Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 268717-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Västerås: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2022/S 098-268717

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västmanland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0172
Postadress: Regionhuset
Ort: VÄSTERÅS
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 72189
Land: Sverige
Kontaktperson: Josefine Richter
E-post: josefine.richter@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://regionvastmanland.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vidvinkelkamera till ögonbottenfotografering

Referensnummer: IN-IN21-0283
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar: - Leverans av 1 st. ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Bildhanteringssystem för hantering, granskning och lagring av bilder - Klinisk och teknisk dokumentation - Utbildning av klinisk och teknisk personal - Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid - Option på teknisk serviceutbildning - Option på utbildning- Option på leverans av en (1) st ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick, med samma krav och villkor. Utrustningen kommer att placeras på ögonkliniken vid Västmanlands sjukhus, Västerås

Denna utrustning ska användas på ögonkliniken för ögonbottenfotografering. Utrustningen ska vara lämplig och avsedd för användning för fotografering av centrala och yttre delarna av näthinnan inklusive flouresceinangiografi.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33100000 Medicinsk utrustning
38600000 Optiska instrument
38651000 Kameror
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Upphandlingen avser varukontrakt i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.Benämns vidare som Avtal.

Upphandlingen omfattar: - Leverans av 1 st. ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Bildhanteringssystem för hantering, granskning och lagring av bilder - Klinisk och teknisk dokumentation - Utbildning av klinisk och teknisk personal - Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid - Option på teknisk serviceutbildning - Option på utbildning- Option på leverans av en (1) st ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick, med samma krav och villkor. Utrustningen kommer att placeras på ögonkliniken vid Västmanlands sjukhus, Västerås

Denna utrustning ska användas på ögonkliniken för ögonbottenfotografering. Utrustningen ska vara lämplig och avsedd för användning för fotografering av centrala och yttre delarna av näthinnan inklusive flouresceinangiografi.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: kvalité / Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 220-576745
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/03/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Carl Zeiss AB
Nationellt registreringsnummer: 556035-3608
Postadress: Box 27324
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 10254
Land: Sverige
E-post: johan.linden@zeiss.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022