Lieferungen - 269727-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Werbeschriften

2022/S 098-269727

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 077-209571)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Łódzkie
Nationale Identifikationsnummer: 7251739344
Postanschrift: al. Piłsudskiego 8
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL712 Łódzki
Postleitzahl: 90 - 051
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Krystynowicz
E-Mail: zp.info@lodzkie.pl
Telefon: +48 4266333390
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://portal.smartpzp.pl/umwl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie i dostawa materiałów promujących województwo łódzkie

Referenznummer der Bekanntmachung: ASI.272.19.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22462000 Werbeschriften
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promujących województwo łódzkie

2. Przedmiot zamówienia składa się z 9 części (zadań):

3. Przedmiot zamówienia został opisany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej „SOPZ”), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Umieszczone w SOPZ wizualizacje mają jedynie przykładowy charakter.

4. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, zamawiający żąda złożenia próbek przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt XX.1.2 SWZ w opisie kryterium „Jakość materiałów promocyjnych”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 077-209571

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 20/08/2022
muss es heißen:
Tag: 24/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 27/05/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: