Lieferungen - 269718-2022

20/05/2022    S98

Česko-Praha: Síťová rozhraní

2022/S 098-269718

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 089-240140)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Národní identifikační číslo: 62933591
Poštovní adresa: Kaplanova 1931/1
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 14800
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Gabriela Hanáková, LAWYA, s.r.o.
E-mail: aopk@lawya.cz
Tel.: +420 543216310
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.ochranaprirody.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/AOPK

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Nákup HW pro Informační systém ochrany přírody ČR

II.1.2)Hlavní kód CPV
30237110 Síťová rozhraní
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání hardware pro ISOP 2 zahrnující:

a) dodávku karty ke stávajícímu CISCO prvku, 6 ks 10GbE, Copper Twinax Direct Attach Cable, 3 Meter dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 kupní smlouvy (včetně instalace a zprovoznění);

b) dodávku 5 ks serverů dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 kupní smlouvy (včetně instalace a zprovoznění v prostředí VMware vSphere);

c) dodávku 1 ks diskového pole dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 kupní smlouvy (včetně instalace a zprovoznění v prostředí VMware vSphere).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 089-240140

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Namísto:

Doba trvání v dnech: 30

Má být:

Doba trvání v dnech: 90

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/06/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: