Lieferungen - 268745-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Uppsala: Diskmaskiner

2022/S 098-268745

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2932
Postadress: Uppsala universitet Dag Hammarskjölds väg 7
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 752 37
Land: Sverige
Kontaktperson: Roger Åhrberg
E-post: roger.ahrberg@uadm.uu.se
Telefon: +46 184717750
Internetadress(er):
Allmän adress: https://uu.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Flaskdiskmaskin BMC

Referensnummer: UH 2021-45
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39713100 Diskmaskiner
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av ny flaskdiskmaskin där installation och demontering och bortforsling av gammal maskin ska utföras an leverantör i enlighet med upphandlingsdokument.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39713100 Diskmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppsala län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

leverans av ny flaskdiskmaskin där installation och demontering och bortforsling av gammal maskin ska utföras an leverantör.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 013-028529
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 75321
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034
Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022