Lieferungen - 268774-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Nybro: Vattenreningskemikalier

2022/S 098-268774

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nybro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0753
Postadress: Dunderbergsgatan 2
Ort: NYBRO
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 38280
Land: Sverige
Kontaktperson: Cecilia Ekelund-Agar
E-post: cecilia.ekelund-agar@nybro.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://nybro.se/templates/Page____216.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Kalkning 2022

Referensnummer: 2021/01-048
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
24962000 Vattenreningskemikalier
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Nybro kommun upphandlar ramavtal för Kalkning med avrop för Nybro kommuns behov av leverans och spridning av kalkprodukter.

Upphandlingen genomförs med påskyndat förfarande då det är väsentligt för beställaren att kalkningen sker med början i april.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 469 760.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24213000 Släckt kalk
44921210 Kalkmjöl
60441000 Besprutning från luften
60653000 Uthyrning av båtar med besättning
90700000 Miljötjänster
90733000 Tjänster avseende vattenföroreningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Nybro

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nybro kommun upphandlar ramavtal för Kalkning med avrop för Nybro kommuns behov av leverans och spridning av kalkprodukter.

Upphandlingen genomförs med påskyndat förfarande då det är väsentligt för beställaren att kalkningen sker med början i april.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
Påskyndat förfarande
Motivering:

Upphandlingen genomförs med påskyndat förfarande då det är väsentligt för beställaren att kalkningen sker med början i april.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 041-105802
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Movab AB
Nationellt registreringsnummer: 556674-6391
Postadress: Pilåkersgatan 32 A
Ort: LANDSKRONA
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 26141
Land: Sverige
E-post: goran.lilja@movab.nu
Internetadress: http://www.movab.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 469 760.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022