Lieferungen - 268860-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Vaslui: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2022/S 098-268860

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI
Nationale Identifikationsnummer: 17095927
Postanschrift: SOSEAUA NATIONALA VASLUI - IASI, nr. 1
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730019
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ALINA MARICICA PETCUTA
E-Mail: achizitii@dgaspc-vs.ro
Telefon: +40 235315138
Fax: +40 235315346
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspc-vs.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru privind achizitia publica de Lot 1 - Conserve din legume si fructe si Lotul 2 - Diverse tipuri de apa plata si carbogazoasa

Referenznummer der Bekanntmachung: 545/23.02.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru privind achizitia publica de Diverse produse alimentare, din care

Lot 1 - Conserve din legume si fructe si Lotul 2 - Diverse tipuri de apa plata si carbogazoasa. In baza acordului cadru se vor perfecta 2 contracte subsecvente de furnizare. Livrarea se va face in centrele aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Vaslui indicate in caietul de sarcini. Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru este de aproximativ 9 luni, calculate de la data perfectarii acestuia. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare cu 18 zile inainte de data limita de depunere ofetelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, in a 11 a zi.

Valoarea totala a procedurii in lei fara TVA este de 1.008.839,79 lei, din care

Lotul nr. 1 Conserve din legume si fructe - 24 itemi identificati in caietul de sarcini

Valoare AC min. 164,19 lei fara TVA – max. 739.724,04 lei fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent min. 164.19 lei fara TVA - max. 508.457,36 lei fara TVA

Lotul nr. 2 Diverse tipuri de apa plata si carbogazoasa -4 itemi identificati in caietul de sarcini

Valoare AC min. 7.30 lei fara TVA – max. 269.115,75 lei fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent min. 7.30 lei fara TVA - max. 179.410,50 lei fara TVA

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 188 122.50 RON
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Diverse tipuri de apa plata si carbogazoasa

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15981000 Mineralwasser
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Hauptort der Ausführung:

Centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Vaslui specificate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Diverse tipuri de apa plata si carbogazoasa - 4 itemi identificati in caietul de sarcini, in cantitatile, conditiile si cerintele specificate in caietul de sarcini.

Valoare AC min. 7.30 lei fara TVA – max. 269.115,75 lei fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent min. 7.30 lei fara TVA - max. 179.410,50 lei fara TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Caietul de sarcini

In art.6.1 din formularul de acord cadru si art. 4.2 din contractul subsecvent, atunci cand se face referire la posibilitatea ulterioara de ajustare a pretului se va avea in vedere urmatorul continut:

Ajustarea pretului contractului: Se accepta ajustarea pretului pe parcursul derularii acordului cadru, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 164 din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Ajustarea pretului va fi posibila in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru.

In cazul in care nu vor avea loc modificari legislative/acte administrative, modul de ajustare a pretului contractului se va face dupa formula Pa = Pi x I, unde Pa = pretul actualizat, Pi = pretul initiat si I = indicele de inflatie comunicat de INS raportat la data expirarii termenului de valabilitate a ofertei, numai daca indicele de inflatie are o variatie mai mare de 3%.

Precizari: Pretul obtinut in urma ajustarii nu va depasi valoarea ofertei clasata pe urmatorul loc si se va face in limita resurselor bugetare primite cu aceasta destinatie.

Ajustarea pretului trebuie sa fie insotita obligatoriu de o justificare care sa evidentieze influenta corecta pe care o determina eventuala ajustare, noul pret, fiind stabilit de comun acord de catre parti.

Actul aditional incheiat de parti prin care se ajusteaza preturile unitare ale contractului subsecvent se semneaza in urma ajustarii pretului unitar al acordului cadru de catre parti si a comunicarii actului aditional de modificare a acordului cadru.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Conserve din legume si fructe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Hauptort der Ausführung:

Centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Vaslui specificate in caietul de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Conserve din legume si fructe - 24 itemi identificati in caietul de sarcini, in cantitatile, conditiile si cu cerintele specificate in caietul de sarcini.

Valoare AC min. 164.19 lei fara TVA – max. 739.724,04 lei fara TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent min. 164.19 lei fara TVA - max. 508.457,36 lei fara TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Caietul de sarcini

In art.6.1 din formularul de acord cadru si art. 4.2 din contractul subsecvent, atunci cand se face referire la posibilitatea ulterioara de ajustare a pretului se va avea in vedere urmatorul continut:

Ajustarea pretului contractului: Se accepta ajustarea pretului pe parcursul derularii acordului cadru, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 164 din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Ajustarea pretului va fi posibila in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul acordului-cadru.

In cazul in care nu vor avea loc modificari legislative/acte administrative, modul de ajustare a pretului contractului se va face dupa formula Pa = Pi x I, unde Pa = pretul actualizat, Pi = pretul initiat si I = indicele de inflatie comunicat de INS raportat la data expirarii termenului de valabilitate a ofertei, numai daca indicele de inflatie are o variatie mai mare de 3%.

Precizari: Pretul obtinut in urma ajustarii nu va depasi valoarea ofertei clasata pe urmatorul loc si se va face in limita resurselor bugetare primite cu aceasta destinatie.

Ajustarea pretului trebuie sa fie insotita obligatoriu de o justificare care sa evidentieze influenta corecta pe care o determina eventuala ajustare, noul pret, fiind stabilit de comun acord de catre parti.

Actul aditional incheiat de parti prin care se ajusteaza preturile unitare ale contractului subsecvent se semneaza in urma ajustarii pretului unitar al acordului cadru de catre parti si a comunicarii actului aditional de modificare a acordului cadru.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 043-110786
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1581
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Contract subsecvent nr 1 la AC nr.1580/02.05.2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LIACRIS S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9213894
Postanschrift: Strada STJAR, Nr. 1
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730003
Land: Rumänien
E-Mail: liacrisvaslui@yahoo.com
Telefon: +40 745532899
Fax: +40 335881805
Internet-Adresse: www.dgaspc-vs.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 269 115.75 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 124 415.00 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1580
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: LIACRIS S.R.L.
Nationale Identifikationsnummer: RO 9213894
Postanschrift: Strada STJAR, Nr. 1
Ort: Vaslui
NUTS-Code: RO216 Vaslui
Postleitzahl: 730003
Land: Rumänien
E-Mail: liacrisvaslui@yahoo.com
Telefon: +40 745532899
Fax: +40 335881805
Internet-Adresse: www.dgaspc-vs.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 269 115.75 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 188 122.50 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022