Lieferungen - 269130-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wałbrzych: Wyroby do angiografii

2022/S 098-269130

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki

Numer referencyjny: Zp/62/PN-62/21
II.1.2)Główny kod CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki - Liczba pakietów – 74

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 10 509 552.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

CEWNIK DO OBRAZOWANIA WEWNĄTRZNACZYNIOWEG OCT 1szt. - 100szt.

Cewnik współpracujący z konsolą do OCT:

Dostarcza światło podczerwone długości fali 1300nm

Wewnątrz sondy pojedyncze włókno światłowodowe średnicy 0,006” wraz z osadzoną na końcu soczewką i

kanałem do przepłukiwania

Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 Fr

Kompatybilny z prowadnikiem 0.014”

Długość użytkowa sondy 135 cm

Długość odcinka Rx 17 mm

Shaft 2.7 Fr

Dostępne długości pasażu 0, 54 lub 75 mm

Sensor umieszczony 29 mm od wierzchołka dystalnego

Przepłukiwany kontrastem

Sonda pokryta warstwą hydrofilną

Marker dystalny 3 mm od TIP

Soczewka dobrazowania 23 mm od TIP

Marker środkowy bezpośrednio przed soczewką

Marker proksymalny 82 mm przed soczewką

Crossing profile 0.029”

W zestawie sterylna, teleskopowa osłona modułu sterującego jednorazową sondą i 3ml zakręcana strzykawka

do przepłukiwania.

markery głębokości 90-100cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stengraft obwodowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stentgraft obwodowy szt. 2

Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny

z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice:

5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny

z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla

wszystkich średnic 12 atm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt dodatkowy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem (inflator) szt. 1000

2. Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem – typ pistoletowy szt. 500

3. Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej szt. 1000

4. Opaska do ucisku tętnicy promieniowej po nakłuciu „typu zegarek” szt. 500

5. Opaska do ucisku zewnętrznego na pachwinę szt. 10

6. Y- Konektor push-clik szt. 1500

Wymagane parametry:

Ad.1

- Dostępna pojemność 20 ml i 30 ml

- Generowane ciśnienie od 0 do 30 atm,

- Tarcza manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni

do 1 godziny

- Strzykawka wyposażona w przewód wysokociśnieniowy w zestawie z kranikiem trójdrożnym

- Łatwość obsługi (mechanizm blokujący po obu stronach urządzenia)

Ad. 2

- Pojemność 20 ml

- Generowane ciśnienie od 0 do 30 atm,

- Tarcza manometru wykonana z fluorescencyjnego materiału zapewniającego widoczność w całkowitej ciemni

do 1 godziny

- Strzykawka wyposażona w przewód wysokociśnieniowy w zestawie z kranikiem trójdrożnym

- Ergonomiczna pistoletowa rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze

Ad. 3

- Komora uciskowa wypełniona powietrzem ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie komory

powietrzem lub upuszczenie powietrza z komory za pomocą strzykawki,

- Strzykawka wyposażona w system precyzyjnego zmniejszania ciśnienia w balonach 2ml

- Strzykawka wyposażona w luer- lok zapewniający stabilne połączenie z drenem doprowadzającym powietrze

do balonów

- Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrole hemostazy

- Opaska zawierająca dwa balony: pierwszy podtrzymujący ciśnienie ponad miejscem nakłucia, drugi balon

utrzymuje pierwszy we właściwej pozycji

- Czas utrzymania min. 2 godziny

- Dostępna w rozmiarach 24 cm, 27 cm, 29 cm

Ad. 4

- Element uciskający wykonany z silikonu wysokiej elastyczności oraz transparentnej barwie umożliwiającej

obserwację uciskanego miejsca

- Regulacja siły ucisku za pomocą pokrętła

- Ucisk nie blokuje odpływu żylnego( anatomiczny kształt )

- Ucisk wyskalowany 0-20 N (skala nacisku punktowego)

Ad. 5

- Opaska do ucisku punktowego z możliwością zastosowania na prawej i lewej nodze, opaska obejmująca

biodra i udo wykonana z miękkiej bawełny nie powodującej odparzenia zapinana na rzep

- Ramka na pachwinę wykonana z przeźroczystego tworzywa umożliwiającego widoczność miejsca wkłucia

- Silikonowy element uciskający z regulacją siły ucisku za pomocą pokrętła

Ad. 6

- Y konektor z linią 15 cm i kranikiem trójdrożnym

- Obsługa jednoręczna – światło wewnętrzne 9F

- Zastawka sylikonowa zbudowana z 4 "listków" - wytrzymałość 58 psi/ 400kPa - możliwość pracy przy

zamkniętej zastawce

- W zestawie igła tępa 8g 7,5 cm do wprowadzania oraz torquer 0,014"-0,021"

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt drobny

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Rampa dwudrożna (Łącznik dwukranowy) szt. 2000

Wymagane parametry:

- wysokociśnieniowy (1050 PSI ),

- możliwość płynnego ustawienia zaworów 180 stopni,

- duża średnica wewnętrzna,

- z lewostronnym elementem ruchomym,

- wykonane z przezroczystego materiału.

2 Y – conector szt. 200

3 Torquer szt. 50

Wymagane parametry:

- Y - conector – światło wewnętrzne zastawki 9.5F,

- z ruchomą końcówką,

- wykonany z przeźroczystego materiału

- Torquer – światło wewnętrzne dla prowadnika min.0,009” max 0,022”

4. Cewnik wysokociśnieniowy (przedłużacz ) szt. 1000

Wymagane parametry:

- wykonane z przezroczystego miękkiego i giętkiego materiału,

- wytrzymujące ciśnienie 1050 PSI,

- zakończone ruchomymi łącznikami,

- różne długości 100 - 150cm.

5 Cewnik niskociśnieniowy (przedłużacz ) szt. 1000

Wymagane parametry:

- wykonane z miękkiego, giętkiego i przeźroczystego materiału

- wytrzymujący ciśnienie PSI 9BAR

- zakończone ruchomymi łącznikami

- różne długości 15 – 150cm

6 Igła angiograficzna szt. 1000

Wymagane parametry:

- igła do nakłucia tętniczego ostro zakończona ,

- rozmiar 18G,

- długość 70 mm

7 Introduktory 4-8F 11cm szt. 2000

8 Prowadnik drutowy

Prowadnik drutowy, do max 0,038/097 mm ze stali nierdzewnej Fi 1,3 mm szt. 2000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego szt. 10

Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego. Długość robocza 150 cm,długość części

wspierającej – 25cm,długość rynny wprowadzającej(typu halfpipe)– 17cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed

wejściem do wlotu Rx. Znaczniki cieniujące – 2 mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu

Rx, znaczniki pozycjonujące 95 (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika. Dostępne

średnice: 5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F. Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla

6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F. odcinek przejściowy dRx – bez elementów metalowych, płynnie zagięty dla

zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez

powłoki hydrofilnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Introducer zbrojony długi

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Introducery zbrojone

24cm - 20szt.

35 cm - 50szt.

- zróżnicowane profile 6F – 7F,

- odporne na załamanie i zagięcia,

- zastawka hemostatyczna zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu cewnika,

- atraumatyczne przejście pomiędzy końcówką a poszerzaczem,

- dające dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych,

- zestawy dużej średnicy wewnętrznej

- pokrycie powłoką właściwościach hydrofilnych

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Mikrocewnik do tętnic wieńcowych 1 szt. - 10szt

- cienkiej ścianie, zbrojony metalowym oplotem na całej długości, od wewnątrz pokryty PTFE i silikonem

- pokrycie hydrofilne na całości z wyjątkiem proksymalnych 60 cm

- duże światło, taperowane:

proksymalnie średnica zewnętrzna 2.6 Fr (0,87mm),

średnica wewnętrzna 0,021” (0,55 mm)

dystalnie średnica zewnętrzna 1.8 Fr (0,60mm),

średnica wewnętrzna 0,018” (0,45 mm)

- miękka, atraumatyczna, elastyczna końcówka z ultra małym profilem wejścia 1.8 Fr (0.60 mm)

- złoty marker szerokości 0,7 mm w odległości 0,7 mm od końcówki zapewnia doskonałą widoczność w skopii

- dystalne 13 cm elastyczne

- dostępne długości 130 i 150 cm (do podejścia retrograde)

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wkłady do strzykawki automatycznej

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Wkład do strzykawki automatycznej

Op. – 1 szt. - Op. 1000

- wkład 150 ml pasujący do strzykawki automatycznej Mark V ProVis

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej szt. 50

- Balon do kontrapulsacji światłowodowy kompatybilny z pompą Datascope

- Pojemność 40cc na cewniku 7,5Fr dla pacjentów wzroście powyżej 152cm

- Pojemność 50cc na cewniku 8Fr dla pacjentów wzroście powyżej 162cm

- Średnica szaftu: dla 50cc 8,0 Fr oraz dla 40cc 7,5F

- W zestawie: zestaw wprowadzający do zakładania metodą koszulkową lub z koszulką

- Budowa „Co-lumen”

- Cewnik na obu końcach balonu posiadający markery widoczne w promieniach Rtg ułatwiające pozycjonowanie

w aorcie

- Odporny na załamania i zagięcia, kanał centralny średnicy 0,027

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik do pomiarów FFR

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik do pomiarów FFR - szt. 100

Cewnik pojedynczym świetle typu monorail przeznaczonym do użytkowania ze standardowymi prowadnikami

średnicy 0,014 cala ( 0,36 mm) w naczyniach tętniczych

długość całkowita 335 cm

długość robocza 150 cm

trzon dystalny typu monorail 26 cm z czujnikiem ciśnienia 5 mm od końcówki dystalnej

cewnik posiada port RX

trzon dystalny kształcie eliptycznym wymiarach 1,68 x 1,91 F ( 0,020 cala x 0,025 cala) d10 mm od końca

dystalnego

profil maksymalny 2,7 F (0,035 cala) w lokalizacji czujnika ciśnienia

marker położony jest 3 mm od końca dystalnego

trzon położony proksymalnie od odcinka monorail ma wymiar 2,4 F, umożliwia stosowanie cewników

prowadzących od 5 F

znaczniki umieszczony w odległości 80 i 100 cm od końca dystalnego

W czujniku ciśnienia zastosowano optyczną technologię pomiarową ACIST RXi pojedyncze połączenie

pomiędzy cewnikiem i systemem posiada łącze optyczne. Pochodzące z czujnika sygnały ciśnienia są

przetwarzane przez konsolę, która wyświetla w czasie rzeczywistym dane: Pd/ Pa , FFR.

na czas obowiązywania umowy dostawca zobowiązuje się użyczyć nieodpłatnie konsoli do mikrocewników

FFR, niezbędnej do wykonywania badań

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

HD IVUS System

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

HD IVUS System szt. 100

częstotliwość 60 MHz

głowica mechaniczna

czas trwania impulsu (usec) – 0,034

rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm

rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm

penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm

prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s

maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm

separacja ramki (µm) – 17 d170 µm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestaw transradialny

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Koszulka naczyniowa szt. 1000

2.Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej z cienką koszulką hydrofilną szt. 100

3.Prowadniki diagnostyczne hydrofilne krótkie szt. 2000

4.Prowadniki diagnostyczne hydrofilne długie szt. 300

5.DES kobaltowo - chromowy szt. 800

Wymagane parametry:

Ad. 1

- krótka koszulka wykonana z ETFE

- średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm

- w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” 0,018” długości 45 cm z prostą końcówką

- w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskiem z koszulką, po

wprowadzeniu zatrzasku łatwo odłamywany jedną ręką

- atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka

rozszerzacza

- boczne ramię, na końcu z dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik

umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie

kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik

- silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym

- lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką)

- uchwyt do szwu chirurgicznego

- Igła 22 G x 35 mm, 21G x 35 mm 20G x 35 mm

Ad. 2

- Zestaw z koszulką hydrofilną długości 10 lub 16 cm

- W zestawie prowadnik 45 cm lub 80 cm średnicy 0,021”,0,018” lub 0,025”oraz igłą 20G , 21G lub 22G

Prowadnik stalowy lub nitinolowy

- Zestawy ze zredukowaną, pomniejszoną ścianą koszulki – grubość ściany koszulki 0,12 mm

- Zestawy 5 Fr, 6 Fr oraz 7 Fr zredukowanej 1 Fr średnicy zewnętrznej zachowujące odpowiednie dla 5 Fr, 6 Fr

oraz 7Fr światło wewnętrzne

- Średnica zewnętrzna koszulki 5 Fr : 2,13 mm, koszulki 6 Fr: 2,46 mm, koszulki 7 Fr: 2,79 mm

- Średnica wewnętrzna koszulki 5 Fr : 1,89 mm, koszulki 6 Fr: 2,22 mm, koszulki 7Fr: 2,55 mm

Ad. 3

- średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”

- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) 1 cm, 3 cm, 5cm, 8 cm

- końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia

- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1,

odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej

- w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe

- trwała powłoka hydrofilna na całej długości

- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu

- dostępne w wersji standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej

- dostępne w opcji z kształtowalną końcówką

- długości: 50, 80, 120 ,150, 180 cm.

Ad. 4

- średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”

- dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper)

- końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia

- rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1,

odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej

- w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe

- trwała powłoka hydrofilna na całej długości

- atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu

- dostępne w wersji standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej

- długości: 220, 260 oraz 300 cm

Ad.5

- DES kobaltowo-chromowy, uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus

- platforma stentu: L605 CoCr

- budowie otwartokomórkowej, komórki połączone 2 konektorami co umożliwia znaczne poszerzenie oczka do

bocznicy

- powierzchnia komórki stentu 4.57mm2 (dla średnicy 3.0 mm)

- grubość ścianki stentu: 80 um

- montowany na balonie wysokociśnieniowym ( RBP 16 Atm dla srednic d3.0 mm i 14 Atm dla średnic 3,5 oraz

4,0 mm )

- profil wejścia 0,018”, profil przejścia 0,044” (dla średnicy 3.0 mm)

- dawka leku: 3,9 ug / mm

- biodegradowalny polimer typu: PDLLA-PCL

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w

SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stent typu DES chromowo-kobaltowy uwalniający sirolimus z polimeru przedłużonej degradacji

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stent typu DES chromowo-kobaltowy

uwalniający sirolimus z polimeru przedłużonej

degradacji szt. 100

- Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo- kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu oraz

aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus:

- pasywna powłoka (węglik krzemu) nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na

powierzchni przęseł stentu), ogranicza dyfuzję jonów metali dotaczającej tkanki (redukuje ryzykkorozji i

uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia

- aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus

- Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid)

- Lek: sirolimus

- Dawka leku: 1,4 µg/mm²

- Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm

- Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

- Różne grubości przęseł stentu (uzyskanie optymalnego poziomu elastyczności i siły radialnej):

- 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem)

- 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem)

- Crossing profile 0,042” (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu)

- Ciśnienie nominalne (NP): 10 atm

- Ciśnienie RBP: 16 atm

- Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące

- Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej

elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia.

Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu

„rybiej łuski”

- Skracalność po rozprężeniu 0%

- Możliwość doprężenia:

do 3,5 mm (ø 2,0 – 3,0 mm)

do 4,5 mm (ø 3,5 – 4,0 mm)

- Shaft dystalny pokryty hydrofilnie, shaft proksymalny hydrofobowo

- Shaft proksymalny: 2,0F

- Shaft dystalny:

2.7F (ø 2,25 – 3,0 mm)

2.9F (ø 3,5 - 4,0 mm)

- Rekomendowany cewnik prowadzący: 5F w badaniu RCT udowodniony istotny statystycznie niższy odsetek

poważnych zdarzeń klinicznych w pierwszorzędowym punkcie końcowym TLF w porównaniu ze stentem typu

DES II generacji. Istotnie niższy odsetek zdarzeń klinicznych potwierdzony w trzyletniej obserwacji.

- TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo–naczyniowej, zawałów i

klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji)

- Wyniki kliniczne w 5 letniej obserwacji na poziomie:

10% TLF (Target Lesion Failure) - punkt złożony ze śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i klinicznie

wskazanej powtórnej rewaskularyzacji

0,3% potwierdzonej zakrzepicy w stencie (definite stent thrombosis)

- W badaniu RCT udowodnione superiority w pierwszorzędowym punkcie końcowym TLF w grupie pacjentów

STEMI w porównaniu ze stentem typu DES II generacji.

- TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo– naczyniowej, zawałów i

klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji)

- Wskazania: ostre zespoły wieńcowe, zawał z uniesieniem odcinka ST (STEMI), cukrzyca, zmiany złożone typu

B2/C, pacjenci z wysokim ryzykiem krwawienia (HBR), długie zmiany (≥20mm), małe naczynia (≤ 2,75mm),

choroba wielonaczyniowa (MVD)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Balon tnący

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Balon tnący szt. 10

- średnice 2.00 -4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)

- długości 6-15mm (6, 10, 15)

- ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 12atm

- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

- liczba aterotomów (ostrzy) na obwodzie: 3 dla rozmiarów 2.00 – 3.25mm i 4 dla rozmiarów 3.50 – 4.00mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia oraz najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążęnia

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Prowadnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia 1szt 150

2 Najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążęnia Miesiąc 12

Najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążęnia wraz z

urządzeniem do przesyłu drogą radiową sygnału krwawego ciśnienia (przetwarza dane osobowe: imię,

nazwisko, data urodzenia, płeć)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki diagnostyczne

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewniki diagnostyczne szt. 4000

- Szeroka gama krzywizn: JL (3,0 – 6,0); JR; (3,0 – 6,0); JR Short Tip (3,5 – 6,0); AL (1 – 3); AR (1 –

3,Modified); Internal Mammary; Pigtail (prosty, 145°, 155°); Hockey Stick, Multipurpose (A1, A2, B1, B2); Atesal

(3.5 - 4.5), Sones, Modified Extra Back Up, Coronary Bypass Graft

- Krzywizna Pigtail z 8 otworami bocznymi

- Dostępne średnice: 4F; 5F; 6F, 7F

- Wykonane z nylonu Pebax zapewniającego dporność na załamanie, pamięć kształtu i gładką powierzchnię

- Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą

- Cewniki zbrojone

- Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność

- Wytrzymałość ciśnieniowa: 1200 PSI

- Duże światło wewnętrzne

- 4F: 0,042”

- 5F: 0,047”

- 6F: 0,057”

- 7F: 0,070”

- Wysoki przepływ

- Kompatybilne z prowadnikiem 0,038”

- Długości cewników 80cm – 110 cm

- Min. 48 krzywizn dla 6F

- Końcówka bez zbrojenia, wykonana z miękkiego, atraumatycznego tworzywa – nylon

PRZEPŁYWY:

- 5F:

- 1200 psi-50 ml inlet flow: min. 18 ml/sec

- 1000 psi-50 ml inlet flow: min. 15 ml/sec

- 6F:

- 1200 psi-50 ml inlet flow: min. 23 ml/sec

- 1000 psi-50 ml inlet flow: min. 21 ml/sec

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stent uwalniający Sirolimus

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stent uwalniający Sirolimus szt. 50

- stent kobaltowo – chromowy wykonany ze stopu L-605

- stent zamknięto komórkowy wycinany laserowo typu „slotted tube”

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F (0,058”)

- dostępne średnice stentu: 2,0mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm

- dostępne długości stentu: 9mm; 13mm; 16mm; 20mm; 26mm; 33mm; 40mm, 46mm

- stent uwalniający Sirolimus, bez polimeru;lek zawieszony w nośniku będącym kwasem organicznym

- zapewniającym równomierną i kontrolowaną dystrybucję leku na długości zmiany oraz w ścianie naczynia

- dawka leku 0,9µg/mm 2

- pokrycie BiInducer Surface zapobiegające uwalnianiu się jonów metali do krwi oraz przyspieszające

- endotelizację stentu

- ciśnienie nominalne 9atm

- ciśnienie RBP 18atm

- ciśnienie ABP 24atm

- długość robocza cewnika 142cm

- 4 markery: 2 zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym

- specjalna konstrukcja balonu zapobiegająca efektowi „dog bone”

- crossing profile 0,039” dla średnicy stentu 3,0mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadniki interwencyjne

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadniki interwencyjne szt. 100

- prowadnik budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE

oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną

- długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm

- proksymalna część prowadnika extra sztywna

- dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035”

- dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018”

- długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki - przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki wieńcowej Op. – 1 szt.

Op. 100

cewnik prowadzący do PTCA

- cewnik przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego

- dostępne średnice: 6,5 F; 7,5 F i 8,5 F

- duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5 F; 0,081” dla 7,5 F i 0,090” dla 8,5 F

- pokrycie hydrofilne

- światło wewnętrzne pokryte PTFE

- dzięki splotowi wykonanemu z 8 szerokich drutów i 8 wąskich cewnik posiada doskonałą

popychalność, elastyczność i obrót, jest także niezwykle odporny na zagięcia i załamania

- kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

- dostępna szeroka gama krzywizn: Judkins Lewy, Judkins Prawy, Amplatz Left, Special Curve, Hockey

Stick, Power Backup, Super Power Backup, Multipurpose

- długość 100

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadnik zabiegowy

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

PROWADNIK ZABIEGOWY szt. 200

Sterowalny prowadnik zabiegowy średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” długości 17 cm

Długość prowadnika od min. 180cm do min. 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary

Dostępne również prowadniki 0,014” oraz 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny w przypadku CTO w obszarze

poniżej

kolana.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stentgraft wieńcowy

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stentgraft do tętnic wieńcowych Op. – 1 szt.

Op. 5

Wymagane parametry:

stenty pasywnie pokrywane substancją przyspieszającą gojenie naczynia , zapobiegającą wykrzepianiu na

powierzchni stentu i ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do ścian naczynia

pokrycie nakładane metoda elektrospun (nie plecione)

- grubość pokrycia 90um

- dostępne długości 15, 20, 26 mm

- dostępne średnice: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm

- różne długości strutów stentu dla średnic:0.06/60um/0,0024” dla 2,5 – 3,0 mm

- 0,08/80um/0,0031” dla 3,5 – 4,0 mm

- 0,12/120um 0,0047” dla 4,5 i 5,0 mm

- crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3,0 mm

- ciśnienie nominalne 7atm (4 – 5 mm) 8 atm (2,5 – 3,5mm)

- ciśnienie RBP: 14 ATM (4,5 – 5 mm) 16 atm (2,5 – 4 mm)

- konstrukcja double helix

- Shaft proksymalny 2,0F, dystalny 2,8 – 3F

- zawartość chromu w stopie konstrukcyjnym 20%, niklu 10%

- siła radialna powyżej 24PSI

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (2,5 – 4 mm ) i 6F ( 4,5 – 5 mm)

- długość systemu dostarczania 140 cm

- możliwość doprężania: d3,5 mm dla średnic 2 – 3 mm

- D4,65 mm dla średnic 3,5 – 4 mm

- D5,63 mm dla średnic 4,5 – 5 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stenty lekowe

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stenty lekowe szt. 20

- Stenty samorozprężalne obwodowe pokrywane lekiem:

- nitynolowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym (paklitaxelem),nie zawierające polimeru, znaczniki na

stencie oraz na systemie wprowadzającym, śr. 5-8 mm , dł. 40-140 mm , śr. systemy wprowadzającego 6F.dł.

systemu wprowadzająceg80cm i 125 cm.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,014”

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadnik specjalistyczny 0,014” szt. 10

- Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu

- (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów

- metali dotaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel)

- oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia

- Materiał konstrukcyjny: CrCo

- Długości 12, 15, 19 mm.

- Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

- Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx

- Jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania

- Kompatybilne z introducerem 4F (4.5 i 5 cm.) i 5F (6 i 7 cm.)

- Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.

- Ciśnienie nominalne 10 atm

- RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)

- Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm.

- Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadnik specjalistyczny

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadnik specjalistyczny 0,018 szt. 200

Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018” zbudowany ze stalowego rdzenia i nitynolowej 4 g

końcówki, pokrycie hydrofilne, prosta kształtowalna końcowka, dostępne 2 rodzaje prowadników – z końcowką

dystalną dł. 10 cm dla lepszego wsparcia i dł 25 cm. Dostępne długości prowadnika 210 i 300 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stent naczyniowy samorozprężalny

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

STENT NACZYNIOWY SAMOROZPRĘŻALNY szt. 200

Stent naczyniowy

–Stenty samorozprężalne 0,035": wykonany z nitinolu, wycinany laserem z rury nitinolowej, duża siła radialna i

elastyczność; 8 złotych znaczników, poziome łączniki i konstrukcja typu Z zapobiega skróceniu po uwolnieniu,

jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie, dostępne rozmiary: śr. 5-10 mm; dł.10 -20cm; dł. shaftu 80 lub125 cm; stenty średnicy

12-14mm dł. 40, 60, 80mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik balonowy do angioplastyk naczyń obwodowych szt. 200

- Semi compliant (4 – 8%)

- Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm.

- Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

- Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylkdla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire

- 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu

- Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.)

- Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy

- Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się

balonu

- Ciśnienie nominalne: 6 atm

- RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik - głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS). szt. 200

Wymagania poparte:

- Kompatybilność z urządzeniem firmy Volcano Therapeutics

- Cewniki do ultrasonografii tętnic wieńcowych (Crossing profile nie większy niż 3,5 F, częstotliwość pracy

głowicy nie mniejsza niż 20 MHz, dostosowane do prowadnika 0,014'')

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018”

Część nr: 28
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” szt. 20

Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018”

Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko

wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów

metali dotaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji

i gojenia naczynia

Materiał konstrukcyjny: nitinol

Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.

Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.

Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire

Grubość strutów: 140 µm

Szerokość strutów: 85 µm

Skracalność poniżej 2%

P6 złotych markerów na każdym z końców stentu

Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic

System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką

Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność

12 „koron” w jednym segmencie

Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie

Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak tvalley”

Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie

89,3% w 12 miesiącu obserwacji –badanie randomizowane 4EVER

Drożność naczyń 91,7% oraz brak TLR 93,2% w 6 miesiącu obserwacji oraz 79,5% drożność naczyń (PP) i

81% brak TLR (FTLR) w 12 miesiącu obserwacji w rejestrze PEACE

Drożność naczyń 77% oraz brak TLR 81,8% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu

TASC D (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami)

Drożność naczyń 85,4% oraz brak TLR 85,4% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu

TASC D II (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami, powyżej 15 cm.)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stent rozprężalny na balonie obwodowy

Część nr: 29
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stent rozprężalny na balonie obwodowy szt. 30

Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko

wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów metali dotaczającej tkanki (redukuje ryzyko

korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia

Materiał konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu – stent cienkościenny

Długości 18, 28, 38, 58, 78 mm.

Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm.

Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. (możliwość uzyskania dostępu promieniowego)

– Over The Wire

2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu

Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic

Shaft 5.1 – 5.4 F, pokryty hydrofobowo, dual - lumen

Ciśnienie nominalne 10 atm

RBP 14 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 12 atm (dla średnic 9 – 10 mm.)

Grubość strutów stentu 110 µm dla średnic 5 – 7 mm. oraz 140 µm dla średnic 8 – 10mm.,

Siła radialna: 0.128 N/mm 2

Możliwość doprężenia stentu średnicy 5 mm. Do średnicy 7.5 mm.,

Konstrukcja podwójnej spirali pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe

podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu – zapobiega efektowi „rybiej

łuski” - przy wysokiej elastyczności – siłą zgięcia 57.4 Nmm 2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadnik do koronaroplastyki

Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadniki angioplastyczne szt. 1500

- średnica 0.014”

- dostępna końcówka prosta i J

- dostępny w długości 190 - 300 cm bez stosowania przedłużacza,

- różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (ponad 20) prowadników ( niezależnie od

długości lub krzywizny zagięcia)

- dostępne prowadniki z pokryciem hydrofilnym i hydrofobowym na całej długości

- różne sztywności części proksymalnej i środkowej

- dostępne prowadniki specjalne do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń

- dostępne prowadniki specjalne do rekanalizacji przewlekle zamkniętych naczyń ( powyżej 10

rodzajów)niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia

- różne rodzaje sztywności części „roboczej” (powyżej 7)

- dostępny prowadnik z taperowanym tipem 0.0009

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadnik do koronarografii

Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadniki do koronarografii szt. 2000

Wymagane parametry:

- dostępne zakresy średnic zewnętrznych 0,018” - 0,038”

- dostępne długości 150 - 260 cm

- zakończone prostlub w kształcie litery „J”

- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu

- giętki, dobrze widoczny w skopii

- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą manewrowalność

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki

Część nr: 32
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik prowadzący do koronaroplastyki wieńcowej Op. – 1 szt.

Op. 1500

Wymagane parametry:

- cewniki dużej średnicy wewnętrznej min. 0,071” dla 6F, 0,058” dla 5F,0,081” dla 7F, 0,090”dla 8F –przy

zachowaniu zbrojenia metalowego

- cewniki zbrojone metalowym oplotem, zapewniające bardzo dobre podparcie

- oporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu, zachowujący niezmienne światło

na całej długości łącznie z końcówką

- dostępne w rozmiarach 5F – 8F, dostępne długości 55cm, 90cm, 110 cm

- końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii,

- pełna gama kształtów i krzywizn (dla dojścia z tętnicy promieniowej, ramiennej; do angioplastyki przęseł

aortalno-wieńcowych);89 krzywizn w każdej średnicy

- instrukcja obsługi w języku polskim

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego

Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego szt. 1000

Wymagane parametry:

- zamykanie naczynia od wewnątrz (kotwica) i zewnątrz (kolagen)

- wszystkie komponenty wchłanialne do 90 dni

- system umożliwiający zamykanie otworów po introducerach 5F - 8F

- dwa mechanizmy homeostatyczne: mechaniczny (kanapka) i biochemiczny (kolagen)

- w zestawie: urządzenie zamykające, koszulka, lokalizator arteriotomii, prowadnik

- zamykacze w dwóch rozmiarach: 6F dla wkłucia 5-6F oraz 8F dla wkłucia 7-8 F

- alternatywnie dostępne urządzenie w rozmiarze 7 Fr do zamykania naczynia dwoma bioresorbowalnymi

dyskami polimerowymi (dla otworów po introducerach

5-7Fr)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikrocewnik wspierający

Część nr: 34
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Mikrocewnik wspierający szt. 10

Mikrocewnik wspierający prowadnik 0,014” do trudnych intubacji. Sterowalny w zakresie 0°-90° za pomocą

pokrętła w uchwycie. Z budową zbrojoną co dodatkowo umożliwia obrót całego cewnika. Dostępne wersje Rx

i OTW. Ruchoma końcówka 8mm widoczna w skopii. Średnica cewnika : końcówka taperowana profil wejścia

1,8F, część ruchoma 2,2F, szaft proksymalnie 4F (OTW) lub 4,1F (Rx)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek Op. – 1 szt.

Op. 1000

- Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej, kontrolujący uwalnianie

leku

- Substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa )

- Platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu

łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu

(technologia Core Wire)

- Budowa stentu otwartokomórkowa

- Dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

- Dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm

- Maks. rozszerzenie stentu dok.4,75 mm

- Profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm

- Grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0032”

- Ciśnienie nominalne - 12 atm ciśnienie RBP 18 atm, bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów

potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu

Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu 1szt. 100

brak powłoki polimerowej

substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym

wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm

minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości)

balon składany czteropunktowo

profil wejścia do zmiany 0,016"

shaft proksymalny 1,9F dla wszystkich rozmiarów

shaft dystalny 2,5F dla wszystkich rozmiarów

długość użytkowa 145 cm

ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm

Udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR –

4 tygodnie

potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo

bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami

klinicznymi w leczeniu ISR

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother

Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother szt. 30

Wymagane parametry:

- średnica 5 Fr, długość 120 cm

- duże światło, średnica wewnętrzna: dla 5 Fr = 0.059”/1.50 mm

- ściana trójwarstwowa: zewnętrznie poliuretan, środkowzbrojenie stalowym oplotem, wewnętrznie pokrycie

teflonem

- unikalna budowa końca dystalnego ( sekwencja pięciu z sześciu stref z materiału różnej twardości)

- specjalny cewnik dedykowany do techniki Child In Mother

- elastyczny miękki i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika

- marker umieszczony na końcu dobrze widoczny w skopii

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System do wykonywania aterektomii rotacyjnej

Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Konsola ROTAPRO Miesiąc - 12

2 Prowadnik RotaWire(floppy, extra support ) opak. 5 sztuk 1 op - 5op.

3 Cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej zamontowany na łączniku ROTAPRO(Advancer &Burr)komplet 1

szt -25

4 Osobny cewnik z wiertłem do aterektomii rotacyjnej ROTALINKBurr (opcjonalnie) 1 szt -5

Sprzęt medyczny stosowany w zabiegach kardiologicznych.

Elementy składowe systemu do wykonywania aterektomii rotacyjnej:

1. Konsola ROTAPROTM

- możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 d190 tyś. na minutę

- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem ciśnieniu min. 6atm.

- czytelny panel sterowania

- sterowanie za pomocą przełączników na łączniku

2. Prowadnik

- długość 330 cm

- średnica 0.009”

- dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support

- końcówka widoczna w skopii średnicy 0.014” i długości min. 2cm

3. Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem z przyciskami na łączniku.

- zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm

- długość cewnika 135cm

4. Cewnik do aterektomii rotacyjnej

- zakres dostępnych średnic wierteł 1,25 – 2,50mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pętle do usuwania ciał obcych

Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Pętle do usuwania ciał obcych szt. 10

Pętle do usuwania ciał obcych

- nitinolowa pozłacana pętla

- średnica pętli: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35mm

- długość pętli- 125cm

- długość introducera- 110cm

- średnica koszulki dla pętli 4-5F

- drut nitinolowy dla przeniesienia kontroli pętli 1:1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadniki FFR

Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Prowadniki FFR szt. 100

- instrukcja obsługi w języku polskim

- prowadnik do pomiaru przepływów wewnątrzwieńcowych

- długość prowadnika roboczeg185 i 300 cm

- końcówki J i prosta

- średnica prowadnika 0.014 cala

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik CTO do powrotu do światła naczynia

Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik CTO do powrotu do światła naczynia szt. 10

Cewnik CTO do powrotu do światła naczynia

Niskoprofilowy cewnik dł 120 cm współpracujący z koszulką 6F i prowadnikiem 0.014” długości 300 cm

znaczniki T i L ułatwiające pozycjonowanie systemu ; działający na zasadzie igły 22G - ułatwia precyzyjny

powrót do właściwego światła naczynia . Realnie zmniejsza czas ekspozycji na promieniowania i redukuje czas

trwania procedury

Prowadnik angioplastyczny sterowalny

- średnica prowadnika 0,014”

- długość prowadnika 300 cm,

- platynowy oplot (dobrze kontrastujący w promieniach rtg) długości 5 cm; 8 cm oraz 14cm

- długość końcowych odcinków do kształtowania 4cm, 8cm oraz 14cm.

- prowadnik oferowany w kształtach końcówki: „J”, Angled i prosty

- miękka atraumatyczna końcówka typu Super Soft, Soft oraz Standard

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System do aspiracji skrzeplin

Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 System do aspiracji skrzeplin szt. 50

Długość 145 cm

- Dostępny w wersji 6F i 7F

- Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm

- Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie

- Zewnętrzna średnica cewnika (w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym):

6F : 0,067”/0,067”/0,051”

7F: 0,078”/0,078”/0,063”

- Wewnętrzne pole powierzchni cewnika aspirującego (w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym):

6F: 0,93 mm2/0,83 mm2/0,95 mm2

7F: 1,43 mm2/1,26 mm2/1,54 mm2

- Prędkość ekstrakcji (wody) 6F: 1,6 ml/s 7F: 2,8 ml/s

- Marker platynowo- irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki

- Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym

- Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą

- 2 filtry na skrzeplinę

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik do trombektomii aspiracyjnej

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do trombektomii aspiracyjnej szt. 50

- Długość 145 cm

- Dostępny w wersji 6F

- Polimerowy shaft dystalny pokryty substancją hydrofilną na odcinku 25 cm

- Wzmocniony shaft proksymalny (PEEK system) zwiększający odporność na złamanie

- Zewnętrzna średnica cewnika w odcinku dystalnym/środkowym/proksymalnym:

0,067”/0,067”/0,051”

- Wewnętrzne pole powierzchni cewnika w odcinku dystalnym/środkowym /proksymalnym:

0,93 mm 2 /0,83 mm 2 /0,95 mm 2

- Światło aspiracyjne średnicy 0,043” dla cewnika 6F

- Prędkość ekstrakcji wody 1,6 ml/s

- Marker platynowo-irydowy umieszczony w odległości 3 mm od końcówki

- Rurka przedłużająca z zaworem odcinającym

- Strzykawka aspiracyjna 60 ml z blokadą

- 2 filtry na skrzeplinę

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Introducer zbrojony

Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Introducer zbrojony szt. 200

- Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta)

- Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej

- Średnica 4, 5, 6 F

- Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”

- Fabrycznie taperowana

- Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik

- Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F

- Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Introducer zbrojony

Część nr: 45
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Introducer zbrojony szt. 20

- Długość: 65 cm. (prosta)

- Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie

średnicy wewnętrznej

- Średnica 4, 5, 6 F

- Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”

- Fabrycznie taperowana

- Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik

- Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F

- Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych

Część nr: 46
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych

szt. 1000

Cewnik w systemie Rapid exchange semi compliant

- Balon wykonany z Nylonu 12

- Ciśnienie nominalne NP. 6 atm,

- Znamionowe ciśnienie rozrywające RBP 14 atm (1.00-3.00), 12 atm (3.50-4.00)

- Profil wejściowy 0.41 mm dla 1.00-1.50 mm; 0.43 dla pozostałych średnic,

- Profil przejścia 0.023” (0.58mm) dla średnicy 1.00mm

- Balony 1.00-2.00 dwukrotnie składane, pozostałe trzykrotnie,

- Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89 dla 2.00-4.00

0.87mm

- Długość użytkowa 145 cm

- Długość odcinka RX 25 cm,

- Markery głębokości na 90 i 100 cm od dystalnego brzegu

- Markery RTG Pt/Ir 1 dla balonów 1.00-1.50, 2 markery dla pozostałych średnic

- Kompatybilne z cewnikami 4 Fr i prowadnikiem 0.014”

- Pokrycie hydrofilne na dystalnym shaft`cie

- Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe NC do PCI

Część nr: 47
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewniki balonowe NC do PCI

szt. 1000

cewnik balonowy wysokociśnieniowy najnowszej generacji

średnica szaftu:1.9 fr (0.63 mm) proksymalnie, 2.5 fr (0.84 mm) w części środkowej, 2.6 fr (0.86 mm) dystalnie

długość użytkowa 145 cm

podwójny marker balonu

Krótkie i zaokrąglone ramiona balonu (zaledwie 3.0 mm długości) gwarantują bezpieczeństwo dzięki precyzji,

precyzyjne działanie balonu tylko w obrębie zmiany chorobowej

ciśnienie nominalne 12 atm (1216 kpa), rbp 22 atm dla 2.0-4.0 mm i 20 atm dla 4.5-5.0 mm

profil wejścia 0.43 mm tj 0.017” krótki i elastyczny tip długości 2.9mm

powłoka hydrofilna w części dystalnej za wyjątkiem balonów długości 6 i 8 mm.

balon trójwarstwowy wykonany z elastomeru, poliamidu i elastomeru

wzmocniony port wyjściowy systemu Rx dla lepszej popychalności

Dostępne długości 6,8,12,15,20, 25,30mm

Dostępne średnice od 2,0-5,0mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stent samorozprężalny do t.udowych i podkolanowych

Część nr: 48
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Stent samorozprężalny do t.udowych i podkolanowych

szt. 20

Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowz jednego kawałka budowie helikalnej. System OTW,

kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach

stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty

średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm

i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla

uwidocznienia w promieniowaniu RTG.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035”

Część nr: 49
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035”

szt. 200

- Semi compliant ,balon wykonany z polimeru półkrystalicznego

- Długości: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.

- Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 mm.

- 3 długości systemów dostarczania 80, 90 cm. oraz 130 – Over The Wire, 2 markery na systemie

dostarczającym oznaczające pozycję balonu

- Kompatybilne z introducerem 5F (3 – 7 mm.) i 6F (8 – 10 mm.)Shaft 5F, dual - lumen, hydrofobowy; zwinięty

balon ma 5 zakładek . Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie

- zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu

- ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 11 – 20 atm.;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Introducer zbrojony

Część nr: 50
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Introducer zbrojony szt. 20

- 90 cm. (prosty)

- Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej

- Średnica 4, 5, 6 F

- Kompatybilna z prowadnikiem 0,035”

- Fabrycznie taperowana

- Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik

- Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F

- Średnica wewnętrzna introducera 4F – 0,064”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

Część nr: 51
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

szt. 50

Dostępne rozmiary 6F, 7F Światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056” dla 7 F - 0,062” Długość cewnika

150 cm ; długość kanału dystalnego 25 cm.Szaft proksymalny o jednolitym okrągłym przekroju zapewniający

optymalny przekaz siły Miękka atraumatyczna końcówka z markerem radiocieniującym . Pokrycie hydrofilne

w części dystelnej na długości 21 cm. Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minimalizujacej ryzyko

zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego - wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenie do cześci dystalnej

tzw."entry port", taperowany szaft na odcinku 10 cm Specjalny marker radiocieniujący długości 3 mm w miejscu

wprowadzania urządzenie do cześci dystalnej tzw."entry port" Wysoka odporność na zagięcia i załamania .

Ergonomiczne zakończenie ułatwia manipulacje cewnikiem 2 markery pozycjonujące w odległości 90cm i 100

cm od końcówki dystalnej – wskazujące moment wyjścia z cewnika prowadzącego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestawy do zabiegów endowaskularnych

Część nr: 52
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Zestaw podstawowy do zabiegów endowaskularnych

1 op.- 3000

1.Serweta angiograficzna wymiarach 232 cm x 380 cm z 4 otworami (2 promieniowe/ 2 udowe). Serweta

wykonana z trójwarstwowego nieprzemakalnego laminatu gramaturze 80 g / m² z obszarem wysokochłonnym

rozmiarze 120 cm x 380 cm serweta posiada foliową wstawkę po obu stronach obłożenia wymiarach 56cm

x 380 cm Warstwa chłonna serwety jest wykonana w kształcie krzyża, w górnej części nachodząc na osłony

pulpitu sterowniczego (na wysokości otworów) szerokości 92 cm. Serweta posiada 2 otwory udowe średnicy 9

cm otoczone taśmą lepną oraz 2 otwory promieniowe owalne 4 x 6 cm otoczone taśmą lepną. Odporność na

przenikanie cieczy 100 cm H2O. Elastyczność serwety pozwala na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta.

Taśmy wokół otworów wykonane z hipoalergicznego kleju akrylowego. Połączenie serwety z foliową wstawką jest trwałe i utrzymuje się podczas zabiegu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. – 1

szt.

2.Fartuch operacyjny wzmocniony, w kolorze niebieskim, zapinany u góry na rzep, rękawy wykończone

elastycznym, syntetycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, troki łączone kartonikiem.

Sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno

z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wykonany z włókniny SMS gramaturze min. 43 g/m2. Odporność na

przenikanie cieczy w strefie krytycznej fartucha 120 cm H2O; wytrzymałość na wypychanie na mokro w strefie

krytycznej 150 kPa. – XL 1 szt. – L 1 szt.

3.Ręcznik do rąk 40 x 50 cm – 4 szt.

4.Podkład wysokochłonny 60x90 cm – 1 szt.

5.Kompres gazowy, 17 nitkowy, 8 warstwowy wymiarach 10x10 cm – 100szt.

6.Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

7.Igła bezpieczna 1,2 x 40 mm

8.Igła bezpieczna 0,8 mm x 40 mm

9.Rampa wysokociśnieniowa trójdrożna typu OFF 1000 psi – 1 szt.

10.Dren wysokociśnieniowy do pomiaru ciśnienia, wykonany z PVC, przeźroczysty, długości 200cm – 1 szt.

11.Dren niskociśnieniowy, wykonany z PVC, przeźroczysty, długości 180 cm – 1 szt.

12.Skalpel bezpieczny nr 11 - 1 szt.

13.Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych długość 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z

odpowietrznikiem oraz końcówką Luer Lock – 1 szt.

14.Pean do mycia pola operacyjnego– 4 szt.

15.Miska plastikowa niebieska 500 ml – 1 szt.

16.Miska plastikowa przeźroczysta 250 ml – 1 szt.

17.Miska plastikowa przeźroczysta 250 ml – 1 szt.

18.Przeźroczysta osłona typu ' czepek" wymiarach 110 x 110 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.

19.Przeźroczysta osłona typu ' czepek" wymiarach 100 x 100 cm z elastyczną krawędzią – 2 szt.

20.Przeźroczysta osłona typu ' czepek" wymiarach 45 x 45 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt.

21.Y connector typu Muszelka 9F z adapterem rotacyjnym, z drenem i kranikiem 1 szt. (pakowany osobno)

22.Kleszczyki metalowe typu Pean 1 szt. (pakowane osobno)

23.Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowym. Zintegrowany system płuczący 3 ml/

h, przetwornik 200 Hz, dwudzielna komora kroplowa z filtrem z membraną, połączenie z kablem interfejsowym

bezpinowe, czujnik pomiarowy. 1 x przetwornik, 2 x kranik trójdrożny, 1 x dren 120 cm, 1 x dren ciśnieniowy

20-30 cm, 1 x linia płucząca. Zestaw do podłączenia do monitorów – 1 szt. (pakowany osobno)

24.Serweta dwuwartswowa150 x 190 cm służąca jako owinięcie zestawu – 1 szt.

Zestaw zaopatrzony w min. 4 przylepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób

zawierające minimum: numer serii (LOT), numer katalogowy (REF), datę przydatności do użytku.

Opakowanie zestawu wykonane z polietylenowej folii i papieru typu Tyvec lub równoważne.

Opakowanie podwójne - zewnętrzne opakowanie transportowe typu karton, wewnętrzne folia (opakowanie

czyste).

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w

SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikrocewnik zbrojony OTW

Część nr: 53
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Mikrocewnik zbrojony OTW szt. 20

Mikrocewnik OTW wspierający dla prowadników wieńcowych 0,014” oraz do iniekcji precyzyjnych ilości

kontrastu. Dostępny w długościach 130 i 150 cm. Mikrocewnik zbrojony spiralne. Proksymalna średnica

wewnętrzna cewnika 0,018”, dystalna średnica wewnętrzna 0,017”. Zewnętrzna średnica dystalna cewnika

0,031”. Dostępne są końcówki zagięte pod kątami: 45°, 90°, 120° ze spiralnie nawiniętym drutem platynowowolframowym. Dystalne 80 cm cewnika z pokryciem hydrofilnym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe s.c.

Część nr: 54
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewniki balonowe s.c. szt. 200

- średnice 1.20 -4.00mm (1.20, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)

- średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CT(Push)

- długości 8-20mm (8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0 – 4.0mm

- dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach

- hydrofilne pokrycie shaft’u

- ciśnienie nominalne 6atm.

- ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00

- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP ponad 6% dla wszystkich rozmiarów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe n.c.

Część nr: 55
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewniki balonowe n.c. szt. 200

- średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00)

- długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20, 30) dla średnic 2.00 – 4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm

(6, 8, 12, 15, 20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20)

- dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego

- ciśnienie nominalne 12atm.

- ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00 (RBP dla 3.00 - 20atm) -profil końcówki natarcia lesion

entry profile - 0.017” dla wszystkich rozmiarów

- duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP

mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00 – 3.13mm); przyrost średnicy w zakresie od 12atm. d18atm

wynosi zaledwie 3%.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zestawy do sprzętu jednorazowego do wstrzykiwacza ACIST

Część nr: 56
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Sterylna, wielorazowa strzykawka - z adapterem rotacyjnym i kolcem do podawania kontrastu szt. 200

2 Sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia - przetwornik ciśnienia , dren wysokociśnieniowy i kolec do

soli fizjologicznej, automatyczna rampa szt. 300

3 Sterylny, jednorazowy pneumatyczny sterownik ręczny - z drenem wysokociśnieniowym dł. min. 50 cm

i kranikiem wysokociśnieniowym z adapterem rotacyjnym do precyzyjnej kontroli podawania kontrastu i

przepłukiwania solą fizjologiczną szt. 300

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe obwodowe

Część nr: 57
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewniki balonowe szt. 200

- Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny

- Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm.

- Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm

- Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm

- Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm

- Koszulka 5-7F.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System do wykonywania zabiegów litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych

Część nr: 58
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Generator fal ultradżwiękowych z kablem łączącym Miesiąc - 12

2 Balon do litotrypsji wieńcowy 1 szt. 50

3 Balon do litotrypsji obwodowy BTK 1 szt. 30

4 Balon do litotrypsji obwodowy 1 szt. 30

1 Generator fal ultradżwiękowych z kablem łączącym-dzierżawa-opłata miesięczna

2.BALON DLITOTRYPSJI WIEŃCOWY

Balon IVL w rozmiarach 2.5mm-4.00mm

Całkowita długość balonu 12mm

Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”

Zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr

Długość robocza 138 cm

3.BALON DLITOTRYPSJI OBWODOWY BTK

Balon IVL w rozmiarach 2.5mm-4.00mm

Całkowita długość balonu 40mm

Zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”

Zestaw kompatybilny z introducerem 5Fr

Długość robocza 135 cm

4.BALON DLITOTRYPSJI OBWODOWY

Balon IVL w rozmiarach 3.5mm-7.00mm

Całkowita długość balonu 60mm

Zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr/7Fr

4Długość robocza 110 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zamykacz naczyniowy

Część nr: 59
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Zamykacz naczyniowy

szt. 500

- zamykacz naczyniowy w pełni automatyczny

- w pierwszej fazie zamykania powoduje hemostazę mechaniczną za pomocą balonu wewnątrz naczynia

- w drugiej fazie następuje uwolnienie substancji hemostatycznej PEG (glikol polietylenowy) pozanaczyniowo

- substancja hemostatyczna jest dwuwarstwowa i składa się z warstwy adhezyjnej i gąbki hemostatycznej

-system umożliwia pozanaczyniowe zamkniecie tętnicy bez pozostawiania elementów obcych wewnątrz

naczynia

- absorbcja substancji hemostatycznej następuje do 30 dni

zestaw składa się z cewnika balonowego z integralnym materiałem hemostatycznym oraz strzykawki

pojemności 10 ml -aplikacja w dwóch krokach według wyraźnie zaznaczonych przyciskach na urządzeniu -

możliwość użycia na bifurkacjach oraz w nakłuciach ante/retregrate - brak przeciwwskazań przy zwapniałych

naczyniach - możliwość ponownego zakłucia 5 mm poniżej lub powyżej bez odstępu czasowego

- dostępny w średnicach: 5F, 6F/7F

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mechaniczny cewnik do trombektomii

Część nr: 60
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Mechaniczny cewnik do

trombektomii szt. 10

Mechaniczny cewnik do trombektomii „4 w 1“ – oddzielenie,

zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny

• Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy).

• Trzy średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm, 10F- 8-12

mm).

• Mała utrata krwi podczas zabiegu

• Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego.

• Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu

mechanicznemu.

• Dostępny w rozmiarach: (6F – 110 cm i 135cm; 8F – 85 cm i 110cm, 10F – 85

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikrocewnik do CTO

Część nr: 61
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Mikrocewnik do CTO szt. 5

- posiada taperowany szaft średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F

kanał wewnętrzny pokryty PTFE, średnicach: dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022”

t7

zewnętrzna średnica szaftu : tip-1,4F, dystalnie-1,9F, proksymalnie-2,6F

oplot wykonany z 18 drutów stalowych

dostępny w długości 135 cm i 150 cm

średnica wewnętrzna końcówki 0,016”

7+

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na dystalnych 70 cm szaftu (dla mikrocewnika długości

135 cm) i 85 cm (dla mikrocewnika długości 150 cm)

posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę

końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi dzięki zawartości proszku wolframowego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Mikrocewnik do CTO

Część nr: 62
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Mikrocewnik do CTO

szt. 5

- szaft gwintowany pozwalający na wkręcanie mikrocewnika w trudne zmiany

- długość użytkowa szaftu 135cm

- szaft taperowany trójstopniowo: średnica końcówki 2,1F, średnica szaftu dystalneg2,6F;

- średnica szaftu proksymalneg3,0F

- elastyczna część dystalna szaftu długości 13cm

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- posiada system bezpieczeństwa zapobiegający ukręceniu się cewnika w pacjencie

- średnica wewnętrzna szaftu 0,025”, średnica wewnętrzna końcówki 0,016”

- marker platynowy na końcówce dystalnej zapewniający dobrą widoczność

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki

Część nr: 63
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki

szt. 1000

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

- Średnica 0,014”

- Prowadnik wykonany ze stali 316L

- Dystalna część prowadnika upleciona z 15 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą

- Manewrowalność oraz czucie prowadnika

- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip

- Sztywność końcówki 0,5g i 0,7g

- Końcówka cieniująca 3cm ( platyna )

- Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 3cm oraz „J”

- Pokrycie hydrofilne na oplocie

- Dostępne długości: 180 cm i 300 cm

- Prowadnik uniwersalny do zabiegów prostych i w naczyniach krętej anatomii oraz do zabiegów w ciasnych

zmianach

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji

Część nr: 64
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji

szt. 100

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

- Średnica 0,014”

- Prowadnik wykonany ze stali 316L

- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip

- Dostępne prowadniki sztywnościach końcówki: 0.5 g, 0.6g, 0.8g, 1.0g, 3g, 6g, 12g

- Powłoka hydrofilna z płaszczem polimerowym i częścią dystalną pokrytą silikonem

- Dystalna część upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz

czucie prowadnika

- Kształt końcówki: prosta i „J” oraz pre-shape

- Dostępne długości: 180 cm, 190 cm i 300 cm

- Dostępność prowadników z końcówką taperowaną

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO

Część nr: 65
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO

szt. 50

Wymagane dopuszczenie do użytku na terenie Unii Europejskiej

- Prowadnik wykonany ze stali 316L

- Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu

- Średnica: 0,010” i 0,014” z końcówką taperowaną d0,010”, 0,011”, 0,012” i 0,023”

- Sztywności końcówek: 1.7g, 3.0g, 3.5g, 4.5g, 9g, 12 g

- Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą

manewrowalność oraz czucie prowadnika

- Końcówka cieniująca 15 cm ( platyna )

- Kształt końcówki: „J” i „J” 1 mm

- Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm, 50 cm lub 170 cm

- Dostępne długości: 180 cm,190 cm, 200 cm, 300 cm i 330 cm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik do pomiaru FFR

Część nr: 66
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do pomiaru FFR szt. 50

2 Dzierżawa urzadzenia FFR Miesiąc 12

- Sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem

- Długość prowadnika 180 cm

- Pokrycie hydrofilne na długości 30 cm części dystalnej

- Konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej

- Tip load 0,64

- 3 cm widoczna w skopi i elastyczna końcówka

- Prowadnik przeznaczony do mierzenia FFR oraz Dpr

- Monitor:

System składający z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym

Waga modułu optycznego: 930 g

Waga modułu wyświetlacza: 620 g

Zakres pomiaru ciśnień*: -0 – 300 mmHg

Dokładność* +/- 1 mmHg plus 1% odczytu ( w zakresie ciśnień 30 d50 mmHg )

Dryft*: <1 mmHg na godzinę

Skala wyjściowa ciśnienia dystalneg5uV/V/mmHg

Skala wejściowa ciśnienia aortalneg100 mmHg/V

Zamawiający wymaga użyczenia aparatu dFFR

Wymagany zapis przeprowadzonego badania za pomocą pamięci zewnętrznej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe wysokociśnieniowe

Część nr: 67
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewniki balonowe wysokociśnieniowe

szt. 50

cewnik balonowy typu rapid exchange non compliant

- możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji

- podwójna konstrukcja balonu

- długość użytkowa szaftu 140 cm

- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- ciśnienie RBP 35 bar

- profil wejścia (lesion entry profile) 0,016”

- średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm

- długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic

- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F

- profil przejścia (crossing profile) dla średnicy 2,0 mm równy 0,028”

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Inflator wysokociśnieniowy

Część nr: 68
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Inflator wysokociśnieniowy

szt. 50

Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych i wysokich ciśnień 40 atm lub 55 atm.

- Pojemność 14 ml/cc lub 25 ml/cc

- Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy

- Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą

- Elementy budowy wewnętrznej manometru wykonane z metalu

- Pozostałe elementy inflatora wykonane z polimeru

- Manometr średnicy 4 cm z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia

- Rozdzielczość manometru 2 (d20 atm), 5 (d40 atm)

- Dokładność manometru ( +- )1 bar

- Dren wysokociśnieniowy, zbrojony

- Dren zakończony męskim luerem długości 35 cm (wraz z luerem)

- 4 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w

trakcie inflacji

- Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację

- Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją,

- Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji,

- W zestawie dołączony kranik trójdrożny

- Pakowany pojedynczo

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opatrunek jednorazowy uciskowy - dostęp promieniowy

Część nr: 69
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Opatrunek uciskowy

szt. 500

- Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej,

- Komora uciskowa sterylna, wypełniana powietrzem (nominalna objętość 13ml, maksymalna 18ml), dokładnie

kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą dołączonej

strzykawki,

- Transparentny materiał pozwala na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy,

- Czas utrzymania ok 2h.

- Dostępna w rozmiarach: standardowym 24 cm i większym 29 cm.

- Kod produktu Tr Band 24 cm : TRB24-REG lub XX*RF06

Tr Band 29cm : TRB29-LRG lub XX*RF06L

- Opakowanie zbiorcze zawiera 5 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik prowadzący do PCI z dostępu promieniowego

Część nr: 70
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik prowadzący do PCI z dostępu promieniowego.

szt. 1000

Cewnik prowadzący posiadający krzywiznę dedykowaną wyłącznie dla dostępu promieniowego z przynajmniej

5 różnymi wielkościami/rozmiarami tej krzywizny

- Pokrycie cewnika hydrofilne za wyjątkiem odcinka 7 cm w części dystalnej oraz 25 cm w części proksymalnej

- Miękka, atraumatyczna końcówka

- Kontrola trakcji 1:1

- Bardzo dobra widoczność w skopii

- Długość: 100 cm, dostępne średnice parametrach: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr

- Duża średnica wewnętrzna cewnika 5 fr - 0,058”, 6 Fr – 0,071”, 7Fr-0,082”, 8Fr-0,091”

- Cewniki 6 FR, 7FR, 8RF dostępne z otworami bocznymi

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewnik do embolektomii

Część nr: 71
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Cewnik do embolektomii

szt. 10

Cewnik do embolektomii

- typ Over the Wire – możliwość wprowadzenia po prowadniku

- średnica balonu: 6, 10, 12, 13, 14 mm,

- średnica cewnika: 3Fr; 4Fr; 5,5Fr ; 6Fr; 7 Fr

- objętości napełniania balonów 0,20ml; 0,75ml; 1,5ml; 1,6ml; 1,75ml

- kompatybilny prowadnik: 0,018” - 0,038”

- markery radiologiczne na proksymalnym i dystalnym końcu balonu

- możliwość podania kontrastu i płukania

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stent do tętnic szyjnych

Część nr: 72
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Stent do tętnic szyjnych

szt. 10

- stent nitinolowy strukturze plecionej

- dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji

- bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej powierzchni 0,381 mm2

- minimalny zakres średnic: od 5 d10 mm

- zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm

- stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm

- wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Prowadnik do PCI

Część nr: 73
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1 Prowadnik do PCI

szt. 500

- długość 180 cm, 0,014”, możliwość przedłużenia d300 cm

- rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalnie większej sztywności) i z nitinolu ( dystalnie większej

elastyczności), zatopiony w poliuretanie

- pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm

- końcówka z markerem platynowo-stalowym na dystalnych 3 cm

- koncówka prosta występuje W WERSJACH:

1. floppy 1 gf (dystalne 10 cm bardziej elastyczne, prowadnik „pierwszego wyboru” , szerokie zastosowanie do

różnych zmian)

2. extra floppy 0.6 gf ( bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej

3. intermediate 3.6 gf (do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach )

4. hypercoat 1 gf (podwójna ,trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych

naczyń )

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Cewniki balonowe ze strzykawką ciśnieniową

Część nr: 74
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111710 Wyroby do angiografii
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Strzykawka ciśnieniowa szt. 1000

2. Cewniki balonowe typu semi-compliant szt. 100

3. Cewnik balowy typi semi-compliant szt. 100

4. Cewnik balonowy typu semi-compliant OTW szt. 100

5 Cewnik balonowy typu non -compliant szt. 100

Ad 1

maksymalne ciśnienie 30 atm, strzykawka o pojemności 20 ml , precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie

– pomiar z dokładnością do 3 % w pełnym zakresie wartości, budowa strzykawki umożliwia precyzyjne

wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji , posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją, ergonomiczna

„pistoletowa” rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze dopasowana do prawej i lewej ręki, tarcza manometru

pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym

pomieszczeniu,, czytelna tarcza manometru , inflator wykonany z przezroczystego materiału

ad.2

typ: RX “rapid exchange”• ciśnienie nominalne 8 atm• ciśnienie RBP 14 atm.• profil balonu ≤ 0,027” dla średnicy

2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu)• dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność

jednego markera• profil wejścia końcówki balonu ≤ 0,016”

• końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany

w naczyniach• nowy materiał balonu Fulcrum Lite bardzo trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana

możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP• dostępne średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm• dla średnic od 2,0

do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm• wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm w tym długość 10 mm•

cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach

ad.3

typ: “rapid exchange” i OTW• ciśnienie NP oraz RBP =12atm• profil balonu ≤ 0,020” przy średnicy 1,25mm•

balon wykonany w technologii zerofold zapewniający ultra niski profilprzejścia przeznaczony do udrożnień

trudnych zmian• dla balonu o średnicy 1,25mm obecność jednego markera• profil wejścia końcówki balonu ≤

0,016”• końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejściaprzez ciasne, kręte i zwapniałe

zmiany w naczyniach• dla wersji OTW przedłużona do 152 cm długość szaftu• wymagane długości od 6,0 do

20,0 mm w tym długość 10 mm

ad.4

typ OTW• ciśnienie nominalne 6 - 8 atm• ciśnienie RBP 12-14 atm.• profil balonu ≤ 0,023” przy średnicy 3,0mm

• obecność w ofercie cewników balonowych o średnicy 1,5 mm przeznaczonych do udrożnień trudnych zmian

• dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność jednego markera• profil wejścia końcówki balonu ≤ 0,016”•

końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejściaprzez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w

naczyniach• udokumentowana możliwość wykonywania zabiegu metodą „kissing balloon” przy użyciu cewnika

prowadzącego 6F przy jakiejkolwiek kombinacji balonów do średnicy 3,5 mm• wymagane średnice balonu od

1,5 do 4,0 mm• dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm• wymagane długości od 6,0 do

30,0 mm w tym długość 10 cm

ad 5

typ: “rapid exchange”• średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0mm• różne

długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm• typ balonu “non-compliant”• nowy materiał balonu na bazie nylonu

znakomicie utrzymuje zadany wymiar zarówno wzdłużny jak i poprzeczny (średnica)• materiał bardzo trwały

i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwośćminimum 10 krotnej inflacji do RBP• nominal pressure

12 atm. dla wszystkich rozmiarów• rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów• distal shaft 2,5

F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm)• distal shaft 2,7F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm)• długość użytkowa

cewnika 142 cm• selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura – TracTM– zapobiega

przemieszczaniu się podczas inflacji• entry profile 0,015”• cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów• cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) wrozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5oraz 5 mm

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33111710-1– wyroby do angiografii

