Lieferungen - 269773-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Sângeorz-Băi: Schulmöbel

2022/S 098-269773

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 090-246886)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL SINGEORZ-BAI
Nationale Identifikationsnummer: 4347321
Postanschrift: Strada: Izvoarelor , nr. 2
Ort: Sangeorz-Bai
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 425300
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Marian Frunza-Pop
E-Mail: achizitii@singeorz-bai.ro
Telefon: +40 263370598
Fax: +40 263370749
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.singeorz-bai.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ACHIZITIE DOTARI (3 loturi), respectiv: LOT 1 - Echipamente IT&C; LOT 2 - Mobilier scolar si dotari specifice; LOT 3 - Dotari educationale

Referenznummer der Bekanntmachung: 4917/ 29.04.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39160000 Schulmöbel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 090-246886

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Anstatt:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului:- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi:a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;d. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;d. alte documente edificatoare, dupa caz.Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt :• TRAIAN OGÂGĂU Primar• SORECAU TRAIAN Secretar• CORDOS ANA Inspector superior - contabil• MIRON TRAIAN Sef Birou• PRECUP MARIA Sef Birou• BUIA IOAN Sef Serviciu• SESTAC ANA CALINA Inspector superior – PRESEDINTE COMISIE EVALUARE• FRUNZA-POP MARIAN Inspector ASISTENT – MEMBRU COMISIE EVALUARE• STRUGAR DAN EMILIAN Inspector superior MEMBRU COMISIE EVALUARE• BESUTIU ANAMARIA Inspector principal -• Sangeorzan Anuta – Consilier juridic• SORECAU ALEXANDRU Inspector superior –• MUTU MAXIM Auditor intern principal• LAZAR ANA Inspector Superior• ANAMARIA COSTEA Consilier local• SILVIU ALBU Consilier local• CARCU RADU Consilier local• PAVEL NEGRUSIER Consilier local• IANAS MARIUS VASILE Consilier local• TRAIAN CARCU Consilier local• ALEXANDU DACIAN MAGUREAN Consilier local• POP SANDU Consilier local• NICULAI IOAN PANTILIMON Consilier local• CATALIN AVRAM Consilier local• POP IONEL CRISTIAN Consilier local• ANCHIDIM DANUT STRUGAR Consilier local• PETRICA MUTU Consilier local• STEOPOAIE VASILE Consilier local• ANTON-CLAUDIU RUNCAN Consilier local• IOAN MACAVEI Consilier local• BOTA CATALIN – CONSILIER LOCALPersoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare: Consultant – Vasilică ȚUGUIOperatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

muss es heißen:

Situatia personala a candidatului sau ofertantului: - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art 164, 165, 167 din Legea nr 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; d. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168, alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt : • 1. Bota Catalin Grigore Primar 2. SORECAU TRAIAN Secretar 3. CORDOS ANA Inspector superior - contabil 4. MIRON TRAIAN Sef Birou 5. PRECUP MARIA Sef Birou 6. BUIA IOAN Sef Serviciu 7. SESTAC ANA CALINA Inspector superior – PRESEDINTE COMISIE EVALUARE 8. FRUNZA-POP MARIAN Consilier achizitii – MEMBRU COMISIE EVALUARE 9. DAN EMILIAN STRUGAR Inspector asistent MEMBRU COMISIE EVALUARE 10. SORECAU ALEXANDRU Inspector superior – 11. LAZAR ANA Inspector Superior 12. ANAMARIA COSTEA Consilier local 13. SILVIU ALBU Consilier local 14. CARCU RADU Consilier local 15. PAVEL NEGRUSIER Consilier local 16. IANAS MARIUS VASILE Consilier local 17. TRAIAN CARCU Consilier local 18. ALEXANDU DACIAN MAGUREAN Consilier local 19. POP SANDU Consilier local 20. NICULAI IOAN PANTILIMON Consilier local 21. CATALIN AVRAM Consilier local 22. POP IONEL CRISTIAN Consilier local 23. ANCHIDIM DANUT STRUGAR Consilier local 24. PETRICA MUTU Consilier local 25. STEOPOAIE VASILE Consilier local 26. BUGA IOAN Consilier local 27. IOAN MACAVEI Consilier local 28. Vasilică Țugui – expert achizitii cooptat Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

A fost modificata lista persoanelor cu functie de decizie, lista ce initial era eronata