Dienstleistungen - 270010-2022

20/05/2022    S98

Finnland-Hämeenlinna: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

2022/S 098-270010

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Hämeenlinnan kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0146921-4
Postanschrift: PL 84
Ort: Hämeenlinna
NUTS-Code: FI1C2 Kanta-Häme
Postleitzahl: 13101
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Mervi Kangasniemi
E-Mail: mervi.kangasniemi@hameenlinna.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.hameenlinna.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=391450&tpk=c2d3c7ea-85a3-45d6-a607-f97514c71f4c
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=391450&tpk=c2d3c7ea-85a3-45d6-a607-f97514c71f4c
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rekrytointikumppanin haku (rekrytointipalvelut ja -järjestelmä)

Referenznummer der Bekanntmachung: HML/267/02.08.06/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa myös hankintayksikkö / tilaaja) pyytää tarjoustanne rekrytointipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskumppaniksi valitaan yksi tarjoaja.

Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissaan antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli annetut tiedot eivät pidä paikkansa, tarjous suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Hankinnan ennakoitu vuosittainen arvonlisäveroton arvo on noin 40 000 - 80 000 euroa. Arvo on arvioitu siten, että rekrytointeja olisi keskimäärin noin 170-180 per vuosi (1.1.2023 alkaen) ja yhden rekrytoinnin keskimääräinen kustannus olisi noin 100-300 euroa. Lisäksi arvoon on arvioitu muuta palvelua vuositasolla enintään 20 000 euroa. Todellinen vuosiarvo voi olla pienempi tai suurempi. Kyseessä on arvio, joka ei sido hankintayksikköä. Hankintayksikkö tekee tilauksia hankintatarpeen ilmetessä ja määrärahojensa puitteissa. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta hankintayksikölle.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska se ei ole tarkoituksenmukaista. Hankintayksikkö tarvitsee sopimuskumppanin, joka tuottaa kokonaispalvelua. Sopimuskumppani voi kuitenkin hankkia tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta osan alihankintana. Hankinnassa ovat optiona Hämeenlinnan kaupungin tytäryhteisöt.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 320 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79600000 Personaleinstellung
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1C2 Kanta-Häme
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

NYKYTILAN KUVAUS

Hämeenlinnan kaupungin rekrytointi perustuu nykyisellään hallinnolliseen järjestelmään sekä manuaaliseen lähijohtajien ja hallintohenkilöstön työhön. Nykyinen palveluntuottaja ylläpitää rekrytointijärjestelmää ja käyttöoikeuksia, sopii hakijoiden rekrytointikeskusteluajat ja hoitaa järjestelmän kautta massaviestinnän hakijoille, sekä viranhaltijapäätökset virkaa hakeneille ja tarvittaessa postituksen virkaan valinnoista. Lisäksi kumppani toimittaa kaupungin asiakirjajärjestelmään kuuluvat rekrytointiasiakirjat, joita ovat muun muassa työpaikkailmoitus ja hakijayhteenveto, sekä virkojen osalta viranhaltijapäätökset.

Nykyisestä järjestelmästä on integraatio TE-palveluihin sekä kaupungin verkkosivuille, joista jälkimmäinen on hallintosäännön mukainen edellytys työpaikan julkiselle haulle.

HANKINNAN TAVOITTEET

Hankinnan tavoitteena on saada Hämeenlinnan kaupungin käyttöön monipuoliset ja joustavat rekrytointipalvelut. Sopimuskumppanin tulee olla rekrytoinnin huippuosaaja ja ymmärtää muuttuvien työnhakumarkkinoiden tarpeet. Rekrytointikumppani valmentaa kaupungin hr-palveluiden asiantuntijoita ja lähijohtajia tekemään vaikuttavaa työnhakijaviestintää ja -markkinointia, sekä tuottamaan laadukasta rekrytointikokemusta. Kumppani toimii myös asiantuntijana tukien lähijohtajia erilaisten rekrytointikampanjoiden toteuttamisessa ja innovoi uusia rekrytointikokeiluja.

Palveluita tukee rekrytointijärjestelmä, joka on sekä hakija- että työnantajanäkökulmasta helppokäyttöinen, tietoturvallinen ja luotettava, ja jonka mobiilikäyttö on mahdollista.

Hakijan tulee saada nykyisellään hakea työpaikkaa mobiilisti. Järjestelmään tulee pystyä kirjaamaan tietoja riittävällä tarkkuudella ilman CV-tietojen toistamista. Järjestelmään on mahdollista kuitenkin liittää hakukirje, CV, video, jne.

Järjestelmässä hyödynnetään automatiikkaa, joka luokittelee hakijoita hakijoiden antamien tietojen mukaisesti tehtävään sopivuuden mukaan (esimerkiksi virkasuhteissa kelpoisuusehtojen täyttyminen). Lisäksi järjestelmä auttaa lähijohtajaa koko rekrytointiprosessin vaiheissa, mahdollistamalla hakijoihin liittyvät kommentit ja lisätietojen kirjaukset rekrytointikeskusteluista tai muusta välivaiheen viestinnästä. Järjestelmän tulee mahdollistaa joukkohakujen toteuttaminen, kun samaan tehtävään haetaan tekijöitä eri yksiköihin samanaikaisesti useamman lähijohtajan toimesta. Kumppani sitoutuu järjestelmän aktiiviseen kehittämiseen ja asiakaskohtainen räätälöinti tulee olla sujuvaa.

Nykyisestä palvelusta halutaan säilyttää myös tulevassa palvelussa TE-sivujen ja kaupungin verkkosivujen integraatio, rekrytointiasiakirjojen saanti joko palveluna, tai suoraan järjestelmästä, sekä käyttäjätunnusten hallinta. Edellä kuvatut halutaan automatisoidusti integraationa.

HUOM!

Tarjoajille korostetaan sitä, että tarjous kannattaa jättää ajoissa (esimerkiksi 1-2 arkipäivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista). Hankintayksikön kokemuksen mukaan on valitettavan yleistä, että kun tarjouksen lähettäminen jätetään viimeiseen hetkeen, niin teknisestä tms. tarjoajasta johtuvasta syystä tarjouksen lähettäminen ei usein onnistukaan määräaikaan mennessä (oikeuskäytäntö on äärimmäisen tiukka siinä, että myöhästyneet tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Tavoite sopimuskauden alkamiselle on 1.10.2022. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva sopimusluonnoksen mukaisesti.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/08/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/08/2022
Ortszeit: 12:10
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Kyse ei ole sillä tavalla toistuvasta hankinnasta, että hankinnasta julkaistaisiin uusia hankintailmoituksia sopimuskauden aikana. Rekrytointipalveluita tilataan sopimuskaudella tarpeen mukaan.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/70783/notice/101178

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022