Lieferungen - 269115-2022

20/05/2022    S98

Polen-Poznań: Medizinische Geräte

2022/S 098-269115

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Postanschrift: ul. Szpitalna 27/33
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 60-572
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Krzysztof Dambek
E-Mail: przetargi@skp.ump.edu.pl
Telefon: +48 618491375
Fax: +48 618491562
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.skp.ump.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa kardiomonitorów 16 sztuk (pakiet nr 1 ) oraz kaflator 1 sztuka (pakiet nr 2).

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP 07/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa kardiomonitorów 16 sztuk (pakiet nr 1 ) oraz kaflator 1 sztuka (pakiet nr 2).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 96 847.36 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kardiomonitory 16 sztuk

wadium: 1400,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakości „Parametry techniczne” / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Kaflator 1 sztuka

wadium: 200,00 zł

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 053-137178
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 1

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bjeska Sp. z o. o. sp. k.
Nationale Identifikationsnummer: 7792299980
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL Polska
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 96 847.36 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet nr 2

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Na podstawie art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129) – dalej ustawa pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w zakresie pakietu nr 2 prowadzonego pn.: Dostawa kardiomonitorów 16 sztuk (pakiet nr 1 ) oraz kaflator 1 sztuka (pakiet nr 2). Nr sprawy: ZP 07/22.

Uzasadnienie faktyczne :

Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 20 000,00 zł brutto. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą: E-mocja Sp. z o.o. ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa, zaproponował cenę 23 004,00 zł brutto. Zamawiający nie zwiększył kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale IX (art. 505–590) Pzp. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych: ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa, POLSKA. Adres strony internetowej zapewniającej nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do ww. informacji: (www.uzp.gov.pl).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022