Dienstleistungen - 269949-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Oulu: Portfolioverwaltung

2022/S 098-269949

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oulun kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0187690-1
Postanschrift: kirjaamo, PL 71 (Kansankatu 55A)
Ort: Oulun kaupunki
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postleitzahl: 90015
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Helena Räisänen
E-Mail: hankintapalvelut_noreply@monetra.fi
Telefon: +358 401454701
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.ouka.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=400812&tpk=b5a2a1b6-aa99-45c7-9e24-b347a3572b16
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oulun kaupungin varainhoidon hankinta 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: OUKA/6254/02.08.01/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66140000 Portfolioverwaltung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Oulun kaupunki pyytää tarjoustanne täyden valtakirjan varainhoidosta (jäljempänä myös "tilaaja" ja/tai "asiakas") tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-laajuinen kilpailutus. Sopimus on toistaiseksi voimassaolevia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oulun kaupungin varallisuus muodostuu kassaylijäämistä, eli niistä kassavaroista, jotka eivät ole sidottuja päivittäisen (n. 15 päivää) maksuvalmiuden turvaamiseen.

Noin 60 Meur:n osuus arvioidaan olevan kassaylijäämää ja sijoitettavissa pitkäaikaisesti. Lähtötilanteessa kaupunki tulee sijoittamaan vähintään 30Meur. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 3 varainhoitajaa. Ulkoistettavat sijoitussalkut tulevat olemaan aloitusvaiheessa noin 10meur per varainhoitaja ja voivat mahdollisesti kasvaa n. 20 Meur per varainhoitaja. Palveluntarjoajan pitää hinnoitella palvelu siten, että summa saattaa kasvaa 20 Meur:oon.

Jotta yhden sijoituspäätöksiä tekevän tahon osuus varojen hoidosta ei nousisi tilaajan riskienhallinnan näkökulmasta liian suureksi, ei sellainen taho, jonka hoitama osuus Oulun kaupungin varoista on tällä hetkellä vähintään 20 meur, voi osallistua tarjouskilpailuun.

Valittavalla palveluntarjoajalla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta.

Oulun kaupunki pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta palveluntarjoaja voi esittää ratkaisun, jossa varainhoitosopimus on konsultatiivinen. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on EU-laajuinen kilpailutus. Sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia.

Hankintamenettelyssä tarjoukset pyydetään liitteenä olevan sijoitussuunnitelman ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liitteet 3 ja 4.

Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista, esim. siirtyykö uusille varainhoitajille olemassa olevia arvopapereita tai yksinomaan rahavaroja, neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan.

Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito.

Tilaajan sijoitustoiminnassa yhä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa ja varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteissa on kerrottu tarkemmin Tilaajan vastuullisesta ja kestävästä sijoittamisesta. Varainhoitaja raportoi kuukausittain Tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Sopimus astuu voimaan 1.11.2022. tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoimaisuuden.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/11/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2022
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 06:00
Ort:

Oulu

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avausajankohta on ilmoitettu sitoumuksetta ja tarjoukset voidaan avata myös ilmoitetun ajankohdan jälkeen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022