Lieferungen - 269552-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Huddinge: Trädgårdsväxter

2022/S 098-269552

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 089-239835)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: HUDDINGE KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-0068
Postadress: Kommunalvägen 28
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 141 61
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Svensson
E-post: jenny.svensson@huddinge.se
Telefon: +46 70984767
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.huddinge.se/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Blommor för inomhusbruk inklusive leverans

Referensnummer: UPP-2022/030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03121000 Trädgårdsväxter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren avser upphandla Ramavtal för Blommor för inomhusbruk inklusive leverans. Idag köps blommor på rekvisition vilket bidrar till ökad administration.

Med blommor menas bland annat snittblommor i buketter, blommande växter, krukväxter samt begravningsbinderier såsom krans och bukett.

 

Information inför inlämnande av anbud:

1. Läs först igenom anbudsföreskrifterna som beskriver upphandlingsprocessen.

2. Läs därefter igenom samtliga dokument innan ni svarar och lämnar in anbudet.

Frågor

Tveka inte att ställa frågor eller ge synpunkter om något är oklart eller otydligt i underlaget så att missförstånd kan undvikas. Endast skriftliga svar är bindande.

Frågor ska ställas skriftligen via e-Avrop

 

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 089-239835

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.5
Plats där texten ska ändras: Värde exkl. moms
I stället för:

3200000

Ska det stå:
Avsnitt nummer: II.1.5
Plats där texten ska ändras: Valuta
I stället för:

SEK

Ska det stå:
VII.2)Övriga upplysningar: