Lieferungen - 269248-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Banská Bystrica: Schwimmende Vorrichtungen

2022/S 098-269248

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 17058520
Postanschrift: Tajovského 28 B
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Postleitzahl: 97401
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Ingrid Šuhajdová
E-Mail: ingrid.suhajdova@sopsr.sk
Telefon: +421 484722024
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sopsr.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433406
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Plávajúce ostrovy

Referenznummer der Bekanntmachung: ŠOP SR/1098/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34515000 Schwimmende Vorrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia 6 ks plávajúcich ostrovov plávajúcich železobetónových pontónov, ktoré budú slúžiť ako hniezda pre rybára riečneho a oddychové plochy pre vodné vtáctvo (ďalej aj ako plávajúce zariadenia), a to v súlade s technickou špecifikáciou, požadovanými parametrami a vlastnosťami predmetu zákazky, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Pontóny budú kotvené flexibilne pod vodnou hladinou ku dnu v lokalite Vodná nádrž Kráľová v počte 4 ks a v lokalite Vodná nádrž Sĺňava v počte 2 ks.

Súčasťou zákazky je aj dodanie technickej dokumentácie (projektu) pre povolenie umiestnenia plávajúceho zariadenia na vodnej ploche a všetkých podkladov potrebných k vydaniu lodného osvedčenia plávajúceho zariadenia Dopravným úradom Divízia vnútrozemskej plavby v zmysle zákona o vnútrozemskej plavbe, príp. iných príslušných právnych predpisov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technické požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 987 576.80 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45262421 Offshore-Verankerungsarbeiten
71300000 Dienstleistungen von Ingenieurbüros
71242000 Entwurf und Gestaltung, Kostenschätzung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Slovenská republika - Vodná nádrž Sĺňava (okres Piešťany, Trnavský kraj) a Vodná nádrž Kráľová (okres Galanta, Trnavský kraj)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia 6 ks plávajúcich ostrovov plávajúcich železobetónových pontónov, ktoré budú slúžiť ako hniezda pre rybára riečneho a oddychové plochy pre vodné vtáctvo (ďalej aj ako plávajúce zariadenia), a to v súlade s technickou špecifikáciou, požadovanými parametrami a vlastnosťami predmetu zákazky, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva.

Pontóny budú kotvené flexibilne pod vodnou hladinou ku dnu v lokalite Vodná nádrž Kráľová v počte 4 ks a v lokalite Vodná nádrž Sĺňava v počte 2 ks.

Plávajúce zariadenie je kategorizované ako plavidlo v zmysle zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vnútrozemskej plavbe).

Súčasťou zákazky je aj dodanie technickej dokumentácie (projektu) pre povolenie umiestnenia plávajúceho zariadenia na vodnej ploche a všetkých podkladov potrebných k vydaniu lodného osvedčenia plávajúceho zariadenia Dopravným úradom Divízia vnútrozemskej plavby v zmysle zákona o vnútrozemskej plavbe, príp. iných príslušných platných právnych predpisov. V prípade zmeny legislatívy alebo inej klasifikácie zo strany Dopravného úradu si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo na zmenu v zmysle týchto požiadaviek.

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje:

a)zabezpečiť všetky potrebné povolenia, stanoviská, súhlasy, revízne správy, osvedčenia príslušných orgánov, vydanie všetkých potrebných dokladov potrebných k prevádzke plávajúceho zariadenia pontónu na vodnej ploche, ako aj registráciu plávajúceho zariadenia do registra plavidiel vedeného Dopravným úradom Slovenskej republiky, a iné, najmä správne akty potrebné na umiestnenie a prevádzku plávajúceho zariadenia. Súhlasy a povolenia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a z neho vyplývajúcej legislatívy zabezpečí verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ zároveň poskytne primerane nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečení vyššie uvedeného.

b)dodať príslušné certifikáty použitých materiálov; zápis o technickej prehliadke plávajúceho zariadenia - pontónu;

c)umiestniť plávajúce zariadenia pontóny na vodnú plochu v požadovaných lokalitách a zabezpečiť ich flexibilné ukotvenie pod vodnou hladinou ku dnu.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technické požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

OP KŽP, názov projektu: Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Verejný obstarávateľ vyžadoval zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou podľa § 46 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. Výška zábezpeky je verejným obstarávateľom stanovená na sumu 100.000 EUR. Podmienky a spôsoby zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač predloží ponuku na celý rozsah predmetu zákazky. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 161-422675
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ŠOP SR-Z/103/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Zmluva o dielo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SM PONTON, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 44347502
Postanschrift: Vyšehradská 3732/14
Ort: Bratislava-Petržalka
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 85106
Land: Slowakei
E-Mail: smondrk@smponton.sk
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 987 576.80 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022