Lieferungen - 269661-2022

20/05/2022    S98

Polen-Lublin: Laborreagenzien

2022/S 098-269661

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 087-235396)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM)
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Al. Racławickie 1
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-059
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Jasińska
E-Mail: ewajasinska1@umlub.pl
Telefon: +48 814485277
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umlub.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://umlub.eb2b.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny (1)

Referenznummer der Bekanntmachung: UM-ZP-262-18/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego (1) dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ,(zwanych dalej także „przedmiotem zamówienia”). Przedmiot zamówienia obejmuje 24 zadania (ofert częściowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularz cenowy /Opis przedmiotu zamówienia .

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp, o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 087-235396

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Oferta musi zachować ważność do:
Anstatt:
Tag: 15/08/2022
muss es heißen:
Tag: 27/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 18/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: