Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 270145-2022

20/05/2022    S98

Sverige-Lund: Eldistribution och tillhörande tjänster

2022/S 098-270145

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lunds universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-3211
Postadress: Box 117
Ort: Lund
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 221 00
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Björkqvist
E-post: maria.bjorkqvist@eken.lu.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandling.lu.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afttubqluf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afttubqluf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

El-energi till Lunds universitet med MAX IV-laboratoriet och sex stiftelser samt European Spallation Source ERIC

Referensnummer: V 2022/1065
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Omfattning

Uppdraget omfattar två delar, leverans och fakturering av fysisk elenergi samt el-portföljförvaltning. Se bilaga 1.

European Spallation Source ERIC samt Lunds universitet med MAX IV-laboratoriet och sex stycken av Lunds universitets stiftelsers gemensamma behov av el-energi hanteras enligt beskrivningen i bilaga 1. För mer detaljerad information om förbrukning, inklusive förbrukningsprofiler för respektive organisation, se bilaga 2 och 3. Uppskattad förbrukning under avtalstiden är ca 605 GWh.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09300000 Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
09310000 Elektricitet
65310000 Eldistribution
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Uppdraget omfattar två delar, leverans och fakturering av fysisk elenergi samt el-portföljförvaltning. Se bilaga 1.

European Spallation Source ERIC samt Lunds universitet med MAX IV-laboratoriet och sex stycken av Lunds universitets stiftelsers gemensamma behov av el-energi hanteras enligt beskrivningen i bilaga 1. För mer detaljerad information om förbrukning, inklusive förbrukningsprofiler för respektive organisation, se bilaga 2 och 3. Uppskattad förbrukning under avtalstiden är ca 605 GWh.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2022
Slut: 31/10/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska, Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/06/2022
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten Malmö
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/05/2022