Lieferungen - 269730-2022

20/05/2022    S98

Česko-Pardubice: Přenosné počítače

2022/S 098-269730

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 093-253549)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, ve zkrácené formě - RRA PK
Národní identifikační číslo: 69153361
Poštovní adresa: náměstí Republiky 12
Obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ053 Pardubický kraj
PSČ: 53002
Země: Česko
Kontaktní osoba: VIA Consult a.s., Mgr. Michaela Filipiecová
E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Tel.: +420 605201154
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://rrapk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/regionalni-rozvojova-agentura-pardubickeho-kraje

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP II - IT technika - dodávka notebooků vč. příslušenství

II.1.2)Hlavní kód CPV
30213100 Přenosné počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových notebooků vč. příslušenství. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 4 - Technické specifikaci a v příloze č. 6 - Návrhu kupní smlouvy.

Předmětem zakázky je rovněž:

• doprava do místa plnění

• předání kompletního manuálu v českém jazyce

• zaškolení obslužného personálu, instalace a uvedení zařízení do provozu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 093-253549

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 10/06/2022
Místní čas: 09:00
Má být:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 09:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 10/06/2022
Místní čas: 09:05
Má být:
Datum: 17/06/2022
Místní čas: 09:05
VII.2)Další dodatečné informace: