Lieferungen - 269305-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Nesebar: Lehrbücher

2022/S 098-269305

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SREDNO UChILIShtE "LYuBEN KARAVELOV"
Nationale Identifikationsnummer: 000042704
Postanschrift: ul. LYuBEN KARAVELOV No..1
Ort: gr.Nesebar
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Postleitzahl: 8230
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Irina Velikova
E-Mail: sunesebar@abv.bg
Telefon: +359 55442849
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://sou-nessebar.org/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/21230
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧУ за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ "Любен Каравелов" за учебната 2022/2023 г. по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22112000 Lehrbücher
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на СУ "Любен Каравелов" за учебната 2022/2023 г.  по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД

Обособена позиция 2:  Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „ПИЪРСАН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД“, представлявано от „С.А.Н-ПРО“ ЕООД.

Необходимите количества ще са подробно описани в конкретни заявки към всяко издателство .

Мястото на изпълнение на доставката е на адрес: град Несебър, ул. „Любен Каравелов” № 1.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 30 665.28 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Hauptort der Ausführung:

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД.

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

Възложителят си запазва правото на „Опция за допълнителни количества“ в размер на 5000,00лв (пет хиляди лева) без вкл. ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция.

Възложителят ще реализира правото на „Опция за допълнителни количества“, в случаите когато възникне необходимост от доставка на допълнителни учебници и учебни комплекти, с оглед осигуряване на допълнителни доставки. Към датата на обявяване на процедурата, от МОН все още не са одобрили учебник по предмет „Компютърно моделиране и информационни технологии“, който е задължителен предмет в учебната програма и следва да се доставят учебници и за него. В тази връзка Възложителят предвижда допълнителна доставка на по-късен етап за приблизително 250 ученика от 5ти и 6ти клас.

Възложителят може да реализира правото си на „Опция за допълнителни количества“ в срок до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

„Опция за допълнителни количества“ се реализира чрез сключването между Възложителя и Изпълнителя на допълнително споразумение към договора за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Hauptort der Ausführung:

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД.

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „С.А.Н - ПРО" ЕООД

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
22112000 Lehrbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Hauptort der Ausführung:

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците  от издателство „С.А.Н - ПРО" ЕООД.

Място на извършване на  доставката е гр. Несебър, ул. Любен Каравелов №1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Познавателните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП). Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в процедурата, съгласно Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Мотивите за избора на процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка, в частност по съответната обособена позиция може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43885
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД
Nationale Identifikationsnummer: 131106522
Postanschrift: ул. Земеделска № 2
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1618
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 31 000.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 25 171.19 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43886
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ"ООД.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
13/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 130878827
Postanschrift: ул. "Никола Тесла" №.5 бл.сграда BSR ІІ ет.4
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1574
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 300.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 068.81 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 43887
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците от издателство „С.А.Н - ПРО" ЕООД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: С.А.Н.-ПРО ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 813044200
Postanschrift: ул. ЯНКУЛ ВОЙВОДА 30 бл. А вх.2 ателие 1
Ort: гр. Варна
NUTS-Code: BG331 Варна / Varna
Postleitzahl: 9000
Land: Bulgarien
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 500.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 425.28 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022