Dienstleistungen - 270089-2022

Submission deadline has been amended by:  286339-2022
20/05/2022    S98

Finnland-Kemi: Schneeräumung

2022/S 098-270089

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kemin kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 0210427-6
Postanschrift: Valtakatu 26
Ort: Kemi
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
Postleitzahl: 94100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Hankintatoimi ja ympäristötoimiala
E-Mail: hankinnat@kemi.fi
Telefon: +162 59111
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kemi.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=401417&tpk=8f88ae79-0ef6-406b-8770-5ff13df601f4
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/kemin_kaupunki?id=401417&tpk=8f88ae79-0ef6-406b-8770-5ff13df601f4
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Itäisen ja läntisen alueen sekä kevyen liikenteen väylien talvihoito 2022-2023

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kemin kaupungin yhdyskuntatekniikka pyytää tarjouksianne itäisen ja läntisen alueen sekä kevyen liikenteen väylien talvihoitotöistä tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö jakaantuu kahteen urakkaan/osa-alueeseen:

1. Itäisen alueen talvihoitotyöt

2. Läntisen alueen talvihoitotyöt

Tarjouspyynnössä esitetyt työmäärät ovat arvioita eivätkä sido tilaajaa.

Valmisteilla on uusi alueurakkamalli, joka kilpailutetaan loppu vuoden aikana.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Itäinen alue

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Urakkakohteena ovat seuraavat talvihoitotyöt:

1. Pää- ja asuntokatujen auraus ja sohjon poisto

2. Kevyen liikenteen väylien auraus ja sohjon poisto

3. Liukkauden torjunta kaduilla

4. Liukkauden torjunta kevyen liikenteen väylillä

Lisäksi pyydetään lisätyöhintoja lumen kuormaukselle ja kuljetukselle (kadut), lumen siirrolle, katujen höyläykselle, hiekoitushiekan poistolle, pistehiekoituksella ja aurauksille.

Tarkempi hankinnan kuvaus tarjouspyynnön liitteessä: Itäinen urakkaohjelma.

Muut liitteet:

Itä liitteet 1-7, Itä Työturvallisuusasiakirja ja sen liite 1.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 01/05/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mahdollisuus yhteen optiovuoteen. Option käytöstä ilmoitetaan 3 kk ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Läntinen alue

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90620000 Schneeräumung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1D7 Lappi
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Urakkakohteena ovat seuraavat talvihoitotyöt:

1. Pää- ja asuntokatujen auraus ja sohjon poisto

2. Kevyen liikenteen väylien auraus ja sohjon poisto

3. Liukkauden torjunta kaduilla

4. Liukkauden torjunta kevyen liikenteen väylillä

Lisäksi pyydetään lisätyöhintoja lumen kuormaukselle ja kuljetukselle (kadut), lumen siirrolle, katujen höyläykselle, hiekoitushiekan poistolle, pistehiekoituksella ja aurauksille.

Tarkempi hankinnan kuvaus tarjouspyynnön liitteessä: Läntinen urakkaohjelma.

Muut liitteet:

Länsi liitteet 1-7, Länsi Työturvallisuusasiakirja ja liite 1

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2022
Ende: 01/05/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Mahdollisuus yhteen optiovuoteen. Option käytöstä ilmoitetaan 3 kk ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/06/2022
Ortszeit: 12:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Muutoksenhakuaika markkinaoikeuteen on pääsääntöisesti 14 päivää ja se lähtee kulumaan siitä, kun tarjoja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022