Lieferungen - 269840-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Tűzcsap

2022/S 098-269840

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telefon: +36 14652572
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vizmuvek.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Konszignációs raktár föld feletti tűzcsapok

Hivatkozási szám: EKR000990792020
II.1.2)Fő CPV-kód
44482200 Tűzcsap
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Konszignációs raktár föld feletti tűzcsapok

II.2.2)További CPV-kód(ok)
44482000 Tűzvédelmi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési dokumentumokban írtak szerint.

Ajánlatkérő telephelyei - Fővárosi Vízművek Zrt.:

- Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1104 Budapest, Ihász u. .

- Dél Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1222 Budapest, Gyár utca 6-8.

- Dél Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1183 Budapest, Nefelejcs utca 18.

- Észak Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1039 Budapest, Királyok útja 281.

- Észak Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1044 Budapest, Váci út 102.

- Központi Anyag Raktár - 1044 Budapest, Váci út 102.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földfeletti tűzcsapok és tartozékaik szállítására DN80, DN100 mm átmérőkben a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan

DN 80 Föld feletti tűzcsap (1,5 m csőtakarás) 690 db

DN 80 Föld feletti tűzcsap (1,0 m csőtakarás) 890 db

DN 80 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,5 m csőtakarás) 190 db

DN 80 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,0 m csőtakarás) 150 db

DN 100 Föld feletti tűzcsap (1,5 m csőtakarás) 10 db

DN 100 Föld feletti tűzcsap (1,0 m csőtakarás) 30 db

DN 100 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,5 m csőtakarás) 2 db

DN 100 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,0 m csőtakarás) 5 db

Zárósapka (kupakkapocs, min. 10 bar nyomásállóság) 1000 db

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, mely időtartam két alkalommal maximum alkalmanként további 12 hónappal meghosszabbítható, nettó 200 000 000-Ft keretösszegben (2 + 1+ 1 évre számított tervezett mennyiség).

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 084-217977

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SKR 1051442
Elnevezés:

Konszignációs raktár föld feletti tűzcsapok

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/04/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_49069747
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: gbojko@euroflow.hu
Telefon: +36 23379223
Fax: +36 23379222
Internetcím: http://www.euroflow.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 144 274 566.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosítás dátuma: 2022.05.09.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/05/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
44482200 Tűzcsap
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
44482000 Tűzvédelmi eszközök
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési dokumentumokban írtak szerint.

Ajánlatkérő telephelyei - Fővárosi Vízművek Zrt.:

- Belvárosi Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1104 Budapest, Ihász u. .

- Dél Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1222 Budapest, Gyár utca 6-8.

- Dél Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1183 Budapest, Nefelejcs utca 18.

- Észak Budai Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1039 Budapest, Királyok útja 281.

- Észak Pesti Hálózatüzemeltetési Kirendeltség - 1044 Budapest, Váci út 102.

- Központi Anyag Raktár - 1044 Budapest, Váci út 102.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földfeletti tűzcsapok és tartozékaik szállítására DN80, DN100 mm átmérőkben a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási, és beruházási munkáihoz kapcsolódóan

DN 80 Föld feletti tűzcsap (1,5 m csőtakarás) 690 db

DN 80 Föld feletti tűzcsap (1,0 m csőtakarás) 890 db

DN 80 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,5 m csőtakarás) 190 db

DN 80 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,0 m csőtakarás) 150 db

DN 100 Föld feletti tűzcsap (1,5 m csőtakarás) 10 db

DN 100 Föld feletti tűzcsap (1,0 m csőtakarás) 30 db

DN 100 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,5 m csőtakarás) 2 db

DN 100 Komplett belsőrész föld feletti tűzcsaphoz (1,0 m csőtakarás) 5 db

Zárósapka (kupakkapocs, min. 10 bar nyomásállóság) 1000 db

Ajánlatkérő a keretszerződést 24 hónap határozott időre köti, mely időtartam két alkalommal maximum alkalmanként további 12 hónappal meghosszabbítható, nettó 200 000 000-Ft keretösszegben (2 + 1+ 1 évre számított tervezett mennyiség).

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 24
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 144 274 566.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_49069747
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: gbojko@euroflow.hu
Telefon: +36 23379223
Fax: +36 23379222
Internetcím: http://www.euroflow.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek a szerződést a Kbt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján módosítják.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése kimondja, hogy a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Az egységárak 9,9 %-os emelése révén az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és a Szerződés eredeti értékének 10 %-át, továbbá a módosítás a keretszerződés tárgyát nem terjeszti ki új tárgyra az eredeti keretszerződésben foglalt beszerzési tárgyakhoz képest, így jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A szerződés módosítása a keretszerződés keretösszegének változásával nem jár.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A gyártóművi/beszállítói árak, valamint a nyersanyagok, az energia és szállítási költségek jelentős mértékű áremelkedésére tekintettel Eladó kezdeményezte a szerződéses egységárak 9,9%-kal történő emelését.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 144 274 566.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 144 274 566.00 HUF