Lieferungen - 268893-2022

20/05/2022    S98

Danmark-Horsens: Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder

2022/S 098-268893

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Midt
CVR-nummer: 29189889
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telefon: +45 76292025
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
CVR-nummer: 29 18 95 87
Postadresse: Niels Espes vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8722
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hedensted.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 89
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Korsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://horsens.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odder Kommune
CVR-nummer: 32 26 43 28
Postadresse: Rådhusgade 3
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odder.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hjarnø Færgefart
CVR-nummer: 69 88 54 54
Postadresse: Hjarnø Havn
By: Juelsminde
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 7130
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://xn--hjarnfrgefart-8fb2y.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Samn Forsyning ApS
CVR-nummer: 38 22 25 89
Postadresse: Alrøvej 11
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Vand A/S
CVR-nummer: 32 56 01 56
Postadresse: Alrøvej 11
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odder Spildevand A/S
CVR-nummer: 33 03 66 04
Postadresse: Rude Havvej 9
By: Odder
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8300
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.samn.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Spildevand A/S
CVR-nummer: 32 65 82 10
Postadresse: Ørumvej 48
By: Daugård
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8721
Land: Danmark
E-mail: hbaj@fikm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hspv.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb og levering af brændstof til Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Sagsnr.: 88.00.00-P00-1-22
II.1.2)Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet er opdelt i to delaftaler, som begge omfatter Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Delaftale 1 omfatter alle de brændstoffer der leveres til ordregivernes egne tankanlæg, for nuværende Diesel B7, Diesel B0, Benzin Blyfri 95, Fyringsolie, Marinediesel, Specialbenzin og additiver. Hjarnø Færgefart deltager på option på delaftale 1. Der forventes 1 leverandør på delaftalen. Delaftale 2 omfatter levering af Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning. Samn Forsyning (herunder Horsens Vand og Odder Spildevand) samt Hedensted Spildevand deltager på option p delaftale 2. Der forventes 3 leverandører på delaftalen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 68 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Brændstof til egne tankanlæg

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09132000 Benzin
09130000 Mineralolie og mineraloliedestillater
09134000 Gasolier
09135000 Brændselsolier
09134100 Dieselolie
09135100 Fyringsolie
09134200 Dieselbrændstof
09134220 Dieselolie (EN 590)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter alle de brændstoffer der leveres til ordregivernes egne tankanlæg, for nuværende Diesel B7, Diesel B0, Benzin Blyfri 95, Fyringsolie, Marinediesel, Specialbenzin og additiver. Hjarnø Færgefart deltager på option på delaftale 1. Der forventes 1 leverandør på delaftalen. Den forventede omsætning i volumen fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09132000 Benzin
09132100 Blyfri benzin
09134220 Dieselolie (EN 590)
30163100 Benzinkort
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter levering af Diesel B7 og Benzin Blyfri 95 på tankstationer via tankkort eller elektronisk løsning. Samn Forsyning (herunder Horsens Vand og Odder Spildevand) samt Hedensted Spildevand deltager på option p delaftale 2. Der forventes 3 leverandører på delaftalen. Den forventede omsætning i volumen fremgår af udbudsbetingelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Antal tilbudte tankstationer / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 036-092212
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Brændstof til ordregivers egne tankanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/04/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: YX Danmark A/S
CVR-nummer: 33 80 79 10
Postadresse: Buddingevej 195
By: Søborg
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 48 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Tankkort til tankstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/04/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Circle K Danmark A/S
CVR-nummer: 28 14 24 12
Postadresse: Borgmester Christiansens Gade 50
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Tankkort til tankstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
21/04/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DCC Energi A/S
CVR-nummer: 32 14 18 46
Postadresse: Nærum Hovedgade 8
By: Nærum
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Tankkort til tankstationer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/04/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: OK a.m.b.a.
CVR-nummer: 39 17 04 18
Postadresse: Åhave Parkvej 11
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der er angivet den samlede kontraktværdi for delaftale 2 og ikke en værdi pr. indgået kontrakt.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2022