Dienstleistungen - 269877-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Helsinki: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2022/S 098-269877

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: AEL-Amiedu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3008326-5
Postiosoite: Valimotie 8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00380
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Vanessa Räsänen
Sähköpostiosoite: hankinta@taitotalo.fi
Puhelin: +358 207461200
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.taitotalo.fi
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

MARKKINAKARTOITUS: Puhtauspalveluiden hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli TIETOPYYNTÖ.

AEL-Amiedu Oy on kilpailuttamassa vuoden 2022 aikana toimitilojensa puhtauspalvelut. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää puhtauspalvelujen hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Tietopyynnön kautta kerättyä tietoa voidaan käyttää mahdollisen tarjouspyynnön valmistelussa. Markkinakartoitukseen annetut vastaukset eivät sido kysymyksiin vastannutta yritystä. Ennakkotietoilmoitukseen vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista.

Määräajan jälkeen markkinakartoitukseen/tietopyyntöön vastanneiden kanssa käydään vuoropuhelua. AEL-Amiedu Oy ei maksa korvauksia markkinakartoituksiin osallistuneille palveluntuottajille. Vuoropuhelu pyritään käymään kesäkuussa 2022 kirjallisesti ja/tai suullisesti, AEL-Amiedu Oy:n päättämällä tavalla. Markkinavuoropuhelu toteutetaan suomen kielellä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli TIETOPYYNTÖ.

AEL-Amiedu Oy on kilpailuttamassa vuoden 2022 aikana toimitilojensa puhtauspalvelut. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää puhtauspalvelujen hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Tietopyynnön kautta kerättyä tietoa voidaan käyttää mahdollisen tarjouspyynnön valmistelussa. Markkinakartoitukseen annetut vastaukset eivät sido kysymyksiin vastannutta yritystä. Ennakkotietoilmoitukseen vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista.

Pyydämme markkinakartoituksen/tietopyynnön osallistumiseen kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan ja/tai lähettämään yhteystietonsa sekä lyhyen esittelyn yrityksestä (maksimi yksi A4-sivu) sähköpostitse osoitteeseen hankinta@taitotalo.fi 30.5.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "Tietopyyntö PUHTAUSPALVELUIDEN HANKINTA” ja yrityksen nimi.

Määräajan jälkeen markkinakartoitukseen/tietopyyntöön vastanneiden kanssa käydään vuoropuhelua. Kaikkien vuoropuheluun ilmoittautuneiden kanssa käydään vähintään kirjallinen vuoropuhelu. Vuoropuhelumateriaaleja voidaan käyttää mahdollisen hankinnan suunnittelussa. AEL-Amiedu Oy ei maksa korvauksia markkinakartoituksiin osallistuneille palveluntuottajille. Vuoropuhelu pyritään käymään kesäkuussa 2022 kirjallisesti ja/tai suullisesti, AEL-Amiedu Oy:n päättämällä tavalla. Markkinavuoropuhelu toteutetaan suomen kielellä.

Hankintayksikkö valitsee ilmoittautumisten ja kirjallisten vastausten perusteella riittävän määrän toimijoita vuoropuhelutilaisuuksiin. Hankintayksikkö varaa oikeuden karsia käytävien suullisten vuoropuheluiden määrää. Hankintayksikkö ilmoittaa vuoropuheluvalinnoista kaikille vuoropuheluihin ilmoittautuneille ja sopii vuoropuheluiden tarkemman aikataulun vuoropuheluihin valittujen kanssa. Hankintayksikkö varaa oikeuden olla myös pitämättä suullisia vuoropuheluja.

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa palvelun markkinoita sekä selvittää tehtävään hankintaan liittyviä kysymyksiä ja hinta-arvioita. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti asiaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Päätökset hankintaprosessin mahdollisesta käynnistämisestä tehdään markkinavuoropuhelun jälkeen.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/10/2022

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/05/2022