy:

1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne,

2) Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego lub nie przestrzega obowiązujących przepisów prawa, przepisów BHP i nie przystępuje do właściwego wykonania przedmiotu umowy, pomimo wezwania przez Zamawiającego do działania zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy - odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu,

3) zwłoka w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy przekracza 14 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

2. Stosownie do postanowień art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający może odstąpić

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na stronie www.platformazakupowa.pl i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej JEDZ), o treści zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05.01.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli warunki udziału zostały określone w Rozdziale VII SWZ), na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale IX SWZ (wg wzoru formularza udostępnionego na Platformie Zakupowej– Załącznik nr 2 do SWZ).

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1)każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielny JEDZ;

2) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K rozporządzenie 2022/576 oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zobowiązany jest złoyć oddzielne oświadczenie – Załącznik nr 4 do SWZ.

3)należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. nr 3 do SWZ.

4.W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:

1)oddzielny JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, w celu potwierdzenia, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2)oddzielne Oświadczenie dotyczące art. 5K rozporządzenia 2022/567 oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zobowiązany jest złożyć oddzielne oświadczenie – Załącznik nr 4 do SWZ.

3)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z zał. nr 3 do SWZ. Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.Wykonawca może wykorzystać JEDZ z odrębnego postępowania, jeśli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022