Lieferungen - 269036-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Ruse: Kraftfahrzeuge

2022/S 098-269036

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA RUSE
Nationale Identifikationsnummer: 000530632
Postanschrift: pl. SVOBODA No..6
Ort: gr.Ruse
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
Postleitzahl: 7000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Polina Plamenova Stoyanova
E-Mail: p.stoyanova@ruse-bg.eu
Telefon: +359 82881710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://obshtinaruse.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1111
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на 2 броя изцяло електрически автомобилa за нуждите на Община Русе

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34100000 Kraftfahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Изпълнението на обществената поръчка има за цел осигуряване на екологични транспортни средства за нуждите на ОП „Комунални дейности“, в отдел „Паркиране и репатриране“.

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 4 (четири) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила, освен ако в проекта на договор не е предвидена клауза за отложено изпълнение. За крайна дата на изпълнение на този срок се счита датата на подписване без забележки на Приемо-предавателен протокол за доставка на автомобила.

Участникът трябва да е официален представител или вносител на производител на предлаганата марка автомобили или оторизиран дилър (дистрибутор) с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз или автомобилите да бъдат закупени от официален представител/вносител или друго лице, изрично оторизирано от производителя или негов официален представител за доставка и поддръжка на предлаганите автомобили

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34100000 Kraftfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG323 Русе / Ruse
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Превозните средства, обект на обществената поръчка, трябва да отговарят на следните минимални изисквания на Възложителя:

Технически характеристики на автомобила:

1. Общи изисквания:

1.1. Автомобилите да са фабрично нови, неупотребявани;

1.2. Автомобилите да отговарят на технически стандарти в ЕС или еквиваленти.

2. Технически характеристики:

2.1. Задължителни

Характеристика L7e Показатели

Категория превозно средство - L7e

Двигател - Изцяло електрически

Тип батерия - литиева батерия

Капацитет на батерията - минимум 9 kWh

Пробег на еднократно зареждане с ток - минимум 80 км

Максимална скорост - минимум 30 км/ч

Емисии СО2 - 0

Окомлектовка - Според европейските изисквания и чл.139, ал.2 от Закона за движение по пътищата

Кабели за зареждане - Кабел/и за зареждане от контактната мрежа и от зарядна станция с накрайник "Тип-2"

Надстройка Показатели

Тип - „Фургон“ (затворена кутия)

Обем товар - минимум 3 м3

Материал - метал

Товароносимост - минимум 300 кг

друго - Странична двойна врата

2.2. Допълнителни

Участникът трябва да е официален представител или вносител на производител на предлаганата марка автомобили или оторизиран дилър (дистрибутор) с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз или автомобилите да бъдат закупени от официален представител/вносител или друго лице, изрично оторизирано от производителя или негов официален представител за доставка и поддръжка на предлаганите автомобили. [Описват се допълнителни технически характеристики, оборудване и други специфични изисквания към автомобила с оглед нуждите, за които е предвиден.]

3. Гаранционен срок:

Гаранционният срок на автомобилите и на батерията трябва да е минимум 3 години В случай че участник предложи гаранционен срок по-малък от 3 (три) години, същият се отстранява от участие, поради несъответствие с изискванията на възложителя.

4. Срок за изпълнение на доставката:

До 4 (четири) месеца, считано от датата на уведомяване за сключен договор за финансиране.

В случай, че участник предложи срок за доставка по-дълъг от 4 (четири) месеца, същият се отстранява от участие, поради несъответствие с изискванията на възложителя.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Възложителят е прекратил открита процедура със същия предмет, тъй като всички подадени оферти са били неподходящи, а съгласно чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при открита процедура всички подадени оферти са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на 2 броя изцяло електрически автомобилa за нуждите на Община Русе

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022