Dienstleistungen - 270543-2022

20/05/2022    S98

Lietuva-Vilnius: Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos

2022/S 098-270543

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Nacionalinis registracijos Nr.: 288603320
Adresas: Rinktinės g. 5A, Vilnius
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT Lietuva
Pašto kodas: LT-01515
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Aida Plauškienė
El. paštas: aida.plauskiene@prokuraturos.lt
Telefonas: +370 52500945
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.prokuraturos.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6314
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=637821
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=637821&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Asmenų aptarnavimo standarto sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79400000 Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Konkursu numatoma įsigyti Lietuvos Respublikos prokuratūros asmenų aptarnavimo standarto (AAS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugą, kuri susideda iš tokių teikimo etapų: a) asmenų aptarnavimo prokuratūroje esamos situacijos analizę ir slapto kliento tyrimo atlikimas; b) asmenų aptarnavimo standarto parengimas ir išleidimas skaitmeniniu formatu; c) pavyzdinio asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo modelio parengimas; d) mokymų programų parengimas; ir e) mokymų organizavimas (vedimas); (toliau – Paslauga). Paslaugos teikimo metu, teikėjas turi sukurti pavyzdinį asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo tvarkos aprašą, kuris turi apimti asmenų aptarnavimo kokybės lygio vertinimo metodiką, apimančią kokybės stebėsenos proceso eigą, vertinimo kriterijus, klausimynus, parengtus pagal asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijus, kurie bus naudojami kokybės stebėsenai, imties nustatymo rekomendacijas, trukmės aprašymą ir stebėsenos rezultatų pateikimo formą.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 48 300.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
80511000 Darbuotojų mokymo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT Lietuva
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Konkursu numatoma įsigyti Lietuvos Respublikos prokuratūros asmenų aptarnavimo standarto (AAS) sukūrimo ir įdiegimo paslaugą, kuri susideda iš tokių teikimo etapų: a) asmenų aptarnavimo prokuratūroje esamos situacijos analizę ir slapto kliento tyrimo atlikimas; b) asmenų aptarnavimo standarto parengimas ir išleidimas skaitmeniniu formatu; c) pavyzdinio asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo modelio parengimas; d) mokymų programų parengimas; ir e) mokymų organizavimas (vedimas); (toliau – Paslauga). Paslaugos teikimo metu, teikėjas turi sukurti pavyzdinį asmenų aptarnavimo kokybės stebėsenos ir vertinimo tvarkos aprašą, kuris turi apimti asmenų aptarnavimo kokybės lygio vertinimo metodiką, apimančią kokybės stebėsenos proceso eigą, vertinimo kriterijus, klausimynus, parengtus pagal asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo kriterijus, kurie bus naudojami kokybės stebėsenai, imties nustatymo rekomendacijas, trukmės aprašymą ir stebėsenos rezultatų pateikimo formą.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 48 300.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Paslaugų teikimo trukmė 12 (dvylika) mėnesių, su galimybe pratęsti vieną kartą ne daugiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Paslaugų teikimo trukmė 12 (dvylika) mėnesių, su galimybe pratęsti vieną kartą ne daugiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas privalo atitikti reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, taip pat kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus pirkimo dokumentuose. Tiekėjas, deklaruodamas, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, kad jis tenkina pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, teikiant pasiūlymą turi patekti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau-EBVPD). Atskirą EBVPD pildo:

1.Tiekėjas;

2.Kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

3. Kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus tiekėjams.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas besąlygiška ir neatšaukiama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimu, pateikiant dokumentus, įrodančius, kad įmoka už laidavimą yra sumokėta juos pateikiant ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo Sutarties pasirašymo dienos ir turi galioti visą Sutarties galiojimo terminą. Jei būtų pratęsiamas Sutarties galiojimo terminas, atitinkamai pratęsiamas ir banko ar kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo galiojimo terminas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė–5 % nuo pradinės Sutarties vertės. Jei Paslaugos teikėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų Sutartyje nustatytais terminais, Paslaugos gavėjas be atskiro rašytinio įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, juos skaičiuojant nuo nesuteiktų Paslaugos dalių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 23/06/2022
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/06/2022
Vietos laikas: 10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: LT-01515
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/05/2022