Lieferungen - 269537-2022

20/05/2022    S98

Česko-Ústí nad Labem: Balík programů pro zálohování a obnovu dat

2022/S 098-269537

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 087-235166)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 40113
Země: Česko
Kontaktní osoba: Václava Kremličková
E-mail: vaclava.kremlickova@kzcr.eu
Tel.: +420 477117972
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup a upgrade licencí Veeam pro Nemocnici Litoměřice, o.z.

II.1.2)Hlavní kód CPV
48710000 Balík programů pro zálohování a obnovu dat
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Dodání 4 kusů licencí Veeam Availability Suite Enterprise Plus s podporou na 1 rok pro zálohování fyzických serverů. Dále upgrade 4 kusů již vlastněných licencí nakoupených z IROP 26 Veeam Availability Suite Standard na Veeam Availability Suite Enterprise Plus (platnost licencí od 4. 5. 2020 do 3. 5. 2025).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 087-235166

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 20/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 20/06/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: