Dienstleistungen - 270239-2022

20/05/2022    S98

Suomi-Helsinki: Ohjelmistoihin liittyvät palvelut

2022/S 098-270239

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tilastokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0245491-1
Postiosoite: Työpajankatu 13
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinnat@stat.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tilastokeskus.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=375701&tpk=541351be-8d1f-418b-a858-adf5c29653d4
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=375701&tpk=541351be-8d1f-418b-a858-adf5c29653d4
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelujärjestelmä

Viitenumero: TK/1603/02.01.01/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72260000 Ohjelmistoihin liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tilastokeskus on hankkimassa SaaS-pohjaista talous- ja henkilöstöhallinnon suunnittelun järjestelmää palveluna.

Järjestelmällä on tarkoitus toteuttaa muun muassa seuraavia taloushallinnon toimenpiteitä:

- Talouden toteuma, suunnittelu ja ennustaminen

- Henkilöstöresurssien suunnittelu, ennustaminen ja seuranta

Tarkoituksena on, että hankittavaa järjestelmää käyttävät mm. talouden suunnitteluun ja seurantaan johtajat ja esihenkilöt.

Järjestelmältä haetaan helppokäyttöisyyttä ja havainnollisuutta. Järjestelmän tulee kyetä vastaamaan moderneihin taloushallinnon tarpeisiin.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" ja 1.1 "Vaatimusmäärittely".

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72416000 Sovelluspalveluntarjoajat
48442000 Taloushallinto-ohjelmatuotteet
72212442 Taloushalllinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut
48812000 Taloushallinnon tietojärjestelmät
48450000 Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmatuotteet
72212450 Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmistojen kehittämispalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso tarkempi hankinnan kuvaus kohdasta II.1.4) "Lyhyt kuvaus".

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 22/08/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus tulee voimaan kun se on allekirjoitettu. Sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää Tilaajan hyväksymää tietosuojan vaikutustenarviointia (TVA). Tietosuojan vaikutustenarviointiin liittyvät ehdot on kuvattu palvelusopimuksen luvussa 23. Tietosuojan vaikutustenarvioinnin aloituksen arvioitu aikataulu on elokuu 2022.

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Järjestelmää voidaan jatkokehittää Tilaajan tarpeiden mukaan sopimuksen voimassaoloaikana.

Tilaajalla on mahdollisuus hankkia valitulta toimittajalta kustannuslaskentaosio, jos toimittajan tarjoama järjestelmä sisältää asiakkaan tarpeet täyttävän kustannuslaskentaosion. Ks. palvelusopimuksen kohta 4.3.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/06/2022
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/06/2022
Paikallinen aika: 12:05
Paikka:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Hankinnan ennakoitu arvo on 250 000 - 350 000 euroa (alv 0%).

Ennakoidun arvon laskennan perusteena on huomioitu hankinnan arvioidut kustannukset neljältä (4) vuodelta.

Ennakoitu arvo on sitoumukseton arvio. Sopimukseen ei sisälly määräostovelvoitetta.

Hankinnan laajuutta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä, erityisesti liitteissä "Hankinnan kohteen kuvaus" ja "Palvelusopimus".

Asiantuntijapalveluiden osalta hankinnan ennakoiduksi arvoksi on arvioitu keskimäärin 0 - 10 000 euroa (alv 0 %) vuodessa sopimuskaudella.

Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultatiivisessa roolissa.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/05/2022