Lieferungen - 269306-2022

20/05/2022    S98

Ungarn-Budapest: Diagnostische Ausstattung

2022/S 098-269306

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Semmelweis Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: 19308674242
Postanschrift: Üllői Út 26.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1085
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Barta József
E-Mail: barta.jozsef@semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 12109610
Fax: +36 12109618
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://semmelweis.hu/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: felsőoktatás

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Feretizáló szerelékek beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000028992022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33124130 Diagnostische Ausstattung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés feretizáló szerelékek beszerzésére 36 hónapra a Semmelweis Egyetem részére.

A terápiás aferesis kezelések végzéséhez szükséges, Spectra Optia készülékkel kompatibilis,

egyszer-használatos, steril, megfelelő illesztékes pumpa kazetta, ACD-, szubsztitúciós-, BC-, plazma szeparációs- és pótlási lehetőséget biztosító szárakkal ellátott, sejt kinyerésre alkalmas szerelékek szállítása az alábbi tervezett mennyiségekkel:

- 2 592 db/3 év feretizáló szerelék,

- továbbá 6 480 db/3 év ACD-A-val egyenértékű alvadásgátló szállítása.

További információkat a közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 208 008 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33124130 Diagnostische Ausstattung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/A

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az ajánlat tartalmazza:

- a fent nevesített, a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező feretizáló szerelékek szállítását az alábbi tervezett mennyiségekkel:

összesen 2 592 db szereléket (1 296 db, Cikkszám: 12220, és 1 296 db, Cikkszám: 12320) és 6 480 db ACD-A alvadásgátlót (1 296 db, Cikkszám: 40801, és 5 184 db, Cikkszám: 40818) 36 hónapra,

- a feretizáló szerelékek ára tartalmazza a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, beleértve a szállítást, illetve a szállítással összefüggő valamennyi (behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő) költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

Ajánlatkérő a cikkszámokkal egyenértékű, kompatibilis termékek megajánlását is elfogadja.

Ajánlatkérő a tényleges szükségleteknek megfelelően érvényesíti a lehívásokat, a meghatározott teljes keretösszeg, nettó 220 472 441 HUF 70%-ára vonatkozóan lehívási kötelezettséget vállal.

A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Az értékelés szempontja a nettó ajánlati összár (36 hónap alatt szállítandó, összesen 2 592 db feretizáló szerelék és 6 480 db ACD-A-val egyenértékű alvadásgátló (HUF) (súlyszám: 100).

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel határozta meg: legalacsonyabb árat megjelenítő értékelési szempont kerül alkalmazásra a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. §. (3) bekezdésére tekintettel.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az áru ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (5), (6) bekezdéseiben meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 60 (hatvan) napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 020-046627
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4366-/GFIBSZI/2022
Bezeichnung des Auftrags:

Feretizáló szerelékek beszerzése

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Terumo BCT Europe N.V.
Nationale Identifikationsnummer: BE0413.166.055
Postanschrift: Ikaroslaan Utca 41.
Ort: Zaventem
NUTS-Code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postleitzahl: 1930
Land: Belgien
E-Mail: aniko.kulcsar@terumobct.com
Telefon: +36 303838607
Fax: +36 12263325
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 207 424 800.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 208 008 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlattevő:

Terumo BCT Europe N.V. Adószám: BE0 413 166 055, (Belgium. 1930 Zaventem, Ikaroslaan utca 41.)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022