Lieferungen - 269796-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Banská Bystrica: Elektrizität

2022/S 098-269796

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 36644331
Postanschrift: Cesta k nemocnici 1
Ort: Banská Bystrica
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 97401
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Miroslava Majchútová
E-Mail: majchutova.miroslava@suscch.eu
Telefon: +421 484333148
Fax: +421 484333120
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://old.suscch.eu/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9395
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Elektrická energia

Referenznummer der Bekanntmachung: SUSCCH-NZ-PRK-2022-elektricka-energia
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou.

Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 432 296.50 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK032 Banskobystrický kraj
Hauptort der Ausführung:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka elektrickej energie do odberného miesta verejného obstarávateľa s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou.

Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektrickej energie a poskytovaní služieb, Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.).

Predpokladaný objem odobranej elektrickej energie za 7 mesiacov je 1150 MWh - dodávka od 01.06.2022 do 31.12.2022.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Verejný obstarávateľ sa pokúšal uzatvoriť zmluvu na dodávku elektrickej energie v spoločnom verejnom obstarávaní prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Toto nebolo zrealizované úspešne. Doba oznámenia zo strany riadiaceho orgánu už neumožňovala zrealizovať nadlimitnú súťaž v stanovených lehotách. Následne verejný obstarávateľ vyhlásil zákazku na obdobie 5 mesiacov prostredníctvom EKS. Tento čas využil na splnenie si všetkých oznamovacích a zákonných povinností, prípravu súťažných a iných podkladov do vyhlásenej verejnej súťaže.

V rámci postupu zvolil verejnú súťaž a stanovil jedinú podmienku účasti t.j. osobné postavenie, súťaž bola bez zábezpeky a využil skrátenie lehôt, pričom najmenej 35 dní pred odoslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zaslal publikačnému úradu Predbežné oznámenie o pripravovanej zákazke. Súčasne so zverejnením predbežného oznámenia zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania predbežné súťažné podklady, čím zabezpečil, že potenciálny uchádzači mali dostatok priestoru si tieto naštudovať a prípadnú ponuku pripraviť v súlade s neskôr vyhláseným verejným obstarávaním (dňa 05.02.2022 bolo odoslané oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na nadlimitnú zákazku Elektrická energia, zverejnené dňa 10.02.2022 v Úradnom vestníku EÚ 2022/S 029-072957 a vo Vestníku VO č. 47/2022, 13091-MST zo dňa 11.02.2022.Vo verejnom obstarávaní boli predložené dve ponuky. Uchádzači svoje ponuky vzhľadom na aktuálny vývoj cien na trhu a vojnový konflikt na Ukrajine stiahli a vyjadrili negatívny postoj s uzatvorením zmluvy (neposkytnutie súčinnosti s uzatvorením zmluvy).

Pokračovanie v bode VI. 3 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 48A/05-2022
Bezeichnung des Auftrags:

Elektrická energia

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
17/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Stredoslovenská energetika, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 51865467
Postanschrift: Pri Rajčianke 8591/4B
Ort: Žilina
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 01047
Land: Slowakei
E-Mail: alzbeta.kavecka@sse.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 432 296.50 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 432 296.50 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 48A/05-2022
Bezeichnung des Auftrags:

Elektrická energia

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
17/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Nano Energies Slovensko s. r. o.
Nationale Identifikationsnummer: 53412982
Postanschrift: Twin city C, Mlynské nivy 16
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82109
Land: Slowakei
E-Mail: peter.balaz@nanoenergies.sk
Telefon: +421 903775511
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 432 296.50 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 432 296.50 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 48A/05-2022
Bezeichnung des Auftrags:

Elektrická energia

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
17/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Pow-en a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 43860125
Postanschrift: Prievozská 4B
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82109
Land: Slowakei
E-Mail: michal.gajdosik@pow-en.sk
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/Loses/der Konzession: 432 296.50 EUR
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 432 296.50 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pokračovanie vysvetlenia z bodu D1.3 Vysvetlenie (2. časť).

Realizovaná verejná súťaž nebola úspešná a verejnému obstarávateľovi sa nepodarilo uzatvoriť zmluvu na dodávku uvedeného predmetu zákazky (uchádzači nevedeli tovar dodať v ponúknutej cene, resp. uvedenú komoditu nevedeli dodať vôbec). Verejné obstarávanie bolo zrušené na základe § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a to z dôvodu, že verejný obstarávateľ obdržal od oboch účastníkov, ktorí predložili ponuky písomné stanovisko prostredníctvom systému JOSEPHINE, že sa nezúčastnia vyhlásenej elektronickej aukcie a predmet zákazky už nie sú schopní dodať v súlade s predloženou ponukou.

Verejný obstarávateľ, ako subjekt hospodárskej mobilizácie nemá od 01.06.2022 zabezpečenú dodávku elektrickej energie. Elektrická energia patrí jednoznačne medzi kľúčové a kritické komodity, ktoré zabezpečujú chod zdravotníckeho zariadenia ako takého. Ceny na trhu sú nestabilné a situácia nepredvídateľná. V rámci realizovaného prieskumu trhu na základe výzvy odoslanej potenciálnym uchádzačom dňa 03.05.2022 nám bolo dodávateľmi oznámené, že aktuálne nám nevedia poskytnúť fixnú cenu za MWh predmetu zákazky, nakoľko pre dané obdobie je nulová likvidita na burze s energiami. Aktuálne sa obchoduje prevažne na krátkodobej burze a elektrickú energiu ponúkajú dodávatelia v cene SPOT-u. Aktuálne sa stretávame s nezáujmov dodávateľov energií uzatvoriť akýkoľvek kontrakt.

Verejný obstarávateľ nemohol ani pri náležitej starostlivosti a odbornosti predvídať vývoj cien na trhu, aktuálnu spoločenskú situáciu, zmluvu sa pokúsil uzatvoriť prostredníctvom otvorených súťažných postupov, či už prostredníctvom Ministerstva vnútra SR alebo vlastným vyhlásením súťaže. Z dôvodu tejto mimoriadnej situácie nespôsobenej verejným obstarávateľom a vzniknutú časovú tieseň je zrejmé, že je naplnená podmienka na použitie priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c), t.j. zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,.

V rámci predmetného verejného obstarávania priameho rokovacieho konania - má verejný obstarávateľ v úmysle osloviť troch potenciálnych dodávateľoch ochotných dodávať uvedený predmet zákazky, predmetom rokovania budú najmä obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky: technické, administratívne, finančné podmienky a cena predmetu zákazky, t.j. Hodnota aditívneho koeficientu variabilnej zložky ceny.

Verejný obstarávateľ plánuje uzatvoriť zmluvu len na obdobie od 01.06.2022 do 31.12.2022. V priebehu tohto obdobia vyhlási a zrealizuje nové verejné obstarávanie verejnú súťaž na uvedený predmet zákazky. V snahe postupovať ako dobrý hospodár bude uzatvorená zmluva do konca roka 2022, aj z odporúčaní dodávateľov vyplynulo, že je ekonomickejšie a efektívnejšie uzatvárať zmluvy na celý kalendárny rok vopred.

Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante verejný obstarávateľ odosiela pred konaním priameho rokovacieho konania s uchádzačomi. V rámci priameho rokovacieho konania budú vyzvaní traja uchádzači. Zmluva nebola v čase odoslania oznámenia pridelená žiadnemu z uvedených uchádzačov a bude predmetom priameho rokovacieho konania. Informácia o hodnote zákazky podľa bodu V.2.4.) obsahuje informáciu len o predpokladanej hodnote zákazky.

Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022