Lieferungen - 269752-2022

20/05/2022    S98

Polen-Zamość: Diverse Computerausrüstungen

2022/S 098-269752

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-199079)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Zamojska
Postanschrift: ul. Pereca 2
Ort: Zamość
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postleitzahl: 22-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariola Franczak
E-Mail: mariola.franczak@upz.edu.pl
Telefon: +48 846383444
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://upz.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.upz.edu.pl/page/610/zamowienia-publiczne.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego

Referenznummer der Bekanntmachung: AI.0920.03.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30236000 Diverse Computerausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na 3 części zamówienia:

Część 1 zamówienia: dostawa komputerów przenośnych

Część 2 zamówienia: dostawa zestawów komputerowych

Część 3 zamówienia: dostawa drukarek

1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- załącznik nr 1.1 do SWZ: Część 1 zamówienia: dostawa komputerów przenośnych

- załącznik nr 1.2 do SWZ: Część 2 zamówienia: dostawa zestawów komputerowych

- załącznik nr 1.3 do SWZ: Część 3 zamówienia: dostawa drukarek

- załącznik nr 2 do SWZ: wynik testów – procesor;

- załącznik nr 3 do SWZ: wynik testów – karta graficzna.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-199079

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 20/08/2022
muss es heißen:
Tag: 27/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: część 1 zamówienia
Anstatt:

LAPTOP TYP A

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych dla firmy świadczącej serwis gwarancyjny(do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE(do oferty należy załączyć deklarację);

Wydruk ze strony lub certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na dana platformę systemową;

Certyfikat TCO dla sprzętu komputerowego(do oferty należy załączyć certyfikat);

LAPTOP TYP B

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych dla firmy świadczącej serwis gwarancyjny(do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE(do oferty należy załączyć deklarację);

Wydruk ze strony lub certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na dana platformę systemową;

Certyfikat TCO dla sprzętu komputerowego(do oferty należy załączyć certyfikat);

LAPTOP TYP C – Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

LAPTOP TYP D

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych dla firmy świadczącej serwis gwarancyjny(do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE(do oferty należy załączyć deklarację);

wydruk ze strony lub certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na dana platformę systemową;

Certyfikat TCO dla sprzętu komputerowego(załączyć certyfikat);

Oświadczenie producenta jednostki o zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;

muss es heißen:

LAPTOP TYP A

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych dla firmy świadczącej serwis gwarancyjny (do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE (do oferty należy załączyć deklarację);

Wydruk ze strony lub certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na dana platformę systemową;

Certyfikat TCO dla sprzętu komputerowego(do oferty należy załączyć certyfikat);

LAPTOP TYP B

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych dla firmy świadczącej serwis gwarancyjny(do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE(do oferty należy załączyć deklarację);

Wydruk ze strony lub certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na dana platformę systemową;

Certyfikat TCO dla sprzętu komputerowego(do oferty należy załączyć certyfikat);

LAPTOP TYP C – Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

LAPTOP TYP D

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu(do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych dla firmy świadczącej serwis gwarancyjny(do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE(do oferty należy załączyć deklarację);

wydruk ze strony lub certyfikat potwierdzający kompatybilność komputera na dana platformę systemową;

Certyfikat TCO dla sprzętu komputerowego(załączyć certyfikat);

Oświadczenie producenta jednostki lub oświadczenie Wykonawcy o zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: część 2 zamówienia
Anstatt:
muss es heißen:

Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia następujących dokumentów:

ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY TYP A

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE (do oferty należy załączyć deklarację);

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001(do oferty należy załączyć certyfikat);

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub oświadczenia Wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram;

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta lub oświadczenie Wykonawcy);

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń (do oferty należy załączyć certyfikat/-y);

oświadczenia Producenta lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzając, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;

oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów);

Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego;

do oferty należy dołączyć link strony potwierdzający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera;

Monitor

firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta oraz ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych – (do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001);

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

ze względu na ograniczoną ilość znaków ciąg dalszy sekcji II.2.4 części 2 zamówienia

ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY TYP B

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć certyfikat)

Deklaracja zgodności CE (do oferty należy załączyć deklarację);

Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001(do oferty należy załączyć certyfikat)

Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tcocertified.com/product-finder/– załączyć do oferty wydruk ze strony lub certyfikat

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki lub oświadczenia Wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – (do oferty należy załączyć certyfikat/-y)

Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta lub oświadczenia Wykonawcy potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi - Wykonawca załączy do oferty wydruk ze strony potwierdzający kompatybilność komputera na dana platformę systemową;

do oferty należy dołączyć link strony potwierdzający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY TYP C

Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć certyfikat);

Deklaracja zgodności CE (do oferty należy załączyć deklarację);

Urządzenia wyprodukowane przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (do oferty należy załączyć certyfikat);

Certyfikat TCO dla komputera wymagana certyfikacja na stronie: http://tcocertified.com/product-finder/– załączyć do oferty wydruk ze strony lub certyfikat;

Zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (do ofert załączyć oświadczenie producenta lub Wykonawcy);

Certyfikat ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych dla firmy świadczącej serwis gwarancyjny (do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001);

Oświadczenie Producenta lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;

Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym - wydruk ze strony lub certyfikat;

do oferty należy dołączyć link strony potwierdzający dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera .

Monitor - 6 szt.

firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta oraz ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych – (do oferty należy załączyć certyfikat ISO 9001);