Lieferungen - 269786-2022

20/05/2022    S98

Schweden-Stockholm: Medizinische Verbrauchsartikel

2022/S 098-269786

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Karolinska Universitetssjukhuset
Nationale Identifikationsnummer: 232100-0016
Postanschrift: Inköpsavdelningen
Ort: Stockholm
NUTS-Code: SE11 Stockholm
Postleitzahl: 171 76
Land: Schweden
Kontaktstelle(n): Anna Lundmark Szymczak
E-Mail: anna.lundmark-szymczak@regionstockholm.se
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.karolinska.se
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Behandlingsnålar till fokalbehandling av prostatacancer

Referenznummer der Bekanntmachung: K 2022-3649
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Karolinska Universitetssjukhuset avser genomföra en direktupphandling i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 17 kap. 1 b § med hänvisning till 6 kap. 17 § LOU.

PRIS är en randomiserad kontrollerad studie som ska jämföra fokalbehandling med dagens konventionella radikala behandlingar som är kirurgi eller strålning. Dessa behandlingar medför en längre återhämtning för de behandlade patienter, vilket medför en högre kostnad för sjukvården. Idag utförs behandlingar med hjälp av IRE (Irreversibel elektroporering) på bland annat lever och njurtumörer i Sverige men har ännu inte implementerats på prostata. Irreversibel elektroporering ska används för fokal behandling av prostatacancer, dvs endast tumören i prostatan och inte hela prostatakörteln vilket leder till färre biverkningar för patienten.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 700 000.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33141320 Nadeln für medizinische Zwecke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE110 Stockholms län
Hauptort der Ausführung:

Forskningsprojektet kommer att förläggas i första hand på Karolinska Universitetssjukhuset.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Det finns andra metoder som används på prostatatumörer, såsom högintensivt fokuserat ultraljud (HIFU) och kryoterapi, men dessa kan endast användas i vissa delar av prostatan. Irreversibel elektroporering kan användas i alla delar av prostatan på grund av dess icke-termiska mekanism för celldestruktion, vilket innebär att den orsakar mindre skada på vitala strukturer runt ablationszonen. Nanoknife-generatorn är den enda CE-märkta enheten för ablation av mjukvävnad med irreversibel elektroporering som har använts i prostatavävnad. För närvarande har 24 ursprungliga kliniska prövningar publicerats i peer-reviewed litteratur med Nanoknife som specifikt rapporterar om säkerhet och klinisk effektivitet av enheten. Det finns inga andra enheter på marknaden med några publicerade data för irreversibel elektroporation vid prostatacancer.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Värdet är uppskattad till 1 700 000 SEK.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • nicht vorhandener Wettbewerb aus technischen Gründen
Erläuterung:

Det rör sig om en begränsad forskningsstudie på 97 patienter, där behandlingsmetoden är unikt för borttagning av prostatatumörer.

Studien kan ej utföras utan generatorn och med tillhörande förbrukningsmaterial från leverantören. För forskningsstudiens framgång måste samma teknik och utrustning användas på samtliga patienter i studiens behandlingsarm.

Nanoknife-generatorn är den enda CE-märkta enheten för ablation av mjukvävnad med irreversibel elektroporering som har använts i prostatavävnad.

Det finns ej någon annan likvärdig utrustning som har blivit publicerad i peer-reviewed litteratur för irreversibel elektroporation vid prostatacancer. Det finns 24 kliniska prövningar som är publicerade med Nanoknife och som specifikt rapporterar om säkerhet och klinisk effektivitet av utrustningen.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: K 2022-3649
Bezeichnung des Auftrags:

Behandlingsnålar till fokalbehandling av prostatacancer

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
16/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Angiodynamics
Nationale Identifikationsnummer: NL 810242734B01
Ort: Amsterdam
NUTS-Code: NL Nederland
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 1 700 000.00 SEK
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 700 000.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Auftrag/Das Los/Die Konzession kann als Unterauftrag vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 100 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Återförsäljare:

Neovitalis ApS

Kastanie Allé 4, 3.

DK-2720 Vanløse

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Schweden
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Karolinska har möjlighet att teckna avtal med leverantör efter att 10 dagars avtalsspärr löpt ut. Avtal kan tidigast komma att tecknas efter att avtalsspärren löpt ut.

Sista avtalsspärrsdagen: 2022-05-30

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022