Lieferungen - 268942-2022

20/05/2022    S98

România-Vadu Crișului: Tablet PC

2022/S 098-268942

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA VADU CRISULUI
Număr naţional de înregistrare: 4784180
Adresă: Strada: -, nr. 55
Localitate: Vadu Crisului
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417615
Țară: România
Persoană de contact: DOREL FLORIAN COSMA
E-mail: primaria.vaducrisului@cjbihor.ro
Telefon: +40 259443037
Fax: +40 259443037
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primaria-vaducrisului.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

“ Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informatiei de tipul tabletelor scolare precum si a altor echipamente/dispositive electronice necesare desfasurarii activitatii didactice in mediul on-line, in Comuna Vadu Crisului, judetul Bihor”.

Număr de referinţă: 4784180/4/2021
II.1.2)Cod CPV principal
30213200 Tablet PC
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 24 august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 are în vedere ”asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare online” şi ” În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informaţiei de tipul tabletelor şcolare astfel încât orele de pregătire din timpul activităţilor didactice să se poată desfăşura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii şi cu ceilalţi elevi, precum şi pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV2, fapt care ar pune în pericol desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor didactice necesare procesului de învăţământ.”

Lista echipamentelor propuse a se achiziționa:

Tableta: 827 buc;

Laptop: 33 buc;

Camera web videoconferinta: 44 buc;

Proiector: 20 buc;

Ecran Proiectie (perete): 10 buc;, ecran Proiecteie trepied - 10 buc

Tabla interactiva: 44 buc;

Router wireless: 5 buc.

Sistem Desktop+Monitor - 24 buc

Sistem management dispositive (11 luni)- 884 buc

Impartirea pe loturi – se vor aplica conform Anuntului de participare, respectiv un ofertant poate depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art.141 alin.5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 680 594.17 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 4 - Proiector

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38652120 Videoproiectoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare proiector pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 - Laptopuri

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213100 Computere portabile
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare Laptopuri pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare,e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 5- Ecran proiectie

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38653400 Ecrane pentru proiecţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vdu Crisului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare ecrane pentru proiectii cu suport perete si Ecran proiectie – cu suport trepied- pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online ,in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 6- Tabla interactiva cu diagonala de minim 98.

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30195200 Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare table electronice pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului. Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

lot 8 - Sistem management dispozitive

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48781000 Pachete software pentru managementul sistemelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare Sistem management dispozitive pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului.

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 7- Router Wireless

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
32413100 Rutere de reţea
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare Rutere de retea pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/02.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

lot 3- Camera web videoconferinta

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30237240 Cameră web
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare camere web pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şiComunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru eguvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului. Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot - Tablete

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213200 Tablet PC
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului, jud Bihot

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare Tablete pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

- Tablete 827 bucati.

1. Producatorul / furnizorul tabletelor va oferi update-urile oficiale ale versiunii instalate de Android periodic si va pune la dispoziție

o secțiune online dedicata accesării informațiilor referitoare la produs (exemplu dar fără a se limita la: detalii tehnice model, contact

distribuitori si rețea service, update-uri, upgrade-uri..etc. )

2. Tabletele vor fi livrate cu ambalajul, manualul/instrucțiunile de utilizare si certificat de garanție inscripționate in limba romana.

3. Tabletele vor fi livrate cu încărcător tip UE (RO) si cablu de date care sa permita transferul de date cat si incarcarea dispozitivului,

cu o lungime de minim 1 metru.

4. Tabletele vor dispune de Abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 de luni (inclus în costul de furnizare al

produsului).

5. Echipamentele vor avea instalate, la momentul livrării soluții informative de tip firewall / web application firewall, antivirus și

antimalware.

6. Sistemul utilizează tehnologii care permit restaurarea sistemului de operare către o stare predefinită, necompromisă.

7. Sistemul realizează actualizarea permanentă și în mod automat a aplicațiilor instalate.

9. Se vor inscripționa echipamentele cu IMEI-ul corespunzător și se va prezenta o listă cu IMEI-urile acestora, pentru a ușura

procesul de distribuire și urmărire a dispozitivelor mobile.

10. Echipamentele vor avea preinstalate un Sistem de Management dispozitive (MDM), care să permită minimum:

- instalarea/dezinstalarea aplicațiilor;

- restricționarea accesului la anumite aplicații;

-configurarea aplicațiilor instalate.

- localizarea dispozitivelor;

- blocarea acestora în cazul unor evenimente neprevăzute;

- posibilitatea blocării funcțiilor de sistem (conexiune date, wi-fi, bluetooth, gps, resetare, etc.);

- posibilitatea încărcării de documente pe tabletă de la distanță.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. -Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutulu

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lor 9 - Sistem Desktop+Monitor

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213300 Computer de birou
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Vadu Crisului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul cuprinde Furnizare Sistem Desktop+Monitor pentru asigurarea capacitatii de a desfasura activitatea didactica in mediul online , in contextul crizei pandemice actuale, pentru evitarea contactului direct al elevilor cu profesorii si cu ceilalti elevi si implicit pentru prevenirea si diminuarea riscului de infectare cu virusul SAR COV 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice

II.2.14)Informații suplimentare

105/233t/10.06.2021, COD SMIS,144518

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 223-586387
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 5
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 8
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 7
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 9
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2284 2285
Lot nr.: 4,3
Titlu:

Lot 3 Furnizare Camera web videoconferinta, Lot 4. Furnizare proiector

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 5150840
Adresă: Strada: Bd. Carol I, nr. 5, Sector: -, Judet: Iasi, Localitate: Iasi, Cod postal: 700496
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700496
Țară: România
E-mail: office@quartzmatrix.ro
Telefon: +40 724864759
Fax: +40 232217262
Adresă internet: www.quartzmatrix.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 129 930.76 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 42 159.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2283
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 Furnizare Laptopuri

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VISUAL FAN S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14724950
Adresă: Strada: Brazilor, Nr. 61, Sector: -, Judet: Brasov, Localitate: Breaza, Cod postal: -
Localitate: Breaza
Cod NUTS: RO12 Centru
Țară: România
E-mail: christina.munteanu@allview.ro
Telefon: +40 268338368
Adresă internet: www.visualfan.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 100 493.32 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 61 017.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2286
Lot nr.: 6
Titlu:

Lot 6. Furnizare Tabla interactiva cu diagonala de minim 98

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 6
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EURODIDACTICA S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21693430
Adresă: Strada Tuzla, Nr. 20
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 023832
Țară: România
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefon: +40 212425082
Fax: +40 212425083
Adresă internet: www.eurodidactica.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 357 309.58 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 105 336.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2282
Lot nr.: 1
Titlu:

Furnizare Tableta + abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni.

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 5
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 5
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 8971726
Adresă: Strada: Văcărescu Barbu, nr. 201, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020276
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO3 Macroregiunea Trei
Cod poștal: 020276
Țară: România
E-mail: EBUBidDepartment_ro@vodafone.com
Telefon: +40 372874218
Fax: +40 372874218
Adresă internet: www.vodafone.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 799 179.72 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 472 081.37 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022