Dienstleistungen - 270040-2019

10/06/2019    S110

die Niederlande-Utrecht: Dienstleistungen des Gesundheitswesens

2019/S 110-270040

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – öffentliche Aufträge

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando p/a NIC Inkoopprojecten
Nationale Identifikationsnummer: 27370985
Postanschrift: Herculeslaan 1
Ort: Utrecht
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 3584 AB
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Nienke Roorda
E-Mail: nienke.roorda@hetnic.nl
Telefon: +31 629000822
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.defensie.nl
Adresse des Beschafferprofils: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/98259
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242207&B=
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=242207&B=
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kwalificatie - Perceel 5 Niet-medisch arbogerelateerd(e) personeel/ diensten

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85100000 Dienstleistungen des Gesundheitswesens
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het Ministerie van Defensie heeft Defensiebreed regelmatig behoefte aan tijdelijk externe medische dienstverlening/ inhuur van medisch personeel, bestemd voor de eerste en tweedelijns zorg. In deze Marktplaats worden zowel opdrachten voor medische dienstverlening als voor de inhuur van medisch personeel geplaatst.

Naast bovengenoemde behoefte, heeft het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG), vallend onder de divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), regelmatig behoefte aan niet-medisch arbogerelateerde

Dienstverlening/ inhuur van niet-medisch arbogerelateerd personeel. Het gaat hierbij nadrukkelijk om niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening/ inhuur: de arbodiensten zelf vallen buiten de scope van deze Marktplaats.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79620000 Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte
85140000 Diverse Dienstleistungen im Gesundheitswesen
85142300 Hygienedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De instelling van de Marktplaats voor medische dienstverlening & inhuur van medisch personeel evenals niet-medisch arbogerelateerde dienstverlening & inhuur niet-medisch arbogerelateerd personeel ten behoeve van het Ministerie van Defensie - Defensie Ondersteuningscommando, met referentienummer EG.172058/MB.

Het Ministerie van Defensie nodigt geïnteresseerde partijen (ondernemingen waaronder ook ZZP’ers) uit om zich te registreren en aan te melden voor 1 of meerdere percelen.

Gelet op het feit dat de gevraagde dienstverlening sociale en andere specifieke diensten

Betreft, als bedoeld in bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU, is een procedure met een beperkt regime van toepassing. Om deze reden is er gekozen voor een Marktplaats.

Percelen:

Inhuur personeel – Medisch resp. Niet-medisch arbogerelateerd/ Dienstverlening – Medisch resp. Niet medisch arbogerelateerd

1. Medici & specialisten/ Medische diensten medici & specialisten

2. Verplegend personeel/ Verpleegkundige diensten

3. Paramedisch personeel/ Paramedische diensten

4. Medisch ondersteunend personeel /Medisch ondersteunende diensten

5. Niet-medisch arbogerelateerd personeel/Niet-medisch arbogerelateerde diensten

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Beginn: 22/07/2019
Ende: 21/07/2025
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

— Ondernemer heeft voldoende financiële en economische draagkracht om: a. de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de uitvoering van de opdracht voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, inclusief eventueel aanvullende opdrachten, te waarborgen; b. de opdracht conform de gestelde eisen in de aanvraag uit te voeren;

— Aan ondernemer zijn geen claims bekend en zijn voor zover hem bekend, gedurende de periode van uitvoering van de opdracht, voortkomend uit een specifieke aanvraag in de Marktplaats, geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen,

— De laatste aan ondernemer afgegeven accountantsverklaring (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf.

Zie Toelatingsleidraad voor overige criteria.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Neen.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de vermelde criteria in de Toelatingsleidraad en in de offerteaanvraag.

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 08/07/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Een grove schatting komt neer op een volume van ongeveer 75 uitvragen per jaar, verdeeld over de percelen 1 t/m 4. Voor perceel 5 is de inschatting dat hierin voor een financiële waarde van ca. EUR 1 miljoen per jaar aan aanvragen uitgezet zal worden. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanvulling op IV 2.2:

De sluiting indiening verzoek tot toelating ten behoeve van de eerste beoordeling zal plaatsvinden op 8.7.2019, 11:00 uur. Indien u vanaf 22.7.2019 offerteaanvragen wenst te ontvangen, dient uw inschrijving in ieder geval voor eerder genoemde datum te zijn ingediend.

Daarna hebben ondernemers ook de gelegenheid om een verzoek tot toelating in te dienen of en eerder ingediend verzoek tot toelating te verbeteren.

Aanbestedende dienst beoordeelt minimaal om de 10 werkdagen nieuwe of verbeterde verzoeken tot toelating en laat binnen 10 werkdagen aan de (nieuwe) ondernemer weten of hij toegelaten wordt tot de marktplaats of niet. Het staat alle (afgewezen) ondernemers vrij later opnieuw een verbeterd verzoek tot toelating in te dienen om alsnog tot de marktplaats te worden toegelaten.

Opening van de inschrijvingen voor de offerteaanvragen zal plaatsvinden op het tijdstip zoals aangegeven in de betreffende offerteaanvraag.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postanschrift: Postbus 20302
Ort: 's-Gravenhage
Postleitzahl: 2500 EH
Land: Niederlande
E-Mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/06/2019