Lieferungen - 268629-2022

Submission deadline has been amended by:  339482-2022
20/05/2022    S98

Polen-Wałcz: Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2022/S 098-268629

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Postanschrift: ul. Ciasna 7
Ort: Wałcz
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 78-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Szalaty
E-Mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Telefon: +48 261472184
Fax: +48 261472971
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.1rblog.wp.mil.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Referenznummer der Bekanntmachung: 3/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego wymaganiami zawartymi w "Wymaganiach jakościowych" stanowiących załącznik nr 6 do SWZ z podziałem na 6 zadań:

Zadanie nr 1 - Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych

Zadanie nr 2 - Dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny)

Zadanie nr 3 - Dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie

Zadanie nr 4 - Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej

Zadanie nr 5 - Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa - Penskyego

Zadanie nr 6 - Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania siarki w ciekłych przetworach naftowych zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w "Wymaganiach jakościowych" stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestorium (wyciąg laboratoryjny) zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w "Wymaganiach jakościowych" stanowiących załącznik do SWZ w ilości 7 szt., w tym:

zamówienie podstawowe: 6 szt

zamówienie w opcji 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w zakresie zadania nr 2 przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli zamieszczonej w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie "ilość podstawowa" - maksymalnie o ilości wskazane w tabeli w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie "ilość w opcji". Ilości ujęte w opcji mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabeli w Rozdziale III ust. 1 SWZ, w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e – mailem lub faksem) w terminie określonym w „Projektowanych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia dla zadania zadania nr 2:

- w zakresie zamówienia podstawowego: do 90 dni od dnia zawarcia umowy

- w zakresie zamówienia "w opcji": do 60 dni od dnia poinformowania o realizacji dostaw w zakresie prawa opcji

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do oznaczania odporności na ścianie zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w "Wymaganiach jakościowych" stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania całkowitego stężenia węglowodorów naftalenowych w paliwach do turbinowych silników lotniczych metodą spektrometrii ultrafioletowej zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w "Wymaganiach jakościowych" stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa - Penskyego

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Martensa - Penskyego zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w "Wymaganiach jakościowych" stanowiących załącznik do SWZ w ilości 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Odbiorców określonych w „Planie dostaw” stanowiącym załącznik do SWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego aparatu do oznaczania składu frakcyjnego produktów naftowych metodą destylacji normalnej zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego zawartymi w "Wymaganiach jakościowych" stanowiących załącznik do SWZ w ilości 2 szt., w tym:

zamówienie podstawowe: 1 szt

zamówienie w opcji 1 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający w zakresie zadania nr 6 przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli zamieszczonej w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie "ilość podstawowa" - maksymalnie o ilości wskazane w tabeli w ust. 1 rozdziału III SWZ w kolumnie "ilość w opcji". Ilości ujęte w opcji mogą być wykorzystane po realizacji ilości podstawowych ujętych w tabeli w Rozdziale III ust. 1 SWZ, w kolumnie „ilość podstawowa” w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji wraz z podaniem ilości zamówionego przedmiotu zamówienia oraz miejscem jego dostawy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e – mailem lub faksem) w terminie określonym w „Projektowanych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia dla zadania zadania nr 6:

- w zakresie zamówienia podstawowego: do 90 dni od dnia zawarcia umowy

- w zakresie zamówienia "w opcji": do 60 dni od dnia poinformowania o realizacji dostaw w zakresie prawa opcji

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - "Projektowane postanowienia umowy".

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamówienie publiczne zostanie wykonane w terminie:

a) w zakresie zadania nr 1, 3, 4 i 5: do 90 dni od dnia zawarcia umowy

b) w zakresie zadania nr 2 i 6:

- do 90 dni liczonych od dnia zawarcia umowy w zakresie zamówienia podstawowego

- do 60 dni od dnia poinformowania o realizacji dostaw w zakresie prawa opcji - w zakresie zamówienia w ramach prawa opcji

2. W przypadku, gdyby termin realizacji zamówienia miał zakończyć się po 30 października 2022 r., to ostatecznym dniem, w którym Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie jest 30 października 2022 r. – dotyczy zamówienia podstawowego i w ramach prawa opcji.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 uPzp).

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób (art. 515 ust. 1 pkt 1) u Pzp)

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (art. 515 ust. 2 pkt 1) uPzp).

6. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. (art. 515 ust. 3 pkt. 1 uPzp).

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022