Dodatkowe kody CPV: 33111730-7 – wyroby do angioplastyki

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 245-644083
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Pakiet nr 1 – Cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego OCT

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Abbott Medical Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 380 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Pakiet nr - 2 Stengraft obwodowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BARD Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Pakiet nr 3 - Sprzęt dodatkowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MTES Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Rakowicka 10b/4
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 31-511
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 109 050.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet nr 4 - Sprzęt drobny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Balton Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 7 m 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-496
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 105 850.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Pakiet nr 5 - Cewnik do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Teleflex Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-092
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Pakiet nr 6 - Introducer zbrojony długi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Teleflex Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-092
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 7
Nazwa:

Pakiet nr 7 - Mikrocewnik do tętnic wieńcowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 990.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 8
Nazwa:

Pakiet nr 8 - Wkłady do strzykawki automatycznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ALTERIS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres pocztowy: ul. Ceglana 35
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 40-514
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 9
Nazwa:

Pakiet nr 9 - Cewnik balonowy do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Getinge Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-092
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 129 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 10
Nazwa:

Pakiet nr 10 - Cewnik do pomiarów FFR

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-248
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 235 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 11
Nazwa:

Pakiet nr 11 - HD IVUS System

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-248
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 273 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 12
Nazwa:

Pakiet nr 12 - Zestaw transradialny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 035 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 13
Nazwa:

Pakiet nr 13 - Stent typu DES chromowo-kobaltowy uwalniający sirolimus z polimeru przedłużonej degradacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 95 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 14
Nazwa:

Pakiet nr 14 - Balon tnący

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 15
Nazwa:

Pakiet nr 15 - Prowadnik pomiarowy do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążenia oraz najem urządzenia pomiarowego do określenia cząstkowej rezerwy wieńcowej i mikrokrążęnia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Abbott Medical Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 309 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 16
Nazwa:

Pakiet nr 16 - Cewniki diagnostyczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ProC ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 116 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 17
Nazwa:

Pakiet nr 17 - Stent uwalniający Sirolimus

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 62 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 18
Nazwa:

Pakiet nr 18 - Prowadniki interwencyjne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 44 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 19
Nazwa:

Pakiet nr 19 - Cewnik prowadzący do koronaroplastyki - przeznaczony do zabiegów z dostępu promieniowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 20
Nazwa:

Pakiet nr 20 - Prowadnik zabiegowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 21
Nazwa:

Pakiet nr 21 - Stentgraft wieńcowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 22
Nazwa:

Pakiet nr 22 - Stenty lekowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
Adres pocztowy: ul. Kopcińskiego 69/71
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 90-032
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 23
Nazwa:

Pakiet nr 23 - Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,014”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 24
Nazwa:

Pakiet nr 24 - Prowadnik specjalistyczny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Abbott Medical Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 41 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 25
Nazwa:

Pakiet nr 25 - Stent naczyniowy samorozprężalny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: HAMMERMED Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
Adres pocztowy: ul. Kopcińskiego 69/71
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 90-032
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 320 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 26
Nazwa:

Pakiet nr 26 - Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 47 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 27
Nazwa:

Pakiet nr 27 - Cewnik – głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Volcano Europe BVBA SPRL
Adres pocztowy: Excelsiorlaan 41
Miejscowość: 1930 Zaventem Belgia
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 514 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 28
Nazwa:

Pakiet nr 28 - Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 29
Nazwa:

Pakiet nr 29 - Stent rozprężalny na balonie obwodowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 30
Nazwa:

Pakiet nr 30 - Prowadnik do koronaroplastyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Abbott Medical Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 253 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 31
Nazwa:

Pakiet nr 31 - Prowadnik do koronarografii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o. o.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 54a/2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 53-33
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 960.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 32
Nazwa:

Pakiet nr 32 - Cewnik prowadzący do koronaroplastyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medtronic Poland Spółka z o. o.
Adres pocztowy: ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 163 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 33
Nazwa:

Pakiet nr 33 - Urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy na bazie korka kolagenowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 320 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 34
Nazwa:

Pakiet nr 34 - Mikrocewnik wspierający

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Teleflex Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-092
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 35
Nazwa:

Pakiet nr 35 - System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medtronic Poland Spółka z o. o.
Adres pocztowy: Medtronic Poland Spółka z o. o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 930 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 36
Nazwa:

Pakiet nr 36 - Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Aesculap Chifa Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Tysiąclecia 14
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 64-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 175 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 37
Nazwa:

Pakiet nr 37 - Cewnik prowadzący do PTCA dedykowany do techniki Child in Mother

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 13 350.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 38
Nazwa:

Pakiet nr 38 - System do wykonywania aterektomii rotacyjnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 106 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 39
Nazwa:

Pakiet nr 39 - Pętle do usuwania ciał obcych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: DRG MedTek Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 24
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-661
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 40
Nazwa:

Pakiet nr 40 - Prowadniki FFR

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Volcano Europe BVBA SPRL
Adres pocztowy: 1930 Zaventem Belgia
Miejscowość: Excelsiorlaan 41
Kod NUTS: BE Belgique / België
Państwo: Belgia
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 200 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 41
Nazwa:

Pakiet nr 41 - Cewnik CTO do powrotu do światła naczynia)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 42
Nazwa:

Pakiet nr 42 - System do aspiracji skrzeplin

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Billmed Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Krypska 24/1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 04-082
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 43
Nazwa:

Pakiet nr 43 - Cewnik do trombektomii aspiracyjnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IHT Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Europejska 14D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-964
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 100.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 44
Nazwa:

Pakiet nr 44 - Introducer zbrojony

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.
Adres pocztowy: ul. Zwycięzców 28 lok. 29
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-938
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 56 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 45
Nazwa:

Pakiet nr 45 - Introducer zbrojony

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 46
Nazwa:

Pakiet nr 46 - Cewnik balonowy do zmian kompleksowych w tym krętych i zwapniałych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 229 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 47
Nazwa:

Pakiet nr 47 - Cewniki balonowe NC do PCI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 223 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 48
Nazwa:

Pakiet nr 48 - Stent samorozprężalny do t.udowych i podkolanowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 49
Nazwa:

Pakiet nr 49 - Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,035”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BIOTRONIK Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Murawa 12-18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 61-655
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 63 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 50
Nazwa:

Pakiet nr 50 - Introducer zbrojony

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.
Adres pocztowy: ul. Zwycięzców 28 lok. 29
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 03-938
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 780.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 51
Nazwa:

Pakiet nr 51 - Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medtronic Poland Spółka z o. o.
Adres pocztowy: ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 76 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 52
Nazwa:

Pakiet nr 52 - Zestawy do zabiegów endowaskularnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Quality Pack Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 334
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 488 690.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 53
Nazwa:

Pakiet nr 53 - Mikrocewnik zbrojony OTW

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Teleflex Polska Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 16A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-092
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 38 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 54
Nazwa:

Pakiet nr 54 - Cewniki balonowe s.c.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 55
Nazwa:

Pakiet nr 55 - Cewniki balonowe n.c.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 22
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-133
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 31 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 56
Nazwa:

Pakiet nr 56 - Zestawy do sprzętu jednorazowego do wstrzykiwacza ACIST

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-248
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 93 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 57
Nazwa:

Pakiet nr 57 - Cewniki balonowe obwodowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: BARD Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Osmańska 14
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-823
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 58
Nazwa:

Pakiet nr 58 - System do wykonywania zabiegów litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o. o.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 54a/2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 53-333
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 808 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 59
Nazwa:

Pakiet nr 59 - Zamykacz naczyniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 60
Nazwa:

Pakiet nr 60 - Mechaniczny cewnik do trombektomii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 61
Nazwa:

Pakiet nr 61 - Mikrocewnik do CTO

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 62
Nazwa:

Pakiet nr 62 - Mikrocewnik do CTO

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 63
Nazwa:

Pakiet nr 63 - Prowadniki specjalistyczne do angioplastyki

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 200 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 64
Nazwa:

Pakiet nr 64 - Prowadniki do rekanalizacji przewlekłych okluzji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 65
Nazwa:

Pakiet nr 65 - Prowadniki specjalnego przeznaczenia przy zabiegach CTO

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 19 250.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 66
Nazwa:

Pakiet nr 66 - Cewnik do pomiaru FFR)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 129 512.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 67
Nazwa:

Pakiet nr 67 - Cewniki balonowe wysokociśnieniowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 68
Nazwa:

Pakiet nr 68 - Inflator wysokociśnieniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ProCardia Medical sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. rtm. W. Pileckiego 63
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-781
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 10 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 69
Nazwa:

Pakiet nr 69 - Opatrunek jednorazowy uciskowy - dostęp promieniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 70
Nazwa:

Pakiet nr 70 - Cewnik prowadzący do PCI z dostępu promieniowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: Terumo Poland Sp. z o. o., ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 169 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 71
Nazwa:

Pakiet nr 71 - Cewnik do embolektomii

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o. o.
Adres pocztowy: ul. Powstańców Śląskich 54a/2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 53-333
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 520.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 72
Nazwa:

Pakiet nr 72 - Stent do tętnic szyjnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 32 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 73
Nazwa:

Pakiet nr 73 - Prowadnik do PCI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo Poland Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 87 500.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 74
Nazwa:

Pakiet nr 74 - Cewniki balonowe ze strzykawka ciśnieniową

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/02/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medtronic Poland Spółka z o. o.
Adres pocztowy: ul. Polna 11
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-633
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 133 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

- Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022