Lieferungen - 269674-2022

20/05/2022    S98

Česko-Praha: Šicí materiál

2022/S 098-269674

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 065-168567)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Na Homolce
Národní identifikační číslo: 00023884
Poštovní adresa: Roentgenova 37/2
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 15030
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Zuzana Tomášová
E-mail: zuzana.tomasova@homolka.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.homolka.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Šicí materiál II

Spisové číslo: 51/VZ/2022-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
33141125 Šicí materiál
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek šicího materiálu II pro Nemocnici Na Homolce.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 065-168567

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Namísto:
Datum: 03/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 22/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Namísto:
Datum: 03/05/2022
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 22/06/2022
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace:

Změna se týká jenom části 8 VZ.